maandag 26 november 2012

‘NEE, niet nog eens 50 miljoen naar gigakippenfabriek Oekraïne’

In Nederland willen we geen megastallen, maar ondertussen maken we met Nederlands belastinggeld in de Oekraïne ongemerkt de realisatie van een gigastal voor Myronivsky Hliboproduct (MHP), mogelijk. In deze kippenfabriek zijn per jaar 111,7 miljoen kippen de dupe van grootscheepse massaproductie. Per week gaat het om maar liefst 3,6 miljoen dieren.
Ga direct naar de petitie 

Om even een vergelijking te maken: Bleker vindt 240.000 vleeskuikens de maximale bovengrens. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vindt dat veel te veel. Het bedrijf in de Oekraïne dat wij mee helpen financieren is 74 keer groter dan Blekers bovengrens. Het moet zo groot worden als 12 keer Grubbenvorst.
De afgelopen tien jaar heeft Myronivsky Hliboproduct (MHP) voor maar liefst 332 miljoen euro aan exportkredietverzekeringen en leningen ontvangen van Atradius DSB, de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de Wereldbank Groep). En nu ligt er een voorstel klaar om deze gigastal nog eens met een extra 50 miljoen dollar te steunen, waar ook Nederlands belastinggeld mee gemoeid is. Hoe dat kan?
De International Finance Corporation (IFC) is een zogeheten multilaterale financiële instelling en maakt deel uit van de Wereldbank Groep. Het is de grootste wereldwijde ontwikkelingsinstelling, die zich uitsluitend richt op de particuliere sector in ontwikkelingslanden. De IFC is in handen van 184 lidstaten waaronder Nederland. Nederland vertegenwoordigt ook de Oekraïne binnen de bank en heeft 4,5% van de stemmen.
IFC zegt actief te zijn in ontwikkelingslanden met als doel bedrijven en financiële instellingen in opkomende landen te helpen banen te creëren, belastinginkomsten te genereren, de milieuprestaties te verbeteren en de lokale gemeenschappen te helpen.
Bij datzelfde IFC ligt nu dus een nieuw voorstel voor extra financiering. Deze lening kan goedkoop verkregen worden omdat ook de Nederlandse staat en dus de Nederlandse belastingbetaler als aandeelhouder van de Wereldbank garant staat. Bijzonder is daarbij dat de Tweede kamer eerder dit jaar een motie heeft aangenomen die stelt dat de Nederlandse overheid op geen enkele wijze mag bijdragen aan de financiering van megastallen in het buitenland.
Op 7 december aanstaande zal de raad van bewindvoerders bepalen of Myronivsky Hliboproduct de verzochte 50 miljoen toegewezen krijgt.
Roep de raad van bewindvoerders van het IFC op NIET akkoord te gaan met dit voorstel en teken de petitie! De petitie zal aangeboden worden aan Executive Director (vertegenwoordiging Oekraïne) van de Wereldbank, Rudolf Jan Treffers.

zaterdag 20 oktober 2012

Bedenkelijk fundament onder Europese Unie ?

Menselijk lichaam als jachtgebied
Het menselijk lichaam van 6,5 miljard mensen wereldwijd is een enorme afzetmarkt voor bestaande, maar vooral ook nieuwe chemische ‘medicijnen’ die de farmaceutische industrie moet ontwikkelen om hun omzetten te kunnen laten groeien. Hiervoor moeten steeds nieuwe ziektes en aandoeningen worden gecreëerd en is een overkoepelend coördinatiecentrum nodig, een soort van politbureau, om dit internationaal in de juiste banen te kunnen leiden. Stond dit gebouw van het chemiekartel tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn, tegenwoordig is het hoofdkwartier ondergebracht in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Hier bepalen economische belangen de politieke beslissingen van Europa. Vanuit deze locatie treden de leiders van de kartels in het openbaar naar voren. Al in 1969 werd er door de ex-nazi’s Walter Hallstein en Karl Winnacker een actiecomité voor de vorming van een “Verenigde Staten van Europa” opgericht. Zoals reeds eerder vermeld werd Hallstein in 1957 benoemd tot de eerste voorzitter van de pas opgerichte Europese Economische Gemeenschap (EEG), het fundament van de latere Europese Unie (EU). Alles wat Hallstein al in 1939 in nazi-Duitsland openlijk verkondigde, kon hij vanaf 1957 in Brussel in praktijk gaan brengen.

Europese Unie is een dictatuur
De Europese Unie, ontstaan uit de Europese Economische Gemeenschap, is in feite niets anders dan een centraal kartelbureau, het hoogste instituut dat de kartelbelangen in Europa ten uitvoer brengt. De Europese Commissie is de politieke uitvoerende macht van dit kartel. Deze commissie wordt niet democratisch gekozen, maar wordt benoemd. Deze commissie maakt de wetsontwerpen en het is de taak van het Europese Parlement om ze goed te keuren. Bij belangrijke kwesties of vragen vaardigt de Europese Commissie ook richtlijnen en verordeningen uit, die zonder tussenkomst van het parlement wetten worden voor meer dan 500 miljoen Europeanen. De Europese bevolking wordt wijsgemaakt dat de EU een democratische unie is! Dit is echter een pertinente onwaarheid. De daadwerkelijke macht ligt bij de Europese Commissie, het kartel-politbureau. Europeanen mogen weliswaar om de vier jaar het Europees Parlement kiezen, maar een recht op wetsvoorstellen, het kenmerk van elke democratie, heeft het Europese Parlement echter niet. Om de machtsverhoudingen beter te begrijpen is het wellicht handig om te weten dat de Europese Commissie bestaan uit 27 commissarissen, gesteund door een apparaat van 54.000 technocraten en bureaucraten. Beroepsbureaucraten, die jarenlang worden betaald om er kartelbelangen doorheen te drukken. Het EU-parlement bestaat uit 736 afgevaardigden en de Europese Commissie heeft per parlementslid de beschikking over 80 bureaucraten om deze afgevaardigden in toom te houden. Samenvattend kan gesteld worden dat de Europese Unie geen democratie is maar een heuse dictatuur. Een voorbeeld is het Verdrag van Lissabon, dat door de kiezers van Frankrijk, Nederland en Ierland werd afgewezen, maar er toch op zéér ondemocratische wijze doorheen werd gedrukt. In de overige lidstaten vonden de politici het niet eens nodig dat het volk werd geraadpleegd. Macht welke uitgaat van het volk, dat is het grondbeginsel van elke democratie.Wanneer de politieke uitvoerende macht, in dit geval de Europese Commissie, niet meer door het volk wordt gekozen en, belangrijker nog, niet kan worden weggestemd, dan wordt elke democratie een dictatuur.
Controlewaanzin
Zo wordt ook duidelijk waarom de kartel-commissarissen van de EU lijden aan een buitensporige mate van “controlewaanzin” waardoor ze heel Europa tot op het ziekelijke af bespieden. Omdat deze kartelcommissarissen precies weten wat ze doen zijn ze bang. Ze zijn bang dat, wanneer de mensen eindelijk begrijpen in welke situatie ze zijn gemanoeuvreerd, ze op een dag de straat op zullen gaan en eisen dat er in Europa een echte democratie moet komen. Dit zal chaos veroorzaken waarop het hele kaartenhuis in elkaar zal storten! Hier hebben deze kartelpolitici schrik voor. Daarom is het voor hen van levensbelang om het doen en laten van de menselijke samenleving te controleren. Op alle mogelijke manieren worden de Europeanen gecontroleerd via hun internetaccount, gsm, bankrekening, medisch dossier, openbaar vervoer tot aan het gebruik van de privé auto toe.
Derde poging tot wereldheerschappij
De Eerste en de Tweede Wereldoorlog werden ontketend met als doel om militaire wereldheerschappij te verwerven voor economische doeleinden. Dit is twee keer mislukt, maar de kartels geven niet op. Het probleem is dat zij hun doelen niet meer openbaar kunnen verkondigen, omdat men niet zal toelaten dat voor de derde keer de aftocht zal moeten worden geblazen. Zij zullen dus een andere manier moeten vinden om de landen die veroverd moeten worden ook zonder wapens op de knieën te krijgen. Maar hoe moet dat voor elkaar gekregen worden?
Welnu, dit bleek achteraf niet zo heel moeilijk te zijn!

