donderdag 30 januari 2020

OMROEP ONGEHOORD NEDERLAND! GEWEERD UIT MEDIAPARK HILVERSUM


GEPOST OP 
Wij zijn niet welkom op het Mediapark, de nationale omroepenclave aan de rand van Hilversum.

Wat zit daarachter?

Het zal je als kersverse omroep maar gebeuren. Toegejuicht worden als aanwinst voor het mediabestel, omdat dat de veelgeprezen Nederlandse pluriformiteit dient. En vervolgens de toegang tot het centrum van de publieke omroepen worden geweigerd. Dat is het geval bij onze zoektocht naar huisvesting.

Op zoek naar kantoorruimte klopten wij aan bij Media Park Management B.V. Die had Paviljoen 11 beschikbaar, links bij de ingang van het park. Direct naast het gekleurde vierkante gebouw van Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

zondag 26 januari 2020

Een diepgaande studie over Tartaria

Door Saruman -8 januari 20190
Wat is Tartaria?
Tartaria (oorspronkelijk uitgesproken als "Tataria" zonder de eerste "r") is de naam van het pre-Mongoolse rijk dat zijn oorsprong vond in Noord-Azië voordat het het hele noordelijk halfrond besloeg. Grote Tartaria was het grootste rijk in zijn tijd en zou vandaag nog steeds het grootste rijk zijn geweest. Het Tartaarse rijk bloeide doordat een deel van de beschaving een leider was in geavanceerde technologie, vrije energie en grootse architectuur.

Tartaria is ook waar het Griekse woord "Tartarus" vandaan komt.


De aanduiding van verloren zielen die de eeuwigheid doorbrengen in Tartarus, de onderwereld, is te wijten aan het feit dat het Tartaarse rijk begraven en weggevaagd is tijdens de moddervloed. De wereld van de Tartaren is letterlijk de wereld onder onze wereld. De "onderwereld". Tartarus was niet de onderwereld en zal nooit de onderwereld zijn. Tartaria is de onderwereld. De religieuzen gebruikten de moddervloedvloed en hoe het het Tartaarse rijk vernietigde om de bevolking te verwarren met de gedachte dat ze zich bij hen in de "onderwereld" zouden voegen als ze de religieuze autoriteit zouden uitdagen.

Wie waren de Tartaren?
De Tartaren (of Tartaren) waren de inheemse bevolking (mogelijk gesticht door de zonen van Noach) die het wereldberoemde Tartaarse rijk vormen. De Tartaren waren lange mensen, gemiddeld zo'n acht tot twaalf voet hoog. Ze zouden als reuzen tot onze huidige gemiddelde lengte van slechts ongeveer zes voet worden beschouwd; destijds was de hoogte van tien voet echter het gemiddelde. Zoals de beschavingen vóór hen wiens hoogten gemiddeld twaalf voet, vijftig voet, twee + mijl, enz. ... elke voorafgaande beschaving had een gemiddelde grotere hoogte dan de beschavingen die na hen kwamen en elke volgende beschaving had een gemiddeld kortere hoogte dan de beschavingen die aan hen voorafgingen. Statures nemen af ​​na elke zondvloed en met elk nieuw astrologisch tijdperk dat we betreden.

Beschavingen in het huidige astrologische tijdperk (het Vissentijdperk) zijn korter in hoogte dan beschavingen die bestonden in het vorige astrologische tijdperk (het Tijdperk van Ram) en zullen langer zijn in hoogte dan beschavingen die zullen bestaan ​​in het volgende astrologische tijdperk (het Tijdperk van Waterman).

De Tartaren worden verondersteld 'Breatherians' te zijn, een wezen dat niet afhankelijk is van de vertering en verbranding van calorieën uit voedsel / water, maar in plaats daarvan energie rechtstreeks uit de ether ontvangt. Men denkt dat de ether het weefsel is van het ruimtetijdcontinuüm dat sommigen associëren met elektronen, de wind, de heilige geest, de atmosfeer en de gassen in de atmosfeer zoals zuurstof, stikstof en waterstof. Omdat de The Tartarians mogelijk een volledig veranderd spijsverteringssysteem hadden dan degene die we nu hebben, hadden ze geen behoefte aan toiletten in hun badkamers. Dat zou kunnen wijzen op een van de redenen waarom badkamers in het recente verleden vrij uitgebreid zijn gebruikt als sociale verzamelpoederruimten om zich niet alleen op te frissen, maar ook om lokale roddels te horen en te verspreiden.

