dinsdag 22 mei 2012

Nucleaire ramp Fukushima vormt geen gevaar voor de bevolking?


Er is verontrustend nieuws uit Japan - waar er nu meer tekenen letterlijk boven water komen nu de Fukushima nucleaire crisis nog gaande is. 

Slib monsters genomen in Tokyo Bay, tonen aan dat besmetting met radioactief cesium in sommige gebieden met 13-keer is toegenomen sinds maatregelen werden genomen afgelopen augustus.

Gezondheids ambtenaren beweren dat de stralingsniveaus geen onmiddellijk risico vormen voor de bevolking - maar het wordt erger als besmette vis verzadigt met radioactieve isotopen rond reist in de voedselketen en vanaf daar op alle tafels in restaurants en huishoudens van de wereld terecht komen. 
Ondertussen, meldt de Associated Press in de Verenigde Staten - dat de nucleaire regelgevende instanties vanaf nu afgezwakte Amerikaanse plannen voor nucleaire noodsituaties instellen.
Ondanks het feit dat bijna alle kerncentrales over het hele contnent ouder zijn dan hun aanbevolen operationele leven zijn het aantal nucleaire regelgevende instanties verminderd en evacuatie zones om hen heen zijn verkleind, dit vereist namelijk minder oefeningen voor ongevallen, en een meer ontspannen training voor ambtenaren in noodgevallen. 
Met andere woorden, we zijn minder bereid om vandaag de dag een fatsoenlijk noodplan te maken voor een nucleaire ramp dan we dat waren vóór de kernramp in Fukushima.

donderdag 17 mei 2012

Plastic zonnecel heeft verrassend veel in zijn mars

Uit theoretische modellen blijkt dat de plastic zonnecel net zoveel energie kan gaan leveren als het klassieke exemplaar, gemaakt van silicium.
Dat schrijven wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen in het blad Advanced Energy Materials. Het is het tweede onderzoek in korte tijd dat erop wijst dat plastic zonnecellen veel meer kunnen dan gedacht. In februari meldden onderzoekers van dezelfde universiteit al dat ze een manier hadden gevonden om plastic zonnecellen veel meer energie te laten leveren.
Voordelen
Het rendement van plastic zonnecellen komt in de praktijk echter nog niet in de buurt van het rendement van de zonnecellen gemaakt van silicium. Een plastic zonnecel heeft een rendement van onder de tien procent. Een zonnecel gemaakt van silicium heeft een rendement van vijftien tot twintig procent. Redenen om het rendement van de plastic zonnecellen op te krikken, zijn er genoeg. Want de plastic exemplaren hebben nogal wat voordelen. Zo zijn ze goedkoper en worden ze uit veel eenvoudigere grondstoffen gemaakt. Ook zijn ze een stuk lichter dan de klassieke exemplaren. En ze zijn flexibeler. Dat betekent dat ze ook gemakkelijker op allerlei oppervlakken kunnen worden bevestigd. Zelfs bijvoorbeeld op kleding of een tas.
WIST U DAT…
…er ook al gewerkt wordt aan een superefficiënt zonnepaneel met een rendement van zo’n 40 procent?
Rendement
En nu blijkt dus uit berekeningen dat de plastic zonnecellen echt wel aan de klassieke kunnen tippen. Een rendement van twintig procent behoort tot de mogelijkheden. De onderzoekers baseren die conclusie op een uitgebreid theoretisch onderzoek waarbij ze de mogelijkheden en zwaktes van de plastic zonnecel blootlegden.
Lading
Zo ontdekten de onderzoekers bijvoorbeeld dat polaire of polariseerbare moleculen de efficiëntie van de zonnecel goed zou doen. “Traditioneel gebruiken onderzoekers in dit veld apolaire verbindingen om hun zonnecellen te maken,” vertelt onderzoeker Kees Hummelen. “Maar zo kunnen ze ook elektrische ladingen maar moeilijk verwerken.” De onderzoekers berekenden wat er zou gebeuren als die apolaire verbindingen plaats zouden maken voor polaire moleculen. Het resultaat was positief: met zulke moleculen kon een plastic zonnecel veel meer energie leveren.
Maar ook andere onderdelen van de plastic zonnecel kwamen aan bod. En zo stelden de wetenschappers in theorie als het ware hun ideale plastic zonnecel samen. En die plastic zonnecel had een rendement dat vergelijkbaar was met dat van de klassieke zonnecel. Maar nogmaals: het is maar theorie. Dankzij het onderzoek weten we nu wel welke eigenschappen de ideale materialen moeten hebben. Nu moeten we die materialen alleen nog zien te vinden. En dat heeft tijd nodig. Maar met het oog op de vele voordelen van plastic zonnecellen is het de zoektocht ongetwijfeld waard.

Bron : www.scientias.nl

zondag 13 mei 2012

De onzichtbare strijd tegen ons bewustzijn

Dit blog heb ik geschreven in 1996 daarna nog eens  gebruikt voor een radio uitzending in december 2008, na het nog eens gelezen te gebben vond ik eigenlijk dat het nog steeds van toepassing is, komt het wat gedateerd over dan weten je hoe het komt.

Tegenwoordig leven we in een tijd waarin het leven steeds turbulenter en stressrijker wordt. Er zijn, zoals in diverse profetieën is voorspeld, verderfelijke krachten en machten die zich steeds sterker doen gelden om hun heerschappij in deze eindtijd te handhaven en te versterken.

Gevoelige mensen, of de meer opmerkzame mensen uit de massa, voelen de toenemende druk en ongezonde invloed die hiervan uitgaan. Er komen steeds meer plannen en methoden voor het onderdrukken van een werkelijk spiritueel bewustzijn en een ware spirituele ervaring, ...... de gebruikte methoden worden ook steeds krachtiger.