Euro
Eerst werden de Europese landen, met uitzondering van Groot Brittanië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland, ondergebracht in een muntunie met maar één munt, waarin geen afzonderlijke devaluatie mogelijk is. Tegelijkertijd werden de regels versoepeld voor het uitgeven van staatsobligaties waardoor veel Europese politici doelbewust in de verleiding zijn gebracht om enorme staatsschulden op te bouwen. Vervolgens ensceneerden de banken een financiële crisis. Hierdoor werden de economieën van complete landen flink beschadigd en in een aantal gevallen zelfs geruïneerd zodat ze onder curatele kwamen te staan. De ‘Derde Wereldoorlog’ is momenteel al volop aan de gang in Europa, met als uiteindelijk doel dat ieder land zijn soevereiniteit zal moeten opgeven. Dit wordt bereikt door financiële chaos te creëren in diverse landen met als doel de bevolking door armoede of dreigende armoede zodanig murw te maken dat zij uiteindelijk akkoord zullen gaan met het opgeven van hun soevereiniteit. Als voorbeeld hebben we Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië en het is nog maar een kwestie van tijd dat ook de overige Europese landen aan de beurt zullen komen. Als de Europese burger niet in actie komt dan zal de derde poging van de kartels om tot wereldheerschappij te komen worden gewonnen zonder dat er ook maar één schot hoeft te worden gelost. Het kan geen toeval zijn dat het juist het land is van waaruit IG Farben zijn twee eerdere pogingen heeft ondernomen, dat als financiële ‘winnaar’ uit de strijd tevoorschijn zal komen.
Er is maar één mogelijkheid om aan deze geraffineerd opgezette val te ontkomen, en dat is door Europa als politieke- en als muntunie met de meeste spoed vaarwel te zeggen.


vrijdag 19 oktober 2012

Dr. Rath Kanker "het einde van volksziekte nummer één" (video, Nederlands ondertiteld)

Dr. Rath – EU Politiek Perspectief
Dr. Rath werd in 1955 geboren in Stuttgart. Na voltooiing van zijn medische opleiding werkte hij als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van atherosclerose en hart- en vaatziekten.Dr. Rath Kanker "het einde van volksziekte nummer één" (video, Nederlands ondertiteld)

Dr. Rath – EU Politiek Perspectief
Dr. Rath werd in 1955 geboren in Stuttgart. Na voltooiing van zijn medische opleiding werkte hij als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van atherosclerose en hart- en vaatziekten.

vrijdag 12 oktober 2012

Kernenergie kan wel schoon

Fukushima
Na de ramp in de kerncentrale Fukushima, waarbij 4 reactoren in de problemen kwamen omdat de koelsystemen het lieten afweten, laait de discussie over het wel of niet toepassen van kernenergie weer hoog op. Wereldwijd worden kerncentrales aan diepgaande controles onderworpen om te onderzoeken of deze wel veilig genoeg zijn. De tot nu toe bekende gegevens en oorzaken van de ramp met de Fukushima centrale worden meegenomen bij deze controles. In Duitsland zijn voorlopig 7 centrales uitgeschakeld om veiligheidstesten uit te voeren.

   Meltdown
Op dit moment heeft in de de Fukushima centrale een (gedeeltelijke?) meltdown plaatsgevonden. Doordat vermoed wordt dat de ommanteling van de reactor lek is geraakt is er een grote hoeveelheid radio-actie materiaal vrijgekomen. In de directe omgeving van de centrale zijn stralingshoeveelheden gemeten die 4000 keer de normen overschrijden. Eerdere berichten spraken van een paar miljoen keer de overschrijding van straling maar werden later tegengesproken.