De Tartaren waren meesters van metselwerk, metselwerk, stoompunkstijltechnologie, universeel vrije energie en grootse architectuur. Hun Romeinse / gotische architectuur in esque-stijl is nog steeds terug te vinden in de huidige gedaante zoals waterkanalen, stadhuizen, banken, waterstations, kathedralen, kerken, ziekenhuizen en soortgelijke openbare en stadsgebouwen.

De religieuze implicaties van Tartaria
Volgens de moderne religie wordt er gezegd dat Noah's Flood (wat slechts een van een aantal deluges is die plaatsvonden tijdens het oneindige verleden van de aarde) ongeveer 6000 jaar geleden plaatsvond onder de anti-gravitische ijskap die een Apollyonitische aarde omhulde.

De Sumeriërs hebben hun eigen vloedlegende, waarbij een man en zijn gezin instructies hebben gegeven door de goden om een ​​grote ark (levensboog? 😉) Te bouwen om de komende zondvloed te overleven die iedereen op aarde moet wegvagen.

De Sumerische spijkerschrifttabletten zijn meer dan 450.000 jaar oud.

Terug tijdens het Sumerische bewind ... "Noah's Flood" was al een legende.

Laten we even doen alsof we Sumeriërs zijn die 450.000 jaar geleden leefden. De vloed, Noah's Flood vond niet plaats vorig jaar, of 1000 jaar geleden, of zelfs 6000 jaar geleden. Destijds was NOAH'S VLOED AL EEN LEGEND. Het was toen nog geen gebeurtenis. Toen de Sumerische oudsten de kennis van die specifieke zondvloed doorgaven aan de jongere generatie, was die zondvloed al een legende en kwam ze heel lang geleden al voor, zelfs bij hen.

De zondvloed van Noach was niet alleen pre-Sumerisch, maar was ook 450.000 jaar geleden.

Hoe oud moet een evenement zijn om een ​​legende te worden?

Ik gooi gewoon het getal 50.000 jaar weg, wat zeer conservatief is. Dat zou ervoor zorgen dat de overstroming van Noach uiterlijk een half miljoen jaar geleden plaatsvond.

Met die eenvoudige logische redenering (ook bekend als "nadenken over een originele gedachte"), kunnen we nu de relgionistische 6000 jaar anti-zwaartekracht creatie-leugen-leugen weggooien.

Toen de Sumeriërs leefden, zo'n 450.000 jaar geleden, was de vloed van Noach al een legende.

We kunnen ook door logische redenering concluderen dat de specifieke reeks oude manuscripten die in het westerse 66-boek 'bijbel' zijn gevonden, minstens 450.000 jaar geleden zijn geschreven.

Wat zou betekenen dat de gebeurtenissen zelf die in het handboek over de bijbelschool worden genoemd, minstens een half miljoen jaar geleden plaatsvonden, en misschien zelfs miljoenen jaren geleden of zelfs ouder dan toen.

Het feit dat een bepaalde reeks oude manuscripten bijna 2000 jaar geleden door de Raad van Nicea werd samengesteld, betekent niet dat die manuscripten bijna 2000 jaar geleden zijn geschreven.

Met al dat gezegd, kunnen we nu concluderen dat de Bijbel en de profetieën in de Bijbel niet voor ons bedoeld waren.

We hebben geen geschiedenis.

De aardleisteen werd schoongeveegd na de specifieke zondvloed die niet alleen de inwoners van Tartaria, maar ook die van de Maya's en andere beschavingen die spoorloos verdwenen verdwenen. Ze werden allemaal tegelijk ingenomen (mogelijk door een ontvoering door buitenaardse wezens). Er zijn geen botten te vinden van de wezens die slechts een paar honderd jaar geleden onze aarde bezetten.

Wat zou betekenen dat de profetieën van het boek Daniël en het boek Openbaring al zijn gebeurd. Dat klopt je 6000 jaar creatie nut banen ... de "opname" / weghalen / weggrijpen gebeurde al en pas onlangs gebeurde, hoeft te gebeuren slechts een paar honderd jaar geleden. Je hebt het gemist. Ik heb het gemist. We hebben het allemaal gemist.

Wij zijn het laatste overblijfsel.

Er zijn geen kleding (ik zal later uitleggen waarom), geen sporen, niets. Gewoon grootse architectuur waarvan de regeringen van vandaag hebben besloten om gebouwen van het type openbare werken te worden. De mensen, de dieren en degenen daartussenin, alles en iedereen verdween tegelijkertijd en lieten subtiele aanwijzingen achter voor de wereld die ooit was.

De huidige bewoners van de aarde hebben geen geschiedenis.