Er worden steeds krachtiger en geslepener middelen gebruikt om te zorgen dat men geen bevrijding vindt van de fysieke en niet-fysieke * controlesystemen die de menselijke beschaving manipuleren en vormen.
*Met niet-fysieke bedoel ik : (occulte, spirituele of paranormale)

Hoewel dit onderwerp velen beangstigt, zijn er ook al velen van ons zich hiervan bewust, en is het hard nodig dat anderen (voor zover ze al niet iets vermoeden) op de hoogte gebracht worden.

Mijn eigen ervaringen maakten duidelijk dat er een tijd zou komen, dat er meer mensen zich van deze invloeden bewust zouden worden, en waarin ze op zoek zouden gaan naar meer helderheid en begrip hierover.

De mensheid wordt nu dankzij de moderne communicatietechnieken zoals internet etc. op de hoogte gebracht van de meer herkenbare vormen van propaganda via de media, zoals politiek, economie en militaire activiteiten, maar desondanks zijn er op dit moment toch maar heel weinig mensen die werkelijk goed op de hoogte zijn van de heftige aanval op het collectieve bewustzijn van de mensheid.
*(Hebben je er al eens over nagedacht hoe we elkaar terug kunnen vinden als men op internet de knop omdraait, of dat er gewoon een lange misschien zelfs definitieve stroomuitval zou komen? )
In deze tijd bestaat er een potentieel voor een wereldwijd ontwaken en spiritueel realiseren, en er zijn mensen, mensen met een zeker onderscheidingsvermogen, die er naar streven om zich zoveel mogelijk los te maken van het systeem, en al is dat niet mogelijk voor het lichamelijk deel van ons wezen, dan toch in elk geval in gedachte, hoe uitdagend dat ook mag zijn.

Maar loskomen van het systeem, en je innerlijke leven en houding aanpassen, lokt wel speciale reacties uit van de alles doordringende intelligentie van het systeem zelf. De gevolgen hiervan oefenen nu druk uit op de hele mensheid, en dat is in de wereld voelbaar als een gespannenheid en druk waar men niet aan kan ontsnappen.


Het levende en intelligente systeem en zijn onbelichaamde, maar voortdurend actieve dienaren reageren vijandig op iedereen die een serieuze poging doet om zich ervan te bevrijden.

Sommige van die reacties zijn heel duidelijk herkenbaar voor iemand die goed is geïnformeerd, en ieder gevoelig mens zal ze zeker waarnemen.
Iemand die zich meer bewust is geworden, zal zich van nature in een richting bewegen die tegen die van de stervende wereldorde in gaat.

Dat betekent dat hij periodes van verduistering van zijn bewustzijn zal meemaken die niet verklaard kunnen worden met alleen de bekende invloeden uit de wereld. Zulke periodes kunnen uren, maar soms ook wel weken of nog langer duren, om uiteindelijk plotseling weer op te houden en het slachtoffer alleen te laten. En dan heeft hij eindelijk weer de kostbare tijd en gelegenheid om weer op krachten te komen.

Het systeem reageert steeds vijandiger op zielen die hun weg naar bevrijding zoeken, of die een spiritueel Licht in hun bewustzijn dragen, en enkele van de symptomen van die vijandige reacties zijn: onrust en psychische stress, twijfels, schuldgevoel, gedachten en gevoelens van gebrek aan eigenwaarde, verwarring en het onvermogen om helder te denken. Maar er zijn er nog wel meer, bijvoorbeeld: allerlei fysiologische gevolgen zoals hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, maar ook desoriënterende gedachte-impressies, 'stemmen horen', en dwangmatig terugkerende gedachten, en ook klachten als extreme vermoeidheid en krachteloosheid zoals bij lusteloosheid en depressies.

Zulke niet-fysieke (occulte, paranormaal, spiritueel) aanvallen zijn bedoeld om het vertrouwen, het gevoel van eigenwaarde, de oplettendheid en het besef van wat er eigenlijk gaande is te ondermijnen.

Ze zijn gericht op het voeden van het gevoel tekort te schieten en te falen, en daarmee een schuldgevoel en gevoelens van schaamte aan te wakkeren. Ze stimuleren de behoefte om 'persoonlijke problemen op te lossen' of anders allerlei afleidingen te zoeken in diverse lagere verlangens en behoeften.*
Hier bedoel ik mee:
* Als het slachtoffer ervoor kiest om toe te geven aan de verleidingen van de grove indrukken van het oppervlakkige aardse leven, en zich te richten op het bevredigen van de eigen behoeften (bijvoorbeeld roken drinken, eten, seks, plezier en vermaak, en betekenisloze sociale contacten), dan kunnen de symptomen heel goed minder worden, en ook kan het heel goed zijn dat hij zich door zulke afleidingen minder van de symptomen bewust is, en er dus ook minder last van heeft.

Hierdoor zal het slachtoffer op allerlei manieren naar verlichting van de klachten gaan zoeken, omdat hij oprecht gelooft dat er iets mis is met hem, of dat hij zwak is, of op een andere manier een laag aangeschreven en onvolwaardig persoon is. Maar zulke symptomen kunnen van het ene op het andere moment, en volkomen onverklaarbaar, totaal verdwijnen, alsof er ineens een knop wordt omgedraaid. En dan blijft er een relatief heldere geest en een schoon bewustzijn over, en men vraagt zich verwonderd af wat er eigenlijk aan de hand was.

Op dit moment kunnen we overal ter wereld de fysieke verschijnselen waarnemen die te maken hebben met deze onophoudelijke en onzichtbare oorlog.
Deze verschijnselen worden vanuit de innerlijke kant van het leven bij de mens binnengebracht. En dat wordt mogelijk gemaakt door de algemene staat en de gedachtenpatronen van het collectieve bewustzijn.