Uranium
In de tijd dat men gebruik ging maken van kernreactie om elektriciteit op te wekken heeft men als splijtstof gekozen voor Uranium. Dit Uranium dient eerst verrijkt te worden tot U-235. Deze verrijking is nodig om de reactie in stand te houden. Als restproduct blijft zéér radioactief Plutonium-239 over. Dit ´afval´ heeft een halfwaardetijd van enkele 100 duizenden jaren. M.a.w. dit afvalproduct dient 100 duizenden jaren veilig ´opgeborgen´ te worden omdat het gedurende deze periode zeer radioactief blijft en dus een groot gevaar vormt voor mens, dier en milieu. De niet deskundige mens leeft in de veronderstelling dat alleen Uranium geschikt is om kernenergie op te wekken. Er zijn echter veel meer grondstoffen die hiervoor in aanmerking komen.
  Thorium  Thorium reactor Oak Ridge National Lab
Een van die stoffen is Thorium. Thorium is een zilver-wit metaal dat maar licht radio-actief is. Je kan het zonder gevaar voor besmetting zo oppakken met je handen. Thorium is, net als Uranium, instabiel en vervalt in lichtere elementen door het uitzenden van deeltjes. Als er genoeg van het spul bij elkaar wordt gebracht kan er een kettingreactie worden verkregen die snel heel veel energie loslaat. Als deze reactie in toom wordt gehouden kan er enorm veel energie uit het systeem worden gehaald die het water verhit en door middel van een stoomgenerator elektriciteit opwekt. Het voordeel van Thorium is dat de halfwaardetijd ´maar´enkele honderden jaren is en niet zoals bij Plutonium enkele honderdduizenden jaren. Het volgende voordeel is dat Thorium, in tegenstelling tot Uranium, rijkelijk aanwezig is en voor duizenden jaren aan brandstof kan opleveren. Er zijn ontwerpen voor een zelfregulerende Thorium-centrale die niet kan ontploffen en, als belangrijkste, geen bijproduct levert waar nucleaire wapens van gemaakt kunnen worden.
Kernwapen was reden voor gebruik Uranium
De gedachte achter een Thorium reactor is niet nieuw. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt er onderzoek naar gedaan. Waarom dan toch voor Uranium gekozen? De belangrijkste reden om voor Uranium te kiezen was, dat het Plutonium-239 genereert waar kernwapens mee gemaakt kunnen worden. De Amerikanen hadden dit hard nodig in de ´Koude Oorlog´. Achttien jaar lang heeft Alvin Weinberg van het Oak Ridge National Lab gelobbyd voor het gebruik van Thorium. In 1973 werd zijn project stopgezet. In dat jaar draaide Saudi Arabië de oliekraan dicht en bestelden de Amerikanen 41 Uranium kerncentrales. Wat overbleef van het onderzoek is een 1000 pagina tellend boek gepubliceerd in 1958 ‘Fluidic Fuel Reactors’.

Nog schoner: Kernfusie
   Kernfusie centrale
Schone, duurzame energie en een bijna onuitputtelijke voorraad brandstof. In Frankrijk begint de bouw van de eerste grote experimentele kernfusiecentrale, ITER genaamd. Een internationaal project, waarbij de Europese Unie, Japan, Rusland, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten zijn betrokken. Tot dusver is het niet gelukt een rendabele reactor te bouwen. ITER is een volgende stap in die richting. De experimentele ITER-reactor, de International Tokamak Experimental Reactor, wordt gebouwd bij de Franse stad Cadarache. De reactor heeft een maximaal vermogen van 700 megawatt. In theorie voldoende voor de jaarlijkse energiebehoefte van een kleine stad. ITER wordt gebouwd voor wetenschappelijk onderzoek. Het project moet bewijzen dat het mogelijk is een fusiereactor te bouwen die betaalbare energie kan leveren.
Kernfusie is het proces waarbij energie wordt opgewekt door lichte atoomkernen, in de vorm van een wolkje waterstofgas, met elkaar te versmelten. Kernfusie is iets anders dan kernsplitsing, waarmee energie in kerncentrales wordt opgewekt. Fusering van atoomkernen gebeurt onder extreem hoge temperaturen, meer dan 150 miljoen graden Celsius. Dit proces voltrekt zich ook in onze Zon. Fusie-energie wordt beschouwd als schoon, duurzaam en bijna onbeperkt leverbaar. Waterstof is makkelijk te halen uit bijvoorbeeld zeewater. In theorie levert een liter zeewater evenveel energie als 30 liter benzine. Bovendien komen er geen broeikasgassen vrij, zoals CO2. Wel ontstaat licht radio-actief afval, maar dat staat in geen verhouding tot het afvalprobleem die de huidige Uraniumgestookte kerncentrales veroorzaken.

Destructief
Het is dus de destructieve en oorlogszuchtige instelling van de machthebbers geweest die er voor heeft gezorgd dat voor Uranium is gekozen. Dat hierdoor ernstige gevaren voor de gehele mensheid zouden kunnen ontstaan heeft men daarbij voor lief genomen. Intussen zit de mensheid opgescheept met duizenden kernraketten en grote hoeveelheden zéér radio-actief Plutonium-239 waar we geen raad mee weten. Tevens zijn er een aantal terroristische organisaties en landen die het tot hun hoogste doel hebben gemaakt om kernwapens te bemachtigen. Deze problemen zijn waarschijnlijk niet meer op te lossen. Het wordt de hoogste tijd dat er een mentaliteitsverandering optreedt bij de verantwoordelijke machthebbers.

woensdag 3 oktober 2012

Haarscheurtjes in Kerncentrale Borssele - EPZ ontkent.

Commentaar EPZ Borsslele
Op maandag 17 september heeft Jan van Cappelle, Hoofd Kerncentrale Borssele, aan het programma "Een Vandaag" een toelichting gegeven over het reactorvat van de kerncentrale Borssele.
 
De Belgische vaten en dat van Borssele zijn niet te vergelijken.
Een belangrijk verschil is dat er verschillende staalsoorten zijn gebruikt. Het staal van de KCB is veel minder gevoelig voor fabricagefouten zoals die in België zijn gevonden.
Bij de productie van het Borssele-vat is iedere fabricagestap honderd procent gecontroleerd. Fabricagefouten zoals nu in België zijn gevonden zitten er bij de KCB niet in.

maandag 9 juli 2012

De enige echte hobbit: Homo floresiensis
In 2003 doen wetenschappers op het eilandje Flores een wel heel bijzondere ontdekking. Ze vinden er een miniatuurmens: direct laait een interessante discussie op…
De eerste resten die van de Homo floresiensis werden teruggevonden, zijn die van een vrouw en gaan de boeken in als LB1. De onderzoekers vinden de resten in een laag vulkanische as. De resten zijn 18.000 jaar oud en bijzonder compleet: niet alleen wordt een vrijwel complete schedel, maar ook handen, voeten, benen en een groot deel van het bekken teruggevonden.

zaterdag 30 juni 2012

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.

Dit Artikel is een samenstelling van 23 channelings die spreken over de veranderingen binnen onze lichamen die tijdens de aanstaande Aardse veranderingen zullen voorkomen.
Deze zijn geordend in 22 verschillende gebieden binnen het lichaam.


