zaterdag 7 december 2013

Gestapo praktijken van Jetta Klijnsma maken einde aan sociale rechtsstaat in Nederland

PvdA’er Klijnsma wil het wetsvoorstel WWB Maatregelen vanaf 1 juli 2014 invoeren. Dit betekent de doodssteek van onze sociale voorzieningen. Alle bezuinigingen op de uitkeringsgerechtigden tot nu toe zijn peanuts vergeleken bij de afbraak die per 1 juli volgend jaar wordt doorgevoerd. PvdA-er Klijnsma gaat historie schrijven door de meest asociale maatregelen sinds Colijn in te voeren.Deze maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en opvang. 

Hoe gaat de sociale zekerheid de nekslag krijgen?

1. door de kostendelersnorm hierdoor zal de bijstandsnorm per persoon lager zijn naarmate meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. De invoering betekent dat honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit zullen gaan.
Zo zullen bijvoorbeeld inwonende kinderen die voor hun ouders zorgen straks financieel gestraft worden voor die hulp. Hiervoor is nog meer controle nodig, waardoor NL het tweede DDR zal worden.

2. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet aantonen dat hij in de voorafgaande vier weken er alles aan heeft gedaan om werk te vinden. Wanneer deze zoektocht onvoldoende wordt aangetoond wordt het recht op een uitkering verloren.

3. Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. De gemeenteraad wordt verplicht om bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot de plicht tot tegenprestatie. Dit is in strijd met het verbod op dwangarbeid (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft)

4. Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.

5. Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.

6. Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat te beoordelen door gemeenten maximaal drie maanden inhouding van de uitkering.

Bron : Gewoon Nieuws 

Zie ook : Het wetsvoorstel WWB maatregelenCommentaar : Jeroen Ghuijs

Hier krijg ik dus een erg eng gevoel bij, lijkt net of we nu aan een soort van GESTAPO instantie onderworpen worden.

Beste mevrouw Kleinsma, (ik hou het nog even netjes)

Hoe durft u eerzame burgers op deze manier af te handelen als bijna misdadigers? 
U weet net zo goed als ik dat Nederland bedrijven de hand boven het hoofd houd.
U ziet blijkbaar niet dat de werkgevers werkelozen maken en creëren in dit land, door de economie groeiend te noemen , bedrijven gezond te noemen  en tegelijkertijd zonder boe of bah 4000 mensen op straat te gooien via de Media zonder dat de betreffende werknemers zelf op de hoogte waren?

Denkt u dat e 45% mensen in Nederland die onder het sociaal minimum leven plezier hebben in het niet aan de kost kunnen komen op een normale manier?

Denkt U dat de meer dan 50% van de werkende Nederlanders plezier hebben in het feit dat er loonbeslag gelegd wordt?

Denkt U dat de tienduizenden hoog opgeleide Nederlanders er plezier in hebben om voor geen enkele uitkering in aanmerking te komen, en zelfs niet voor de voedselbank omdat ze niet aan kunnen tonen dat ze bij de minima horen?

Denkt U dat de dik 65000 daklozen er plezier in hebben om lekker niet te moeten werken?

Ziet U niet om wat voor soort redenen werkelozen niet aangenomen en zelfs genegeerd worden door de werkgevers?

Banen beschermd voor lager opgeleiden.
Te veel ervaring
Te hoog opgeleid.
Oudere werknemers zijn meer ziek (Niet waar)
Te hoog geclassificeerd
Weet U niet dat werkgevers zelden antwoorden op een sollicitatie?
Vind U het niet vreemd dat Multinationals in Nederland zomaar ineens 20 miljard meer verdient hebben dan vorig jaar en dat wij 6 miljard per jaar moeten bezuinigen?
Vind U het niet vreemd dat Banken zomaar geld uit het niets uit kunnen lenen dat ze niet hebben en daar nog rente over durven vragen ook?

Wordt het onderhand niet eens tijd om het Bedrijfsleven, Banken, Multinationals Overheidsinstanties enz. op de vingers te tikken en iedere keer dat ze zich niet netjes gedragen een fikse boete uit te delen? 

Ik vind van wel en velen met mij denk ik.

Jeroen Ghuijs

Bron : Finding Voices Radio

'Betaal ziekenhuizen voor het stoppen van behandeling'

Minister Schippers van Volksgezondheid wil artsen en ziekenhuizen ook een vergoeding uitkeren als ze in overleg met een patiënt besluiten geen nieuwe behandeling te beginnen. De regeling moet artsen stimuleren terminale patiënten beter voor te lichten over de zin of onzin van een behandeling.

Dit schrijft Schippers in antwoord op vragen van de Tweede Kamerfracties van de christelijke partijen en 50Plus. Het huidige vergoedingensysteem houdt weinig rekening met de tijd en de energie die artsen steken in de voorlichting over behandelingen. In de meeste gevallen wordt pas tot vergoeding overgegaan als een arts een behandeling begint. Ook als die niet in het belang van de patiënt is.

Artsen pleiten al langer voor een vergoeding voor 'het intensief begeleiden' van patiënten. Zowel artsen als patiënten zijn geneigd alle mogelijkheden te benutten om het leven te verlengen. In sommige gevallen rekken behandelingen het leven, maar is de kwaliteit daarvan door alle bijwerkingen gering. De maatregel van Schippers moet aan deze vormen van overbehandeling paal en perk stellen.

Financieel motief
De introductie van een vergoeding voor artsen die, in overleg met de patiënt, besluiten niet tot een behandeling over te gaan, heeft ook een financieel motief. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 30 procent van de ziekenhuiszorg opgaat aan overbodige zorg. Vermoedelijk gelden in Nederland vergelijkbare percentages. De Nederlandse ziekenhuiszorg kost 20 miljard euro per jaar. Met effectieve maatregelen tegen overbehandeling kan Schippers miljarden euro's besparen.

Schippers wil in haar brief nog geen grens stellen aan de prijs die de behandeling van een patiënt maximaal mag kosten. Wel schrijft ze 'de brede maatschappelijke dialoog' over dit onderwerp 'van harte te ondersteunen'.

Bron : Volkskrant


Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 30 procent van de ziekenhuiszorg opgaat aan overbodige zorg.