Deze aanslag op de mensheid wordt door vrijwel iedereen op dezelfde manier ervaren, maar er zijn veel mensen die zich hebben overgegeven aan het systeem, en die zich naar 'psychisch aanvaardbare' normen gedragen, zoals die door de heersende machten van deze wereld gesteld zijn.
Deze mensen zijn uit gewoonte gewend geraakt aan de meeste effecten, en dat breng een verharding van het bewustzijn teweeg, en een psychische en spirituele ongevoeligheid die daarmee samenhangt.

Tot op heden geldt, dat zolang iemand meedoet met het systeem en hij het dus ondersteunt en voedt, hem over het algemeen de heftigere aanvallen en de onvermijdelijke gevolgen van een ondergang bespaard blijft.
Het kan dan zelfs zijn dat hij zich aangemoedigd en geïnspireerd voelt om werk te maken van zijn aardse en wereldse ambities, omdat hij in samenwerking is met – en dus gevoed wordt door – de grove energieën en krachten die op dit moment de Aarde beheersen en volledig overspoelen.

Deze energieën laten geen mens onaangeraakt, en de grote meerderheid van de mensen heeft zich er volledig mee geïdentificeerd en zich er ondergeschikt aan gemaakt.

Zolang de mensen 'het beest tevreden houden' door het systeem op een of andere manier te voeden – met hun instelling, hun denken, en hun emotionele reacties –, en zolang de mensen in dezelfde pas blijven lopen en niet uit het gelid lopen, zo lang zullen ze gevrijwaard blijven van de reprimandes en de druk van een corrigerende straf. (boetes, uitsluiting van deelname enz.)

Net als in het leger. Om de schijn van 'leven' op Aarde op te blijven houden, en hem nog te versterken, kunnen deze mensen zelfs beloond worden met materieel succes en een gevoel van voldoening.

Maar deze laatste vorm van beloning is wel een tijdelijke, en omdat hij bij de lagere psyche van de mens behoort, moet men daarna weer een nieuwe geschikte activiteit zoeken om zich voor in te zetten om zo een nieuw moment van voldoening te bewerkstelligen.

Er zijn echter ook mensen die werkelijk proberen zich van het systeem te bevrijden. Zij wagen zich dus voorbij de grenzen die het plafond van hun bewustzijn bepalen – al is het maar een heel klein beetje –, en zij zullen daarom hoe dan ook de woede ondervinden van de 'bewakers' van het systeem, want die woede moet hun bewustzijn terug dwingen naar een meer controleerbaar en beheersbaar niveau. (Er wordt niet van je verwacht dat je over de zin van het leven na gaat denken toch?)


Zelfs als iemand zich niet laat beïnvloeden door de indoctrinatie van de maatschappij, dan nog wordt het menselijk bewustzijn door het allesdoordringende systeem geleidelijk aan geconditioneerd. Door middel van negatieve feedback wordt bereikt dat men in het vervolg bepaalde houdingen, ideeën en bewustzijnsstaten zal vermijden.

Dat zulke verborgen manipulatie wordt toegelaten hangt samen met de werkingen die inherent zijn aan het menselijk ego, ofwel de verzameling persoonlijke ‘werktuigen’ die iedere ziel bij incarnatie in gebruik neemt. Om maar een voorbeeld te geven: de geest wordt heel makkelijk geconditioneerd door prikkels van pijn en genoegen, en de subtiele lichamen die deel uitmaken van het lichamelijke systeem (aura) zijn zeer gevoelig voor impressies. Daardoor kan de verborgen en onderdrukte agressie van de mens via het langdurig uitoefenen van onnatuurlijke druk, de subtiele lichamen zo kneden dat ze specifieke en tot gewoonte wordende reactiepatronen produceren.

Het is altijd al zo geweest, maar in deze tijd van steeds sterker wordende planetaire spanning en reiniging (onderdrukken van zieners) geldt het nog meer dat het een buitengewone heldhaftigheid, toewijding en spirituele instelling vereist, als een ziel werkelijk het Ware Pad wil volgen.


Dat Ware pad vereist immers het achterlaten van alle vanzelfsprekende gebruiken van de wereld en de uitgangspunten van de maatschappij, om zo de reis te ondernemen die leidt tot het vinden van vrijheid buiten het systeem.

Voor vele oprechte zoekers naar de Waarheid bestaat in deze moeilijke tijden het gaan van De Weg voor een groot deel uit het simpelweg verdragen en uithouden van deze onophoudelijke aanslagen door een houding van vervreemding en overgave te bewaren.
En dat vaak in het pijnlijke besef dat ze veroordeeld zijn tot een braaf, gedwee en spiritueel beperkt bewustzijn dat onder voortdurende bewaking staat. Want alleen met onvoorwaardelijke overgave kan men de verdere moeilijkheden voorkomen die zo vaak het gevolg is van haastige – maar heel begrijpelijke – reacties in een wereld waar niet alleen ware Gerechtigheid, maar ook een gevoel voor eerlijkheid en sportiviteit zelfs bij de rechtschapenen volledig ontbreekt.

Dat velen op deze manier het gevoel hebben dat God hen verlaten heeft, is begrijpelijk en heel normaal.

Vandaag de dag is deze wereld misschien wel meer dan ooit tevoren de wereld van het lijden, en de mensen die daadwerkelijk hun leven in overeenstemming met Waarheid willen leiden, ondergaan dan ook het zware gewicht van het leven op hun schouders.
Maar bedenk goed:....
"Je moet eerst goed weten wat de kosten zijn" voordat je op Weg gaat om niet halverwege terug te moeten keren.

Toch heeft de mens die naar spiritualiteit op zoek is eigenlijk helemaal geen andere keus; hij kan kiezen tussen de bereidheid het lijden te ondergaan, of zich gewonnen geven en daarmee de krachten dienen die zich juist richten tegen de bevrijding van de ziel – de bevrijding van onwetendheid, en dood.