ALGEMENE ACHTERGRONDINFORMATIEDeze vermelde profetische stemmen aan het eind van dit dossier zouden in hun totaliteit moeten worden gelezen en kunnen voor de lezer nuttig zijn om een vollediger inzicht te krijgen in de cellulaire transformatie (veranderings) proces. Slechts korte gedeelten zijn geselecteerde van de volledige profetische stem, geassembleerd en gecategoriseerd in deze montage, toe te schrijven aan ruimtebeperkingen.


Deze materialen zullen periodiek gedateerd worden als er meer informatie is.


Dit materiaal wordt voorgelegd door “ Het Huis van David Teaching Centre END TIMES”

vrijdag 29 juni 2012

Begint de vaccinatie ellende opnieuw?

Er zijn de laatste dagen vele artikelen verschenen in de Mainstream Media over de gevaren van een nieuw gemuteerd vogelgriepvirus die door mensen overdraagbaar is.

Langzaam maar zeker wordt de bevolking voorbereid op de mogelijkheid van een pandemie en de oplossing is dan uiteraard vaccineren.
En wederom staat de wereld op de drempel van een massaal vaccinatieprogramma met een inenting waarvan zonder enige twijfel bewezen is dat deze schadelijk is.
We hebben in 2009 de geweldige varkensgriephype gehad, waarbij miljoenen mensen wereldwijd zijn ingespoten met een zeer schadelijk vaccin. Terwijl er wereldwijd maar 29 mensen aan deze griep zijn gestorven. Een “normale” griep eist wereldwijd rond de 3.000 doden.
Degene die bepaalt of er sprake is van een pandemie is de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Echter, in 2011 is Big Pharma (de grote farmaciebedrijven) erin geslaagd om grotendeels controle te krijgen over het pandemisch viruswaarschuwingssysteem van de WHO. Er is natuurlijk duidelijk sprake van een belangenverstrengeling. Degene die astronomisch veel verdient aan vaccinaties is tegelijk degene die mede gaat bepalen of er gevaar bestaat voor een nieuwe pandemie en bovendien ook nog in een positie is om snel een oproep te doen tot wereldwijde vaccinaties.
Een dergelijk biowapen werd in 2009 gecreëerd door het bedrijf Baxter toen het 72 kilo van het normaal overdraagbare griepvirus besmette met het dodelijke vogelgriepvirus in haar streng beveiligde laboratorium in Orth en het vervolgens naar 16 laboratoria in vier verschillende landen stuurde. Het politieonderzoek werd in 2009 plotseling stopgezet, net voor de massale pandemisch vaccinatiecampagne begon. Dat dit vaccin schade veroorzaakte, waaronder narcolepsie, is inmiddels bevestigd door de regeringen van Ierland, Zweden, Finland en Noorwegen.
Het land wat toen trouwens niet meedeed aan de vaccinaties was Polen. De Poolse Minister van Gezondheid, Eva Kopac, was een arts en vond het gezondheidsrisico voor de bevolking te groot. Maar betaalde Polen daarvoor niet een hoge prijs? Slechts enkele dagen nadat Eva Kopac een uitleg had gegeven aan het Europees Parlement aangaande haar beslissing, vond de vliegramp bij Smolensk plaats. Hierbij kwamen 96 van de van de Poolse toppolitici en militairen om het leven. Er worden tot op de dag van vandaag nog steeds grote vraagtekens bij dit ongeluk gezet.
De manier waarop Big Pharma haar geweldige invloed gebruikte om de WHO een pandemie niveau 6 te laten uitroepen is overal goed gedocumenteerd. Ondanks dit enorme schandaal staan ze nu weer op het punt om hetzelfde te doen. En wederom zal de wereldbevolking min of meer gedwongen worden tot deze zeer schadelijke vaccinatie. Daarbij is de sociale druk die wordt gecreëerd groot en lastig om weerstand tegen te bieden. Denk kritisch voor jezelf en je geliefden en wees niet bang buiten de "sociale boot" te vallen. Het gaat om je gezondheid. En nee, het vogelgriepvirus is niet dodelijk bij normaal gezonde mensen.
In onderstaande video geeft Jane Burgermeister een update betreffende bovengenoemde zaken. Toon dit bericht aan zoveel mogelijk mensen want ieder niet gevaccineerd mens is er één.

Bron : niburu.co  Disinfo

donderdag 28 juni 2012

Abrikozenpitten en Vitamine B-17, laetrile werkzaam tegen kankerG. Edward Griffin beweert dat er een natuurlijk medicijn tegen kanker bestaat: Leatrile, met als werkzame stof vitamine B17. Vitamine B17 is een stof genaamd amygdaline, wat in onder andere abrikoos- en appelpitten en bittere amandelen voorkomt. Het is een glucose-cyanideverbinding, en omdat het gebonden is kan het geen kwaad in je lichaam. Er is echter een enzym dat de cyanide eraf breekt en dat enzym komt alleen voor in kankercellen, wat er dus voor zorgt dat die kankercellen vergiftigd worden. Griffin denkt dat het te specifiek is om willekeurig te zijn, en dat het het lichaams natuurlijke beschermingsmechanisme tegen kanker is.

zondag 24 juni 2012

Bacteriën in onze maag horen alleen bij ons


Wetenschappers hebben geprobeerd bacteriën uit de menselijke maag bij muizen in de maag te plaatsen. Maar dat liep niet zo goed af. Hun conclusie: die bacteriën horen alleen bij ons.
De bacteriën in onze maag- en darmstelsel (hierboven ziet u er één) spelen een cruciale rol. Ze zorgen ervoor dat ons immuunsysteem goed functioneert. En dit onderzoek suggereert dat deze bacteriën samen met ons geëvolueerd zijn. Ze zijn dan ook helemaal op ons mensen aangepast en functioneren niet in de magen van andere zoogdieren. Dat schrijven onderzoekers in het blad Cell.

zaterdag 16 juni 2012

VaderdagVolgens verschillende bronnen is Vaderdag geïntroduceerd door Sonora Smart Dodd in 1909 ter ere van haar vader William Jackson Smart die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van het zesde kind gestorven was.
Sonora, die dochter wilde toen ze volwassen geworden was de daadkracht en doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen.
Niet helemaal origineel want Moederdag was een jaar eerder geïntroduceerd door Anna Jarvis.

dinsdag 12 juni 2012

Het Verborgen Geheim der Tijdperken - Juni 2012 - Ronna Herman

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA. Juni 2012
Geliefde meesters, elke bewuste ziel dient zijn/haar eigen bestemming te volgen; ene speciaal ontworpen pad dat leidt tot verlichting en integratie van zijn/haar Goddelijke Zelf. De lessen die jullie leren en vervolmaken zullen jullie bijdrage zijn aan het geheel.
In die schijnbaar pijnlijke ervaringen liggen juwelen van wijsheid besloten die jullie nodig zullen hebben om je individuele segment van het Grote Plan te vervullen. Daarom; oordeel je zelf of je proces niet vergeleken met anderen.
Kijk niet naar anderen in ontzag of met afgunst vanwege de talenten of gaven die ze meester zijn geworden en manifesteren, want in jullie liggen net zulke grote schatten te wachten om ontdekt te worden.
Jullie staan op het punt een waarheid te ontdekken dat honderdduizenden jaren aan de aandacht van de mensheid is ontsnapt, een geheim dat diep verborgen is geweest in de illusionaire werkelijkheid van de 3D en 4D bestaansdimensies. Die waarheid bevat de aard van ware liefde, van wat het is en wat het niet is.