Onze geschiedenis begint niet 6000 jaar geleden. Nog geen 450.000 jaar geleden. Maar slechts een paar honderd jaar geleden.

Onze geschiedenis is veel gemakkelijker te wijzigen vanwege onze moderne kalender en datum / tijd die zijn gekaapt tijdens het tirannieke bewind van Julius Augustus Caesar. Julius Caesar, die de maanden juli en augustus heeft toegevoegd, heeft de universele kalender verwrongen in een die zijn naam zou verdragen.

Wat is de moddervloed?
Het epische "Mud Flood" is een term die is bedacht voor de gebeurtenis die slechts een paar honderd jaar geleden plaatsvond tijdens het einde van het bewind van het Tartaarse rijk.

Gebouwen die honderden jaren oud zijn en zich over de hele wereld bevinden, staan ​​bekend als ingekapseld in een modderstroom tot verschillende verdiepingen hoog en in sommige gevallen zelfs gebouwen volledig geheel omsloten door modder.

Je kunt gebouwen vinden die slechts een paar honderd jaar oud zijn en ze in modder begraven vinden. De ramen en deuren van de bovenste verdiepingen van gebouwen bevinden zich vaak op grondniveau en worden soms zelfs volledig begraven onder het oppervlak van de modder die het hele gebied bedekte.

Mijn theorie over wat er slechts een paar honderd jaar geleden is gebeurd
Tijdens de "aanval" van 9/11 werd een technologie gebruikt om een ​​deel van de cellulaire structuur van staalmoleculen te breken met behulp van een vorm van elektromagnetische trillingsfrequentie. Dit EMVF moleculaire vernietigingswapen was afgestemd op een specifieke frequentie waarbij alles met staal erin, zoals gebouwen, auto's, straatverlichting, straatnaamborden, enz. Die werden gevangen in de straal van het wapen, zou worden beïnvloed. Omdat het EMVF-wapen was gericht op het gebied rondom het betreffende getroffen object, zouden de moleculen van het object waaruit het stalen onderdeel bestond, opgewonden raken en wrijving veroorzaken. Door deze wrijving zou het object eerst vlam vatten. Na een korte tijd trilden de staalmoleculen van het object met een zodanige intensiteit dat de staalmoleculen zelf een deel zouden beginnen te breken. Terwijl het object moleculaire deconstructie onderging,

Een vergelijkbare technologie werd gebruikt om de vorige creatie weg te vagen; deze keer echter, in plaats van het EMVF-wapen af ​​te stemmen om een ​​deel van de cellulaire structuur van staalmoleculen te breken, werd het EMVF-wapen afgestemd op de samenstelling waaruit het leven bestond, zoals ijzer (in onze rode bloedcellen).

Dit EMVF-wapen dat is afgestemd op het leven en het Tartaarse rijk heeft uitgeroeid, is jouw opname. De massale verdwijning van mensen en dieren was niet van buitenaardse wezens of van een multiplicator van baardbrood en vis, maar eerder van een oude technologie die wordt gebruikt om moleculen te deconstrueren die worden beïnvloed door de frequentie waarop het wapen was afgestemd. In het geval van de Tartaren was het EMVF-wapen afgestemd op het leven zoals ijzermoleculen. In het geval van 9/11 werd het EMVF-wapen afgestemd op stalen moleculen.

Onze geënsceneerde moddervloed realiteit
De modder van de zogenaamde "moddervloed" is niet afkomstig van een waterige zoutoplossing van water en vuil, maar eerder de stoffige overblijfselen van de Tartaren, Maya's en andere inwoners die slechts een paar honderd jaar geleden bestonden. Hun stoffige overblijfselen blies in de wind en werd over de grond gedragen door regen waardoor de stoffige overblijfselen zich verzamelden rond alles in de weg zoals gebouwen, bergen en canyons.

De moddervloed was geen moddervloed en het was Noah's Flood niet. De moddervloedgebeurtenis was geen gebeurtenis, maar eerder het resultaat van de stoffige overblijfselen van de vorige bewoners van de aarde die rondgedragen werden door wind en regen en opriepen tegen gebouwen en geografische locaties.

Onze geënsceneerde moddervloed realiteit is gebaseerd op zondvloed na zondvloed en creatie na vernietiging na creatie ad infinitum.