Eerst waren deze ontwikkelingen alleen merkbaar voor gevoelige mensen die konden waarnemen in de subtiele, innerlijke dimensies van deze wereld, omdat ze zich daar afspeelden. Maar nu beginnen ze zich ook op het materiële en fysieke vlak te manifesteren. Er komt steeds meer bewijs boven water dat aantoont dat diverse vormen van psychologische en fysieke controle een rol spelen in het uiterlijke functioneren van de maatschappij. De mensheid wordt beetgenomen en gemanipuleerd op een gigantische en alomvattende schaal, en het bedrog dat vroeger nog relatief subtiel en onopvallend was, wordt steeds duidelijker zichtbaar.

Men kan geen krant meer lezen zonder dat er iets in staat over alweer een land dat zich boos maakt over de corruptie van zijn regeringsleiders – dat zijn de polariteiten van de ondergang die nu in de fysieke wereld steeds duidelijker merkbaar worden, als gevolg van de spanningen die zich in de innerlijke dimensies manifesteren.

De fysieke ethers van de Aarde zijn al verzadigd met elektromagnetisch lawaai. Veel hiervan is het gevolg van onze communicatiemiddelen, maar sommige frequenties zijn bij de mens van nature in zijn collectieve bewustzijn aanwezig, en verstoren ook de bij de mensheid van nature telepatische gaven, deze frequenties kunnen ook worden gebruikt om opzettelijk signalen uit te zenden die onrust, verwarring en verzwakking brengen voor het gevoelige innerlijke wezen.

Naast de fysieke vervuiling die het bijproduct is van de menselijke handel en industrie, wordt straks ook onze voeding wetmatig gecontroleerd en stoffen toegevoegd die de mensheid in zijn denken en doen behoorlijk kunnen verstoren. (Codex Alimentarius) Ook ons drinkwater kunnen ze op deze manier erg makkelijk manipuleren. Hierdoor wordt de mensheid steeds verder gestuurd in de richting van verdovende activiteiten en afleiding, waarbij ze dagelijks onder druk worden gezet om zich aan te passen en zich dus te conformeren aan de plannen van het systeem.

Verder de rfid chip die steeds verder oprukt en op een gegeven moment bij alle mensen ingebracht zal worden, en dat is niet onwaarschijnlijk, we laten het nu ook al vrijwillig bij onze huisdieren doen.

Deze uiterlijke manifestaties zijn de onvermijdelijke neerslag van de innerlijke psychische vervuiling die er in de maatschappij bij de mensen is ontstaan als gevolg van duizenden jaren lang onophoudelijk denken en verlangen. De mentale en emotionele werelden die horen bij de fysieke planeet, d.w.z. de auralagen van de Aarde, staan bol van het lawaai en de giftige wolken van ongezonde leefwijzen. Onze Aarde is heel erg ziek.
Een houding bewaren van kalme vervreemding vanuit het besef van wat er gaande is, is de verstandigste manier om om te gaan met de omstandigheden in deze laatste dagen van de cyclus.
Goed weten wat er Spiritueel of Paranormaal gezien aan de hand is, helpt om te vermijden zich persoonlijk betrokken te voelen bij de komende verschijnselen van een wereld in crisis.
En dat zal van onschatbare waarde blijken om de juiste houding te kunnen bewaren, want daarmee kan je voorkomen dat je overweldigd wordt door de steeds heftigere en sterkere aanvallen.

Het menselijk bewustzijn begeeft zich in de richtig van crisis, en er is weinig hoop meer dat er nog voor het einde van dit tijdperk een ommekeer plaatsvindt. Er wordt weliswaar steeds vaker en sterker geprotesteerd tegen de meer tastbare ontwikkelingen van de eindtijd ( "oorlogen en geruchten over oorlog"), maar een werkelijk fundamentele verandering kan alleen optreden als hun fundamentele oorzaak en bron door de mensheid onder ogen gezien wordt. En dat laatste heeft de mensheid eeuwenlang geweigerd, of beter gezegd het systeem heeft de mensheid daar steeds van weerhouden.
Daarom kunnen we verwachten dat onze wereld steeds meer in vuur en vlam zal komen te staan in de periode tot aan de voorspelde en bijna onvermijdelijke ondergang van deze vorm van maatschappij.

Iedere ziel heeft de verantwoordelijkheid om de waarschijnlijkheid van al dit soort zaken te onderzoeken, en het is ook beste kans. Hierbij moet hij grondig en nauwgezet te werk gaan, zodat hij kan zien wat er werkelijk gaande is in de wereld. We moeten niet bang zijn om de waarheid volledig het hoofd te bieden, zelfs niet als dat onaangenaam blijkt, want als we zoeken naar de Waarheid, zullen we zowel het goede als het kwade onder ogen moeten zien. En dan, als we de zaken helder kunnen zien, dan kunnen we een objectieve houding aannemen. Dan kunnen we ook begrijpen dat al die narigheid en moeilijkheden de prijs zijn die we op ons Pad wel moeten betalen, en dat we verder moeten gaan in bereidwilligheid en toewijding aan wat waar is. Ondanks alle uiterlijke verschijnselen moeten we trouw blijven aan onze innerlijke roeping, wat die ook is. De wijze geeft niet toe aan hoop, noch laat hij zich verleiden tot spijt, maar in plaats daarvan treedt hij de zaken tegemoet zoals ze zijn, zodat hij bewust, eerlijk en standvastig De Weg kan gaan in spirituele overgave. 

Geld.... oorzaak van alle ellende.... weg ermee?

Zouden we geld gewoon niet moeten afschaffen? Heel de wereld saneren...

Ik hoor jullie nu al lachen en de plannen wegwuiven van dit kan helemaal niet, nou als jullie dat dan zo goed weten mogen jullie me uitleggen waarom niet, dan zal ik intussen uitleggen waarom het wèl kan.