'Spaarlampen stoten kankerverwekkende stoffen uit'

De spaarlamp, de opvolger van de gloeilamp, blijkt een gevaar te vormen voor de volksgezondheid. De lichtbron stoot kankerverwekkende stoffen uit.


Giftige materialen
Dat meldt de Britse krant The Telegraph op basis van een onderzoek door een Duits laboratorium.

Plant kan andere planten mogelijk horen

De wetenschap is een geheel onbekend zintuig van de plant op het spoor. Wat voor zintuig het is? Dat is onduidelijk, maar het zou zomaar kunnen dat planten elkaar kunnen horen.
Dat schrijven wetenschappers in het blad PLoS ONE. Ze baseren hun conclusie op experimenten.
Experiment
De onderzoekers verzamelden 2400 zaden van de plant Capsicum annuum, een plant uit de nachtschadefamilie. Deze zaden werden in een petrischaaltje gepoot. Deze petrischaaltjes werden in een cirkel, op een afstand van zo’n tien centimeter van elkaar, gezet. In het midden van de cirkel stond een box. Deze was of leeg of bevatte en volwassen plant: de Foeniculum vulgare. Deze plant stoot via onder meer zijn wortels chemische stofjes uit die de groei van planten in de buurt afremt. Soms was die box met daarin F. vulgare open (en konden de planten dus wel chemische stofjes uitwisselen). Soms was deze dicht. De onderzoekers verwachtten dat F. vulgare de groei van de zaden zou afremmen wanneer de box open was. Bij een gesloten box zou daar geen sprake van zijn.

woensdag 6 juni 2012

Heeft iemand je vandaag gezegd......


Heeft iemand je vandaag gezegd...... ik hou van jou?
Heeft iemand je het gevoel gegeven dat je gewaardeerd wordt,
Heeft iemand je laten voelen hoe speciaal je bent?
Heeft iemand je verteld dat je precies bent wie je moet zijn?
Heeft iemand je laten blijken dat als je doet wat je graag wilt, dat genoeg is?
Heeft iemand je eraan herinnerd dat je hier niet gekomen bent om iets te bewijzen?

Je kwam gewoon als jezelf! Enkel jezelf!
Omdat jezelf zijn genoeg is.....
Jij bent uniek.....

dinsdag 22 mei 2012

Nucleaire ramp Fukushima vormt geen gevaar voor de bevolking?


Er is verontrustend nieuws uit Japan - waar er nu meer tekenen letterlijk boven water komen nu de Fukushima nucleaire crisis nog gaande is. 

Slib monsters genomen in Tokyo Bay, tonen aan dat besmetting met radioactief cesium in sommige gebieden met 13-keer is toegenomen sinds maatregelen werden genomen afgelopen augustus.

Gezondheids ambtenaren beweren dat de stralingsniveaus geen onmiddellijk risico vormen voor de bevolking - maar het wordt erger als besmette vis verzadigt met radioactieve isotopen rond reist in de voedselketen en vanaf daar op alle tafels in restaurants en huishoudens van de wereld terecht komen. 
Ondertussen, meldt de Associated Press in de Verenigde Staten - dat de nucleaire regelgevende instanties vanaf nu afgezwakte Amerikaanse plannen voor nucleaire noodsituaties instellen.
Ondanks het feit dat bijna alle kerncentrales over het hele contnent ouder zijn dan hun aanbevolen operationele leven zijn het aantal nucleaire regelgevende instanties verminderd en evacuatie zones om hen heen zijn verkleind, dit vereist namelijk minder oefeningen voor ongevallen, en een meer ontspannen training voor ambtenaren in noodgevallen. 
Met andere woorden, we zijn minder bereid om vandaag de dag een fatsoenlijk noodplan te maken voor een nucleaire ramp dan we dat waren vóór de kernramp in Fukushima.

donderdag 17 mei 2012

Plastic zonnecel heeft verrassend veel in zijn mars

Uit theoretische modellen blijkt dat de plastic zonnecel net zoveel energie kan gaan leveren als het klassieke exemplaar, gemaakt van silicium.
Dat schrijven wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen in het blad Advanced Energy Materials. Het is het tweede onderzoek in korte tijd dat erop wijst dat plastic zonnecellen veel meer kunnen dan gedacht. In februari meldden onderzoekers van dezelfde universiteit al dat ze een manier hadden gevonden om plastic zonnecellen veel meer energie te laten leveren.
Voordelen
Het rendement van plastic zonnecellen komt in de praktijk echter nog niet in de buurt van het rendement van de zonnecellen gemaakt van silicium. Een plastic zonnecel heeft een rendement van onder de tien procent. Een zonnecel gemaakt van silicium heeft een rendement van vijftien tot twintig procent. Redenen om het rendement van de plastic zonnecellen op te krikken, zijn er genoeg. Want de plastic exemplaren hebben nogal wat voordelen. Zo zijn ze goedkoper en worden ze uit veel eenvoudigere grondstoffen gemaakt. Ook zijn ze een stuk lichter dan de klassieke exemplaren. En ze zijn flexibeler. Dat betekent dat ze ook gemakkelijker op allerlei oppervlakken kunnen worden bevestigd. Zelfs bijvoorbeeld op kleding of een tas.
WIST U DAT…
…er ook al gewerkt wordt aan een superefficiënt zonnepaneel met een rendement van zo’n 40 procent?
Rendement
En nu blijkt dus uit berekeningen dat de plastic zonnecellen echt wel aan de klassieke kunnen tippen. Een rendement van twintig procent behoort tot de mogelijkheden. De onderzoekers baseren die conclusie op een uitgebreid theoretisch onderzoek waarbij ze de mogelijkheden en zwaktes van de plastic zonnecel blootlegden.
Lading
Zo ontdekten de onderzoekers bijvoorbeeld dat polaire of polariseerbare moleculen de efficiëntie van de zonnecel goed zou doen. “Traditioneel gebruiken onderzoekers in dit veld apolaire verbindingen om hun zonnecellen te maken,” vertelt onderzoeker Kees Hummelen. “Maar zo kunnen ze ook elektrische ladingen maar moeilijk verwerken.” De onderzoekers berekenden wat er zou gebeuren als die apolaire verbindingen plaats zouden maken voor polaire moleculen. Het resultaat was positief: met zulke moleculen kon een plastic zonnecel veel meer energie leveren.
Maar ook andere onderdelen van de plastic zonnecel kwamen aan bod. En zo stelden de wetenschappers in theorie als het ware hun ideale plastic zonnecel samen. En die plastic zonnecel had een rendement dat vergelijkbaar was met dat van de klassieke zonnecel. Maar nogmaals: het is maar theorie. Dankzij het onderzoek weten we nu wel welke eigenschappen de ideale materialen moeten hebben. Nu moeten we die materialen alleen nog zien te vinden. En dat heeft tijd nodig. Maar met het oog op de vele voordelen van plastic zonnecellen is het de zoektocht ongetwijfeld waard.

