maandag 21 mei 2018

Elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen en zendmasten vormen een "geloofwaardige" bedreiging voor in het wild levende dieren, zo blijkt uit rapporten

Electromagnetic radiation may damage bird's ability to navigate  
Elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen, wi-fi, telefoonmasten en zenders vormt een "geloofwaardige" bedreiging voor in het wild levende dieren, zoals in een nieuw rapport wordt gesuggereerd, aangezien milieuactivisten waarschuwden dat de invoering van 5G meer schade zou kunnen aanrichten.

Uit een analyse van 97 studies van de door de EU gefinancierde evaluatie-instantie EKLIPSE is gebleken dat straling een potentieel risico vormt voor de oriëntatie van insecten en vogels en de gezondheid van planten.


De liefdadigheidsorganisatie Buglife waarschuwde echter dat er, ondanks goed bewijs van de schade, weinig onderzoek aan de gang was om de impact te beoordelen of de verontreinigingslimieten toe te passen.

De liefdadigheidsinstelling zei ,, dat ernstige gevolgen voor het milieu konden niet konden  worden uitgesloten" en eiste dat 5G zenders ver van straatverlichting zouden worden geplaatst, die insecten aantrekken, en van gebieden waar zij in het wild worden aangetrokken.

Matt Shardlow, CEO van Buglife zei: "We passen grenzen toe op alle soorten vervuiling om de leefbaarheid van ons milieu te beschermen, maar tot nu toe zijn zelfs in Europa de veilige grenzen van elektromagnetische straling nog niet vastgesteld, laat staan toegepast.

"Er bestaat een geloofwaardig risico dat 5G een aanzienlijke impact kan hebben op in het wild levende dieren, en dat het plaatsen van zenders op LED-straatlampen extra vergroot doordat die nachtelijke insecten aantrekken, zoals motten, 

"Daarom roepen we alle 5G-piloten op om gedetailleerde studies op te nemen van hun invloed en impact op in het wild levende dieren, en om de resultaten van deze studies openbaar te maken.

Buglife called for 5G transmitters to be moved away
 from street lights where insects are drawn
In maart hebben 237 wetenschappers een oproep aan de Verenigde Naties ondertekend om de risico's van elektromagnetische straling serieuzer te nemen.

In het EKLIPSE-rapport werd vastgesteld dat de magnetische oriëntatie van vogels, zoogdieren en ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen kan worden verstoord door elektromagnetische straling (EMR). Het stelde tevens vast dat het plantmetabolisme ook door EMR wordt veranderd.

De auteurs van de evaluatie concluderen dat er "dringend behoefte is aan versterking van de wetenschappelijke basis van de kennis over EMR en de potentiële effecten ervan op in het wild levende dieren.

“ Toekomstig onderzoek moet met name worden gebaseerd op deugdelijke, kwalitatief hoogstaande en reproduceerbare experimenten, zodat geloofwaardig, transparant en gemakkelijk toegankelijk bewijsmateriaal de samenleving en beleidsmakers kan informeren bij het nemen van besluiten en het uitstippelen van hun beleid.

Bron: The Telegraph NEWS/Science

Geen opmerkingen :

Een reactie posten