En ja het kan, er liggen al ruim 10 jaar plannen klaar om dit te realiseren maar meer hier over verderop in deze blog.
De bronnen waar ik mijn gegevens heb komen natuurlijk van Internet en/of andere media, voorzien van mijn eigen commentaar en filosofieën zoals je van mij gewend bent.

Deze tijd is er van alles dat je zou willen hebben, dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, vroeger leefden we in harmonie met de natuur, het enige dat je nodig had was voeding en eventueel beschutting als je in een klimaat woonde waar de temperaturen niet voldeden aan een aangename temperatuur en of weersomstandigheden.
Grenzen bestonden niet en het land was van niemand, of beter gezegd van iedereen, je kon dus ook géén claim leggen op vruchten of wat voor voedsel je ook maar vond.
We leefden van de jacht en als voedsel verzamelaars, vruchten noten wortels enz.
Had je genoeg dan had je genoeg, had je wat over dan deelde je dat gewoon met iemand die te kort kwam.
Er ontstond ook toen al een probleem dat mensenpopulaties groeiden en ze een soort van territorium gingen afbakenen, eigen grenzen stellen aan een gebied dat je nodig had om te kunnen overleven, waarmee eigenlijk de eerste machtsstructuur gelegd werd en een basis gecreëerd voor landbouw, met als gevolg dat dit geterritorialiseerde gebied ineens méér opbracht dan je zelf nodig had met als gevolg in eerste instantie ruilhandel.

Hier even wat ruilhandel types ter verduidelijking.

Ruilhandel

In de oudheid werd handel gedreven doordat goederen en diensten rechtstreeks uitgewisseld werden in een verhouding die onderling overeengekomen werd. Men kon bijvoorbeeld een brood ruilen voor vijf eieren. Ruilhandel heeft drie grote nadelen:

* Er is niet altijd een wederzijds verlangen. Als er een tijd weinig behoefte is aan ei, heeft de boer een probleem.
* Veel producten zijn bederfelijk. Iemand kon niet sparen door veel brood op te sparen.
* Het is moeilijk om producten op waarde te schatten. Eén brood is vijf eieren waard, maar het moet ook een maatstaf hebben voor vlees, melk, enzovoorts.

Goederengeld

Sommige goederen waren waardevast en door iedereen gewild, bijvoorbeeld vee, gedroogd vlees en schelpen. Doordat men met deze producten ging betalen kregen ze de functie van geld. Dit wordt goederengeld genoemd.

Men accepteert bijvoorbeeld een koe als betaling, niet omdat men een koe wil hebben, maar omdat men denkt dat die koe later wel weer voor een andere transactie kan worden gebruikt.

Om geschikt te zijn als goederengeld moest een product aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Niet gevoelig voor inflatie (moeilijk te vermeerderen of na te maken),
* Waardevast (niet bederfelijk),
* Hoge waarde per gewichtseenheid om transport te vergemakkelijken.

In het Romeinse rijk was zout een product dat moeilijk te winnen was. Daardoor was het een waardevol en waardevast product, en dus geschikt voor gebruik als goederengeld. De soldaten van het Romeinse leger werden betaald met zoutstaven, Salarium genoemd. Het huidige woord salaris is daar van afgeleid.

Goud


Goud is het bekendste voorbeeld van goederengeld. Er kleefden echter ook nadelen aan goud. De kwaliteit was niet altijd dezelfde, en bovendien was bij elke transactie een weegschaal nodig om de hoeveelheid goud te bepalen; in de vroegste tijd werd bovendien een toetssteen gebruikt om de kwaliteit van het goud te controleren. Alexander de Grote was de eerste die van overheidswege goud muntte, d.w.z. een stempel erop aanbracht om kwaliteit en gewicht te garanderen. Vertrouwen in het stempel was nodig: men vertrouwt erop dat het goud inderdaad de waarde heeft die het stempel aangeeft, maar in geval van twijfel kan men natuurlijk zelf het goud controleren.

Het gebruik van goud als betaalmiddel was erg risicovol. Wanneer een grote betaling gedaan moest worden, dan moesten grote zakken goud van de betaler naar de ontvanger vervoerd worden. Het risico dat zo'n goudtransport overvallen werd was erg groot. Andere wettige betaalmiddelen hadden dit nadeel natuurlijk ook.

Banken

De oplossing voor het risico dat gepaard ging met goudtransporten kwam met de eerste primitieve banken. Zij bewaarden het goud voor hun klanten en gaven hen een wissel, een ondertekend papier dat in te ruilen was voor goud. Daarmee kon de eigenaar van de wissel betalingen doen. Deze wissels waren veel eenvoudiger en veiliger te vervoeren dan grote zakken met goud. Ook dit systeem was gebaseerd op vertrouwen: men vertrouwt erop dat de bank zijn verplichtingen zal nakomen. De praktijk leerde dat, zo lang de reputatie van de bank niet geschokt werd, deze biljetten vaak van de ene persoon aan de andere werden overgedragen en dat de houders ervan zich maar betrekkelijk zelden tot de bank wendden om betaling in goud te krijgen.
Hier is dus nog altijd een vorm van ruilhandel aanwezig omdat tegenover iedere waarde nog iets tastbaars staat.

En vanaf hier gaat het pas echt fout......

Bankkapitaal


Vandaag de dag wordt de grote meerderheid van transacties, zeker als we naar de waarde van de transacties kijken, in bankkapitaal afgewikkeld. In feite hebben banken alleen nog contant geld nodig om uit te kunnen betalen aan rekeninghouders, via de pinautomaten, voor dagelijkse transacties.

Hoe wordt bankkapitaal geschapen?