Bron : www.scientias.nl

zondag 13 mei 2012

De onzichtbare strijd tegen ons bewustzijn

Dit blog heb ik geschreven in 1996 daarna nog eens  gebruikt voor een radio uitzending in december 2008, na het nog eens gelezen te gebben vond ik eigenlijk dat het nog steeds van toepassing is, komt het wat gedateerd over dan weten je hoe het komt.

Tegenwoordig leven we in een tijd waarin het leven steeds turbulenter en stressrijker wordt. Er zijn, zoals in diverse profetieën is voorspeld, verderfelijke krachten en machten die zich steeds sterker doen gelden om hun heerschappij in deze eindtijd te handhaven en te versterken.

Gevoelige mensen, of de meer opmerkzame mensen uit de massa, voelen de toenemende druk en ongezonde invloed die hiervan uitgaan. Er komen steeds meer plannen en methoden voor het onderdrukken van een werkelijk spiritueel bewustzijn en een ware spirituele ervaring, ...... de gebruikte methoden worden ook steeds krachtiger.

Er worden steeds krachtiger en geslepener middelen gebruikt om te zorgen dat men geen bevrijding vindt van de fysieke en niet-fysieke * controlesystemen die de menselijke beschaving manipuleren en vormen.
*Met niet-fysieke bedoel ik : (occulte, spirituele of paranormale)

Hoewel dit onderwerp velen beangstigt, zijn er ook al velen van ons zich hiervan bewust, en is het hard nodig dat anderen (voor zover ze al niet iets vermoeden) op de hoogte gebracht worden.

Mijn eigen ervaringen maakten duidelijk dat er een tijd zou komen, dat er meer mensen zich van deze invloeden bewust zouden worden, en waarin ze op zoek zouden gaan naar meer helderheid en begrip hierover.

De mensheid wordt nu dankzij de moderne communicatietechnieken zoals internet etc. op de hoogte gebracht van de meer herkenbare vormen van propaganda via de media, zoals politiek, economie en militaire activiteiten, maar desondanks zijn er op dit moment toch maar heel weinig mensen die werkelijk goed op de hoogte zijn van de heftige aanval op het collectieve bewustzijn van de mensheid.
*(Hebben je er al eens over nagedacht hoe we elkaar terug kunnen vinden als men op internet de knop omdraait, of dat er gewoon een lange misschien zelfs definitieve stroomuitval zou komen? )
In deze tijd bestaat er een potentieel voor een wereldwijd ontwaken en spiritueel realiseren, en er zijn mensen, mensen met een zeker onderscheidingsvermogen, die er naar streven om zich zoveel mogelijk los te maken van het systeem, en al is dat niet mogelijk voor het lichamelijk deel van ons wezen, dan toch in elk geval in gedachte, hoe uitdagend dat ook mag zijn.

Maar loskomen van het systeem, en je innerlijke leven en houding aanpassen, lokt wel speciale reacties uit van de alles doordringende intelligentie van het systeem zelf. De gevolgen hiervan oefenen nu druk uit op de hele mensheid, en dat is in de wereld voelbaar als een gespannenheid en druk waar men niet aan kan ontsnappen.


Het levende en intelligente systeem en zijn onbelichaamde, maar voortdurend actieve dienaren reageren vijandig op iedereen die een serieuze poging doet om zich ervan te bevrijden.

Sommige van die reacties zijn heel duidelijk herkenbaar voor iemand die goed is geïnformeerd, en ieder gevoelig mens zal ze zeker waarnemen.
Iemand die zich meer bewust is geworden, zal zich van nature in een richting bewegen die tegen die van de stervende wereldorde in gaat.

Dat betekent dat hij periodes van verduistering van zijn bewustzijn zal meemaken die niet verklaard kunnen worden met alleen de bekende invloeden uit de wereld. Zulke periodes kunnen uren, maar soms ook wel weken of nog langer duren, om uiteindelijk plotseling weer op te houden en het slachtoffer alleen te laten. En dan heeft hij eindelijk weer de kostbare tijd en gelegenheid om weer op krachten te komen.

Het systeem reageert steeds vijandiger op zielen die hun weg naar bevrijding zoeken, of die een spiritueel Licht in hun bewustzijn dragen, en enkele van de symptomen van die vijandige reacties zijn: onrust en psychische stress, twijfels, schuldgevoel, gedachten en gevoelens van gebrek aan eigenwaarde, verwarring en het onvermogen om helder te denken. Maar er zijn er nog wel meer, bijvoorbeeld: allerlei fysiologische gevolgen zoals hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, maar ook desoriënterende gedachte-impressies, 'stemmen horen', en dwangmatig terugkerende gedachten, en ook klachten als extreme vermoeidheid en krachteloosheid zoals bij lusteloosheid en depressies.

Zulke niet-fysieke (occulte, paranormaal, spiritueel) aanvallen zijn bedoeld om het vertrouwen, het gevoel van eigenwaarde, de oplettendheid en het besef van wat er eigenlijk gaande is te ondermijnen.