Hoe het proces van reïncarnatie werkt
Voordat ik inga op het proces van reïncarnatie, moet ik vermelden dat onze zogenaamde 'ziel' niets anders is dan het hoogtepunt van ons bewustzijn en onze verzamelde herinneringen uit onze eigen persoonlijke levens. Een ziel is geen "ding" maar is slechts een woord dat twee dingen beschrijft: het bewustzijn en de herinnering. En dat vorige astrologische tijdperk van de aarde het tijdperk van de Ram was, het huidige astrologische tijdperk is het Vissentijdperk, en het volgende astrologische tijdperk is het Aquariustijdperk.

Het proces van reïncarnatie wordt hier weerspiegeld in het fysieke.

Alles wordt hier weerspiegeld in het fysieke.

De eigenschap fysiek te zijn, is geen kenmerk dat alleen in onze dimensie voorkomt, maar is een kenmerk dat in alle dimensies voorkomt.

De allesomvattende ether in onze dimensie is de spiegel die equivalent is aan de perfecte energietoestand buiten het continuüm van de ruimtetijd.

Hogere dimensies worden weerspiegeld in lagere dimensies.

Een driedimensionale bol zou bijvoorbeeld nooit een bol in een tweedimensionale werkelijkheid lijken, maar slechts een tweedimensionale cirkel die van oneindig klein zou beginnen en geleidelijk oneindig groot zou worden.

Zo boven zo beneden.

Het reïncarnatieproces werkt als volgt ...
We gaan over onze dag en ervaring, we slapen om onze ervaringen die we die dag hebben opgedaan te verwerken, en worden de volgende dag wakker om weer ervaringen op te doen.

We leven ons leven en onze ervaring, we overlijden en sluiten aan bij de perfecte energietoestand om onze geaccumuleerde levenservaringen te verwerken, en onze ziel (dat is gewoon de combinatie van ons bewustzijn en geheugen) reïncarneert in een ander lichaam terug op de aarde om weer ervaringen op te doen .

Na het verwerken van onze levenservaring door ons te verenigen en één te worden met de perfecte energietoestand en klaar te zijn om opnieuw te worden geïncarneerd naar de aarde, zal, afhankelijk van de huidige specifieke astrologische leeftijd van de aarde, afhangen van of we ons vorige leven opnieuw beleven met dezelfde lichaam, ouders, broers en zussen, vrienden, alles, enz ... of krijg een heel nieuw leven met een geheel nieuw alles.

Als de aarde zich in hetzelfde astrologische tijdperk bevindt als tegen de tijd dat we klaar zijn om te reïncarneren, dan zullen we reïncarneren in ons vorige leven en dat specifieke leven blijven herleven totdat de aarde een nieuw astrologisch tijdperk ingaat.

Als de aarde zich in een nieuw astrologisch tijdperk bevindt tegen de tijd dat we klaar zijn om te reïncarneren, dan zullen we reïncarneren in een geheel nieuw leven en dat specifieke leven blijven herleven totdat de aarde het volgende astrologische tijdperk ingaat.

Enzovoort.

Tartaarse vrije energie
Kerken, kathedralen, moskeeën en andere gebouwen van aanbidding waren oorspronkelijk etherische krachtcentrales, waterstations en geluidsresonerende akoestische genezingscentra.

De gebouwen die religieuzen tegenwoordig als plaatsen van aanbidding gebruiken, functioneerden oorspronkelijk als ziekenhuizen tijdens het bewind van het Tartaarse rijk.

Tartaarse gebouwen lijken qua functie meer op piramides en tempels die over de hele wereld worden gevonden dan wat we volgens de reguliere peer-reviewed wetenschap geloven.

Door ingenieuze engineering, ingewikkelde architectuur en geavanceerde technologie, transformeerden de Tartaren de aarde in een printplaat aangedreven door de ether. Net zoals de ouden deden met de piramides en tempels.

De kruisen op de Tartaarse gebouwen werden gebruikt als etherische elektrische antennes die waren verbonden met de betonstaal die in de structuur van het gebouw was ingebed.

Straatlantaarns die bestonden tijdens het bewind van het Tartaarse rijk waren lange etherische elektrische antennes. Deze straatlantaarns gebruikten de kracht van de ether waardoor de gassen in de bovenste lamp ioniseerden en fluoresceren.

We weten tenslotte dat de bovenste bollen die op de Tartaarse straatlantaarns zaten en in de huizen van de Tartaren zaten, niet van glas waren gemaakt, maar mogelijk van een soort kwartskristal. Als het popculturele fenomeen dat is gestart door de Radium Girls enige indicatie is, dan kunnen deze bollen verschillende stoffen hebben bevat, zoals kwik of radium die reageerden met de ether of misschien bevatten de bollen helemaal niets en het kwartskristal zelf is wat reageerde met de aether.