Als ik een huis wil kopen en een hypotheek ga aanvragen, dan ga ik naar de bank. Als de bank akkoord gaat, dan neemt zij het huis van mij over en plaatst zij het huis bij haar op de balans als vermogen. Daartegenover schept zij een verplichting in bankkapitaal.
Dat bankkapitaal heeft zij niet, zij schept het op dat moment.

Bankkapitaal wordt dus geschapen door leningen aan te gaan bij een bank. Als alle bankschulden zouden worden afbetaald, zou er ook geen geld meer in omloop zijn. Alle bankschulden zijn rentedragend. Daarom spreken we van rentedragend geld. Een bank kan niet eindeloos veel geld scheppen. Dat zou tot massale inflatie leiden, door een overaanbod aan kapitaal. Bovendien zou de kans bestaan dat een bank onvoldoende contant (chartaal) geld in huis heeft om in alle verzoeken om contant geld te voorzien. Als dat gebeurt, is een bank failliet. Als veel eigenaren hypotheken niet kunnen betalen,kan een bank dwingen tot verkoop van huis. Vaak heeft de bank met verlies huis verkocht

De hoeveelheid geld die een bank kan scheppen is afhankelijk van de grenzen die de Europese Centrale Bank stelt. Deze stuurt op inflatie alleen. Het bankwezen kan dus net zoveel geld scheppen als zij van de ECB mag, die zich op haar beurt laat beperken door de inflatoire ontwikkeling van de euro. Dit is het geheim van hoe de nationale valuta in onze tijd worden geschapen. Dat de hoeveelheid geld die een bank kan scheppen niet oneindig is blijkt wel uit de problemen die zijn ontstaan in de Verenigde Staten in 2007 op de hypotheekmarkt. Wanneer hypotheken niet meer kunnen worden afgelost en dit gebeurt op grote schaal geeft dat liquide problemen voor een bank.

En nu zijn we dus op een punt beland dat ruilhandel niets meer te maken heeft met het wisselen van elkaars noden en behoeften maar met pure macht en onderdrukking.

Ik ben er van overtuigd dat we terug moeten naar af, beetje werken voor de kost, liefst in je eigen omgeving en het werk dat je doet niet om rijk te worden en zo macht te kunnen creëren.
Gewoon werken omdat je dat werk leuk vind en dat zo goed mogelijk wilt doen, iedereen werkt naar vermogen naar wat hij of zij kan, als iedereen die het kan gewoon werk verzet voor de goede zaak en daarmee dus ook zijn of haar naar vermogen gezonde gemotiveerde inspanning levert, heb je dus ook géén verschillende beloningen nodig.

Tegenwoordig kom je veel mensen tegen die zeggen als ik géén geld nodig had zou ik niet werken.... dus......
We willen niet werken voor gezondheid voeding en beschutting?
Was dat eigenlijk niet waar een mens zich vroeger alleen maar druk om maakte?
Is het niet zo dat alle luxe uitgevonden is omdat we meer dan voedsel en onderdak genoeg hadden, en is het niet zo dat als je genoeg hebt niemand jou onder druk kan zetten?
Hebben we dan niet van alles uitgevonden om elkaar jaloers te maken met spullen die je helemaal niet nodig hebt en eigenlijk ook helemaal niet kan betalen?
Is het dan ook niet zo dat juist banken en machthebbers dan in de rij staan om jou dat geld te lenen, waarvoor je dus echt werk moet gaan verzetten in een hoeveelheid dat je er alleen maar bekaf van kan worden en 's avonds op je bank voor de alles manipulerende beeldbuis kan gaan hangen waar weer allerlei zaken voorbij komen die jij wel wilt hebben of doen maar waar je nog steeds geen eigen geld voor hebt?
En waar is het op uitgedraaid?
Ik heb het daarnet uitgelegd, banken hebben het geld gecreëerd van jouw schuld... dat geld is zoals gezegd alleen maar gedekt met waar jij jezelf voor kapotwerkt en waarvan zij jouw doen suggereren dat alles wat jij bezit van jou is.

Nu is dus gebleken dat dit geld helemaal niet bestaat en de banken ingestort zijn geld dat er niet is hoef je dus eigenlijk ook niet af te lossen toch, want jij hebt iets geleend dat er niet was.....
Maar we hebben er iets op gevonden, de staat vult de tekorten aan van de bank, met geld dat er niet is....
en wat wij ook wéér moeten aflossen met belastinggeld, maar was het niet zo dat onze schulden gewoon bleven staan? En dat we die dus ook af moeten blijven betalen? En nu dus uiteindelijk dubbel aan het uitbetalen zijn?

ehm maar als we een staatsschuld hebben van miljarden hoe kunnen we dan die banken helpen..... juist ja door geld te lenen van die zelfde banken die weer op die zelfde manier geld creëren, maar deze keer niet door de staat te laten betalen maar ons de brave burger.
Volgens mij is het nu hoog tijd om andere stappen te ondernemen.
Kijk maar eens naar NESARA een plan dat al ruim 10 jaar klaar ligt, top secret tot nog toe maar dat er maar niet door schijnt te kunnen komen.
Het lijkt er op of we daar mee vooruit gaan maar geeft een grote kans om door één centrale regering en machthebber wéér onderdrukt te gaan worden.

Van af hier even wat voorlichting over een project dat al sinds 2000 op de plank ligt maar waar al jaren aan gewerkt werd.


Het NESARA Project

N.E.S.A.R.A. 

Dit staat voor:

National Economic Security and Reformation Act
oftewel
Nationale Economische Veiligheids- en Hervormings Wet.

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd.
Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet.
Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet.
Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl
Deze wet geeft Amerikanen de volgende voordelen:
1.Kwijtschelding van creditcard schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.
2.Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.
3.Herstelt de Grondwet van de V.S.
4.Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk acceptabele President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden ( in 120 dagen).
5.Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.
6.Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.