Ze zijn gericht op het voeden van het gevoel tekort te schieten en te falen, en daarmee een schuldgevoel en gevoelens van schaamte aan te wakkeren. Ze stimuleren de behoefte om 'persoonlijke problemen op te lossen' of anders allerlei afleidingen te zoeken in diverse lagere verlangens en behoeften.*
Hier bedoel ik mee:
* Als het slachtoffer ervoor kiest om toe te geven aan de verleidingen van de grove indrukken van het oppervlakkige aardse leven, en zich te richten op het bevredigen van de eigen behoeften (bijvoorbeeld roken drinken, eten, seks, plezier en vermaak, en betekenisloze sociale contacten), dan kunnen de symptomen heel goed minder worden, en ook kan het heel goed zijn dat hij zich door zulke afleidingen minder van de symptomen bewust is, en er dus ook minder last van heeft.

Hierdoor zal het slachtoffer op allerlei manieren naar verlichting van de klachten gaan zoeken, omdat hij oprecht gelooft dat er iets mis is met hem, of dat hij zwak is, of op een andere manier een laag aangeschreven en onvolwaardig persoon is. Maar zulke symptomen kunnen van het ene op het andere moment, en volkomen onverklaarbaar, totaal verdwijnen, alsof er ineens een knop wordt omgedraaid. En dan blijft er een relatief heldere geest en een schoon bewustzijn over, en men vraagt zich verwonderd af wat er eigenlijk aan de hand was.

Op dit moment kunnen we overal ter wereld de fysieke verschijnselen waarnemen die te maken hebben met deze onophoudelijke en onzichtbare oorlog.
Deze verschijnselen worden vanuit de innerlijke kant van het leven bij de mens binnengebracht. En dat wordt mogelijk gemaakt door de algemene staat en de gedachtenpatronen van het collectieve bewustzijn.

Deze aanslag op de mensheid wordt door vrijwel iedereen op dezelfde manier ervaren, maar er zijn veel mensen die zich hebben overgegeven aan het systeem, en die zich naar 'psychisch aanvaardbare' normen gedragen, zoals die door de heersende machten van deze wereld gesteld zijn.
Deze mensen zijn uit gewoonte gewend geraakt aan de meeste effecten, en dat breng een verharding van het bewustzijn teweeg, en een psychische en spirituele ongevoeligheid die daarmee samenhangt.

Tot op heden geldt, dat zolang iemand meedoet met het systeem en hij het dus ondersteunt en voedt, hem over het algemeen de heftigere aanvallen en de onvermijdelijke gevolgen van een ondergang bespaard blijft.
Het kan dan zelfs zijn dat hij zich aangemoedigd en geïnspireerd voelt om werk te maken van zijn aardse en wereldse ambities, omdat hij in samenwerking is met – en dus gevoed wordt door – de grove energieën en krachten die op dit moment de Aarde beheersen en volledig overspoelen.

Deze energieën laten geen mens onaangeraakt, en de grote meerderheid van de mensen heeft zich er volledig mee geïdentificeerd en zich er ondergeschikt aan gemaakt.

Zolang de mensen 'het beest tevreden houden' door het systeem op een of andere manier te voeden – met hun instelling, hun denken, en hun emotionele reacties –, en zolang de mensen in dezelfde pas blijven lopen en niet uit het gelid lopen, zo lang zullen ze gevrijwaard blijven van de reprimandes en de druk van een corrigerende straf. (boetes, uitsluiting van deelname enz.)

Net als in het leger. Om de schijn van 'leven' op Aarde op te blijven houden, en hem nog te versterken, kunnen deze mensen zelfs beloond worden met materieel succes en een gevoel van voldoening.

Maar deze laatste vorm van beloning is wel een tijdelijke, en omdat hij bij de lagere psyche van de mens behoort, moet men daarna weer een nieuwe geschikte activiteit zoeken om zich voor in te zetten om zo een nieuw moment van voldoening te bewerkstelligen.

Er zijn echter ook mensen die werkelijk proberen zich van het systeem te bevrijden. Zij wagen zich dus voorbij de grenzen die het plafond van hun bewustzijn bepalen – al is het maar een heel klein beetje –, en zij zullen daarom hoe dan ook de woede ondervinden van de 'bewakers' van het systeem, want die woede moet hun bewustzijn terug dwingen naar een meer controleerbaar en beheersbaar niveau. (Er wordt niet van je verwacht dat je over de zin van het leven na gaat denken toch?)


Zelfs als iemand zich niet laat beïnvloeden door de indoctrinatie van de maatschappij, dan nog wordt het menselijk bewustzijn door het allesdoordringende systeem geleidelijk aan geconditioneerd. Door middel van negatieve feedback wordt bereikt dat men in het vervolg bepaalde houdingen, ideeën en bewustzijnsstaten zal vermijden.

Dat zulke verborgen manipulatie wordt toegelaten hangt samen met de werkingen die inherent zijn aan het menselijk ego, ofwel de verzameling persoonlijke ‘werktuigen’ die iedere ziel bij incarnatie in gebruik neemt. Om maar een voorbeeld te geven: de geest wordt heel makkelijk geconditioneerd door prikkels van pijn en genoegen, en de subtiele lichamen die deel uitmaken van het lichamelijke systeem (aura) zijn zeer gevoelig voor impressies. Daardoor kan de verborgen en onderdrukte agressie van de mens via het langdurig uitoefenen van onnatuurlijke druk, de subtiele lichamen zo kneden dat ze specifieke en tot gewoonte wordende reactiepatronen produceren.

Het is altijd al zo geweest, maar in deze tijd van steeds sterker wordende planetaire spanning en reiniging (onderdrukken van zieners) geldt het nog meer dat het een buitengewone heldhaftigheid, toewijding en spirituele instelling vereist, als een ziel werkelijk het Ware Pad wil volgen.


Dat Ware pad vereist immers het achterlaten van alle vanzelfsprekende gebruiken van de wereld en de uitgangspunten van de maatschappij, om zo de reis te ondernemen die leidt tot het vinden van vrijheid buiten het systeem.

Voor vele oprechte zoekers naar de Waarheid bestaat in deze moeilijke tijden het gaan van De Weg voor een groot deel uit het simpelweg verdragen en uithouden van deze onophoudelijke aanslagen door een houding van vervreemding en overgave te bewaren.
En dat vaak in het pijnlijke besef dat ze veroordeeld zijn tot een braaf, gedwee en spiritueel beperkt bewustzijn dat onder voortdurende bewaking staat. Want alleen met onvoorwaardelijke overgave kan men de verdere moeilijkheden voorkomen die zo vaak het gevolg is van haastige – maar heel begrijpelijke – reacties in een wereld waar niet alleen ware Gerechtigheid, maar ook een gevoel voor eerlijkheid en sportiviteit zelfs bij de rechtschapenen volledig ontbreekt.