Historisch Overzicht van NESARA

De oorsprong van deze wet gaat terug op problemen die vele boeren in de V.S. hadden in de jaren 1970 en 1980 met banken, die hun boerderijen illegaal verkochten wegens hypothecaire schuld. Bekend is Willie Nelson die in die tijd benefietconcerten gaf voor boeren en hun families die hierdoor hun bedrijven verloren.. In 1993 werden er juridische processen gevoerd door de Boeren Vakbonden tot in het Hooggerechtshof van de V.S.( the Supreme Court) Een gepensioneerde CIA-agent had ontdekt dat de Federale regering van de V.S. samenspande met deze banken in hun onwettige actie. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de claims van de boeren rechtmatig waren, dat de openbare verkopen van boerenbedrijven het gevolg waren van illegale trucs die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid.
De rechters van het Hooggerechtshof gingen zelfs nog verder: uit hun onderzoek bleek ook dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting onwettig was. Ze erkenden dat er overweldigend bewijs was dat de Federale Overheid van de V.S. en de Federal Reserve Bank( zie inkomstenbelasting ) zich bezondigen aan fraude naar de Amerikaanse burgers toe op vele manieren. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten moesten worden rechtgezet; dat niet alleen de boeren, maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren hun geld terug moesten krijgen in alle 50 staten van Amerika.
De rechters realiseerden ook zich dat het daarvoor nodig was dat het hele economische en belastingstelsel drastisch moest worden hervormd en het Hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en in werking te stellen. Deze rechters omringden zich met experts in de economie, het monetaire systeem, het bankwezen, de Grondwet en vele andere aanverwante gebieden,en ze bouwden een supportsysteem op met duizenden mensen wereldwijd, Witte Ridders genoemd.
Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, met het Internationale Monetaire Fonds, met de Wereldbank en met tal van andere landen, zoals Engeland en landen in de eurozone. Hervormingen in het Banksysteem van de V.S. vereist dat de Federal Reserve Bank op zal gaan in de Amerikaanse Treasury Bank en dit zal een impact hebben op het gehele wereldbanksysteem, omdat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Omdat al deze onderhandelingen niet tot resultaat leidden, besloten de rechters om de vereiste hervormingen vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids-en Hervormings Wet – NESARA.
In maart 2000 passeerde deze wet in het geheim het Amerikaanse Congres. Over het waarom van de zwijgplicht, zie aldaar. Op 10 oktober 2000 ondertekende President Clinton de wet en vanaf toen kreeg het ook de naam NESARA. Omdat het uitvoeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben, vereist het een onnoemelijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures, voordat deze wet officieel aangekondigd kan worden. Degenen in de banksystemen, overheden en militaire groepen, die terecht vrezen dat door de invoering van deze wet hun macht zal verschrompelen, hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden met alle middelen.
( lees verder zwijgplicht; 9/11; Nieuwe Wereld Orde)
Deze info kun je vinden op www.nesara.nl

De Nieuwe Wereldorde 

Dit stuk zou ik liever niet willen aanhalen binnen deze blog; het is geen leuk onderwerp.
Maar om de informatie rond NESARA een beetje compleet te krijgen, is het nodig dat de waarheid boven tafel komt.
Sinds ongeveer 250 jaar is er in de westerse wereld een streven van verschillende groepen naar één wereldregering, bij voorkeur met een éénhoofdig leiderschap. Er zijn drie machtsgroepen die dit al geruime tijd voorbereiden:
1.de Orde der Illuminati
2.De Council of Foreign Relationships (CFR)
3.De Ronde Tafel Conferenties met o.a. - de Trilaterale Commissie; - de Bilderberg-groep


Nou als alternatief hebben we natuurlijk nog betalen in natura

In natura

In natura betekent dat er betaald wordt met producten uit de natuur, dus zonder de tussenkomst van geld.

Als er sprake is van betaling in natura, wil dat dus zeggen dat er sprake is van ruilhandel. Sommige verzekeringen, zoals die voor een uitvaart, betalen uit in natura, dat wil zeggen dat men de zorg draagt voor de kist, dragers en dergelijke, waarbij er voor deze diensten niet hoeft te worden betaald.

Ook bij het uitwisselen van diensten ("Als jij het huis verft, doe ik de tuin.") spreekt men van betaling in natura. Het voordeel is dat er over deze diensten geen belastingen hoeven te worden betaald.

Schadevergoeding wordt in principe voldaan in geld, maar de eiser kan in sommige gevallen ook ervoor kiezen deze in natura te laten voldoen. Iemand die bijvoorbeeld een gebroken ruit door de tegenpartij laat repareren bespaart zich op deze wijze de rompslomp van het zelf regelen van een reparateur en hoeft ook niet de kosten voor te schieten.

In een veeleer dubbelzinnige context bedoelt men met betaling in natura ook wel betaling door middel van seks.

Dus heb je helemaal niets meer blijft er toch altijd nog een ruilmiddel over (dikke knipoog)
Doen Apen ook niet zoiets?

Ik ben er van overtuigd dat een wereld op basis van ruilhandel en zonder hebzucht haalbaar is, maar dan moet er nog wel het een en ander veranderen qua mentaliteit, blijf niet steeds kijken naar of wachten op een ander, kijk naar je zelf, kijk eens in de spiegel of je daar degene ziet staan die je zou willen kennen en bevriend mee zou willen zijn?

Probeer je ook eens in te leven in de situatie van een ander waar jij je zo nodig aan moet ergeren, waar ligt de verantwoording uiteindelijk.
Mijn antwoord.... altijd bij jezelf.


Jeroen Ghuijs

Bron: NESARA www.nesara.nl

Verder diverse algemene bronnen op internet. 

maandag 7 mei 2012

From the Unseen Worlds Krijgt nieuwe invulling vanaf 8 mei 2012Er gebeurt veel in de wereld momenteel, en ook al zien we het niet altijd gelijk, omdat het vaak persoonlijke ervaringen betreffen, al die persoonlijke ervaringen tesamen vormen een geheel. Dat geheel willen we (Finding Voices) laten zien, zodat je weet dat je 'niet de enige' bent. Zodat ook duidelijk wordt wat de rode draad is van een netwerk en een samenleving waarvan we allemaal deel vanuit maken, maar het niet altijd kunnen zien, omdat het zo individueel is. De individuele persoonlijke ervaringen maken we zichtbaar en collectief, het ongeziene wordt gezien. Herkenning, uitleg, weten wat er speelt, en dat het niet alleen in jouw eigen leven gebeurt, maar dat we er allemaal deel van uitmaken!

Iedere dinsdagavond op Finding Voices Radio, van 21.00 tot 22.00 uur.

Aankomende dinsdag 8 mei, beginnen we met de aftrap door te vertellen over wat wij meemaken en meegemaakt hebben, het gaat over persoonlijke groei, en hoe dat kan worden tegengewerkt, het gaat over de echo uit het verleden die ook wordt gehoord door het systeem, maar niet gehoord of gezien mag worden, het gaat over buitenaardsen die onder ons zijn, en ons letterlijk verlichting willen brengen en geven, en meer... In volgende programma's meer over engelen en deva's, abductees en hun verhaal, hooggevoeligheid, lichtwerkers in deze tijd, en in het verleden, wat is onze missie en visie nu eigenlijk, collectief en individueel; wat doet dat met ons, met onze emoties, en met ons gevoel, wat betekent het voor ons om die herinneringen aan vorige keren te hebben, etc.

De chat loopt mee. Zin om te reageren, of een eigen verhaal te vertellen, of heb je een vraag? Finding Voices Radio: From the Unseen Worlds, dinsdagavond 8 mei van 21.00 tot 22.00 uur. Tot dan!

Eventuele vragen of verhalen kun je sturen naar info@findingvoicesradio.com

Team  'From the Unseen World':

Jeroen Ghuijs
Monique Dusault
Joke van Melsen
William Melgers
Inez Verhagen

Als je wilt, mag je deze aankondiging delen met vrienden!

zondag 6 mei 2012

Gletsjer in de woestijn

De Haagse kunstenaar Ap Verheggen wil een statement maken met een nieuw kunstproject, dat door middel van zonne-energie ijs maakt midden in de Sahara. Komt er na de Nederlandse Berg, ook een Gletsjer in de Woestijn?Neem het ontwerp van een blad – naar miljoenen jaren evolutie door de natuur geperfectioneerd om zonlicht op te vangen – en bedek het oppervlak van tweehonderd vierkante meter met zonnecellen. Onder het gigantische iepenblad hangen koelingselementen die de waterdamp  in de woestijnlucht als ijs neer laten slaan. Zelfs in het heetste klimaat, ontstaat er zo een laag ijs op de onderkant van het blad. Althans, volgens de theorie.

Ook in woestijnlucht bevindt zich, anders dan vaak gedacht wordt, de nodige waterdamp. In de kurkdroge Israëlische Negev-woestijn, bijvoorbeeld, is de luchtvochtigheid 64% en ‘s ochtends slaat in de woestijn, zelfs in hartje Sahara, dauw neer. Koel de lucht voldoende af (zoals ‘s nachts in de woestijn) en er vormt zich vanzelf water – of ijs.  Een kubieke meter woestijnlucht bevat namelijk rond de vijf tot vijftien milliliter water, dat neerslaat als de temperatuur maar voldoende daalt.
Verheggen wil met zijn gletsjer in de woestijn laten zien dat zelfs het schijnbaar onmogelijke mogelijk is, dus dat met voldoende verbeeldingskracht en technische knowhow vrijwel alle problemen op te lossen zijn. Hij hoopt hiermee wat te doen aan het enorme probleem van peak fantasy in de wereld, intellectuele belemmeringen te doorbreken en zo anderen te prikkelen tot het bedenken van verstrekkende oplossingen voor wereldproblemen.
Technologie werkt
Op dit moment is Verheggens kunstwerk niet meer dan een paar schetsen en een proefopstelling in een lab in Zoetermeer. Koelingsbedrijf Cofely test nu de principes van het maken van ijs in de woestijn in een kist zo groot als een zeecontainer. Hierbij maken ze gebruik van nu al verkrijgbare technologie. Ingenieurs hebben een tien centimeter dikke ijslaag geproduceerd in gesimuleerde woestijnlucht van dertig graden Celsius en plannen de temperaturen op te voeren tot vijftig graden. Er drupt voortdurend water van de steeds dikker wordende ijslaag, war de lucht langs blaast. De testen moeten afgerond zijn in 2012, waarna de sculptuur zal worden gebouwd. Deze komt in een nog niet bij naam genoemd Noord-Afrikaans land te staan.

Project ter bestrijding van peak fantasy
UNESCO steunt het project, omdat met een relatief kleine investering enorm veel publiciteit kan worden gegenereerd. “Het project laat zien dat zelfs in een totaal hopeloze omgeving, nog steeds hoop kan worden gegenereerd.  De boodschap is dat wat velen de dreigende watercrisis noemen, niet onvermijdelijk is. Er zijn oplossingen, en alles hangt af van menselijke verbeeldingskracht. Alles hangt van ons af,” aldus UNESCO-wetenschapper Andras Szollosi-Nagi. Als visionair.nl zijn we dat uiteraard meer dan volledig met hem eens.

Verheggen, cultureel ambassadeur van de UNESCO, maakte al eerder furore met een reusachtige ijssculptuur op een ijsberg uit de Groenlandse kust om zo aandacht te vragen voor de benarde positie van de inheemse Inuit als het gevolg van het afnemende ijs en hoge temperaturen.

Bron: Visionair.nl