Dat velen op deze manier het gevoel hebben dat God hen verlaten heeft, is begrijpelijk en heel normaal.

Vandaag de dag is deze wereld misschien wel meer dan ooit tevoren de wereld van het lijden, en de mensen die daadwerkelijk hun leven in overeenstemming met Waarheid willen leiden, ondergaan dan ook het zware gewicht van het leven op hun schouders.
Maar bedenk goed:....
"Je moet eerst goed weten wat de kosten zijn" voordat je op Weg gaat om niet halverwege terug te moeten keren.

Toch heeft de mens die naar spiritualiteit op zoek is eigenlijk helemaal geen andere keus; hij kan kiezen tussen de bereidheid het lijden te ondergaan, of zich gewonnen geven en daarmee de krachten dienen die zich juist richten tegen de bevrijding van de ziel – de bevrijding van onwetendheid, en dood.

Eerst waren deze ontwikkelingen alleen merkbaar voor gevoelige mensen die konden waarnemen in de subtiele, innerlijke dimensies van deze wereld, omdat ze zich daar afspeelden. Maar nu beginnen ze zich ook op het materiële en fysieke vlak te manifesteren. Er komt steeds meer bewijs boven water dat aantoont dat diverse vormen van psychologische en fysieke controle een rol spelen in het uiterlijke functioneren van de maatschappij. De mensheid wordt beetgenomen en gemanipuleerd op een gigantische en alomvattende schaal, en het bedrog dat vroeger nog relatief subtiel en onopvallend was, wordt steeds duidelijker zichtbaar.

Men kan geen krant meer lezen zonder dat er iets in staat over alweer een land dat zich boos maakt over de corruptie van zijn regeringsleiders – dat zijn de polariteiten van de ondergang die nu in de fysieke wereld steeds duidelijker merkbaar worden, als gevolg van de spanningen die zich in de innerlijke dimensies manifesteren.

De fysieke ethers van de Aarde zijn al verzadigd met elektromagnetisch lawaai. Veel hiervan is het gevolg van onze communicatiemiddelen, maar sommige frequenties zijn bij de mens van nature in zijn collectieve bewustzijn aanwezig, en verstoren ook de bij de mensheid van nature telepatische gaven, deze frequenties kunnen ook worden gebruikt om opzettelijk signalen uit te zenden die onrust, verwarring en verzwakking brengen voor het gevoelige innerlijke wezen.

Naast de fysieke vervuiling die het bijproduct is van de menselijke handel en industrie, wordt straks ook onze voeding wetmatig gecontroleerd en stoffen toegevoegd die de mensheid in zijn denken en doen behoorlijk kunnen verstoren. (Codex Alimentarius) Ook ons drinkwater kunnen ze op deze manier erg makkelijk manipuleren. Hierdoor wordt de mensheid steeds verder gestuurd in de richting van verdovende activiteiten en afleiding, waarbij ze dagelijks onder druk worden gezet om zich aan te passen en zich dus te conformeren aan de plannen van het systeem.

Verder de rfid chip die steeds verder oprukt en op een gegeven moment bij alle mensen ingebracht zal worden, en dat is niet onwaarschijnlijk, we laten het nu ook al vrijwillig bij onze huisdieren doen.

Deze uiterlijke manifestaties zijn de onvermijdelijke neerslag van de innerlijke psychische vervuiling die er in de maatschappij bij de mensen is ontstaan als gevolg van duizenden jaren lang onophoudelijk denken en verlangen. De mentale en emotionele werelden die horen bij de fysieke planeet, d.w.z. de auralagen van de Aarde, staan bol van het lawaai en de giftige wolken van ongezonde leefwijzen. Onze Aarde is heel erg ziek.
Een houding bewaren van kalme vervreemding vanuit het besef van wat er gaande is, is de verstandigste manier om om te gaan met de omstandigheden in deze laatste dagen van de cyclus.
Goed weten wat er Spiritueel of Paranormaal gezien aan de hand is, helpt om te vermijden zich persoonlijk betrokken te voelen bij de komende verschijnselen van een wereld in crisis.
En dat zal van onschatbare waarde blijken om de juiste houding te kunnen bewaren, want daarmee kan je voorkomen dat je overweldigd wordt door de steeds heftigere en sterkere aanvallen.

Het menselijk bewustzijn begeeft zich in de richtig van crisis, en er is weinig hoop meer dat er nog voor het einde van dit tijdperk een ommekeer plaatsvindt. Er wordt weliswaar steeds vaker en sterker geprotesteerd tegen de meer tastbare ontwikkelingen van de eindtijd ( "oorlogen en geruchten over oorlog"), maar een werkelijk fundamentele verandering kan alleen optreden als hun fundamentele oorzaak en bron door de mensheid onder ogen gezien wordt. En dat laatste heeft de mensheid eeuwenlang geweigerd, of beter gezegd het systeem heeft de mensheid daar steeds van weerhouden.
Daarom kunnen we verwachten dat onze wereld steeds meer in vuur en vlam zal komen te staan in de periode tot aan de voorspelde en bijna onvermijdelijke ondergang van deze vorm van maatschappij.

Iedere ziel heeft de verantwoordelijkheid om de waarschijnlijkheid van al dit soort zaken te onderzoeken, en het is ook beste kans. Hierbij moet hij grondig en nauwgezet te werk gaan, zodat hij kan zien wat er werkelijk gaande is in de wereld. We moeten niet bang zijn om de waarheid volledig het hoofd te bieden, zelfs niet als dat onaangenaam blijkt, want als we zoeken naar de Waarheid, zullen we zowel het goede als het kwade onder ogen moeten zien. En dan, als we de zaken helder kunnen zien, dan kunnen we een objectieve houding aannemen. Dan kunnen we ook begrijpen dat al die narigheid en moeilijkheden de prijs zijn die we op ons Pad wel moeten betalen, en dat we verder moeten gaan in bereidwilligheid en toewijding aan wat waar is. Ondanks alle uiterlijke verschijnselen moeten we trouw blijven aan onze innerlijke roeping, wat die ook is. De wijze geeft niet toe aan hoop, noch laat hij zich verleiden tot spijt, maar in plaats daarvan treedt hij de zaken tegemoet zoals ze zijn, zodat hij bewust, eerlijk en standvastig De Weg kan gaan in spirituele overgave.