Hoe functioneerden de eerste open haarden en schoorstenen?
Het ontwerp
Tartaarse open haarden waren net zo sierlijk groot als de gebouwen waarin ze woonden. Deze open haarden werden gebruikt als een soort opscheppen door de ingewikkelde architectuur van de smaak van de huiseigenaar te onthullen aan bezoekende gasten en familieleden.

In tegenstelling tot hoe we tegenwoordig haarden gebruiken, waren haarden zelf niet ontworpen om iets te verbranden. Schoorstenen werden niet gebruikt om rook uit de open haard en buiten het huis te leiden; en betonstaal in de structuur van het huis werd niet primair gebruikt om structurele ondersteuning te bieden.

De wapening in het huis was verbonden met de koepel op het dak (die mogelijk was gevuld met verschillende stoffen zoals kwik, radium of kwartskristal) en de metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van het gebouw steken. Al dit metaal werd vervolgens verbonden met de metalen achterbeplating in de originele Tartaarse open haarden en schoorstenen.

Zoals de kruisen op kerken, kathedralen en moskeeën ... de metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van huizen en andere Tartarische gebouwen steken, fungeerden als etherische elektrische antennes die de kracht van de ether gebruikten en die vrije energie in de schoorsteen concentreerden .

Luchtventilatieschachten (luchtkanalen) gevonden in de kamers van het huis waren verbonden met de schoorsteen.

De betonstaal, de torenkoepel op het dak en de metalen palen die uit de zijkanten van het huis steken, fungeerden als een spinnenweb, het aantrekken van de ether en het concentreren van de etherische energie door het hele huis. Vergelijkbaar met hoe spinnen kunnen groeien en overleven zonder voedsel en water, zolang ze hun web aanraken, waren de Tartaren in staat om te groeien en overleven zonder voedsel en water, zolang ze binnen hun etherisch bekrachtigde huis bleven.

Tartaarse open haarden en schoorstenen functioneerden als etherische elektrische stofzuigers (geïoniseerde centrale luchteenheden)
Tartaarse open haarden en schoorstenen waren onder druk staande elektrische stofzuigers die dienst deden als luchtcirculatie-eenheid in het huis. De schoorsteen zelf was de vacuümkamer waar alles plaatsvond.

De winter
In de winter sloot de huiseigenaar het bovenste gedeelte van de schoorsteen.

De verbonden betonstaal van het huis concentreerde de wrijvingswarmte van de betonstaal onder spanning van de structuur in de schoorsteen via de metalen achterplaat.

De sierlijk grootse metalen sculpturen die typisch werden gevonden als versiering van de buitenomtrek van Tartaarse open haarden, fungeerden als condensatoren door de opgebouwde etherische energie op te slaan die werd verzameld door de koepel op het dak en de metalen palen aan de bovenkant en zijkant die uit het huis steken. Deze metalen sculpturen werden verbonden met de metalen achterplaat die zich in de open haard en op en neer in de schoorsteen bevond.

Samen met de metalen achterplaat werden deze metalen sculpturen elektrisch geladen, deels vanwege het feit dat ze waren verbonden met de metalen achterplaat die op zijn beurt was verbonden met de wapening van het gebouw, terwijl de wapening was verbonden met de koepel op het dak en metalen stokken die uitstaken van de bovenkant en zijkanten van het gebouw die werden gebruikt als antennes om de universele energie van de ether zelf aan te trekken. De metalen sculpturen van de open haard hielpen om structurele spanningswarmte van de betonstaal en metalen achterplaat uit te stralen naar de kamer waar de open haard zich bevond.

Omdat de warmte niet door de schoorsteen naar boven kon ontsnappen, zou de warmte dan gedwongen worden om door de schoorsteen zelf te stralen.

De warmte zou dan worden gedwongen om uit te stralen in de ventilatiekanalen die waren aangesloten op de binnenkant van de schoorsteen.

De warmte zou zich binnen de ventilatieluchtkanalen verplaatsen en de ruimtes verwarmen waar de luchtkanalen zich openden.

De rest van de warmte die in de schoorsteen is opgesloten, zou uit de open haard zelf stralen en met behulp van de metalen sculpturen van de open haard de kamer verwarmen waarin het zich bevond.

De warmteafgifte van dit type centrale luchtcirculatiesysteem zou afhankelijk zijn van de hoeveelheid betonstaal in het huis, de hoeveelheid trekspanning die op de betonstaal wordt uitgeoefend, of het huis al dan niet een torenkoepel en metalen palen had die waren aangesloten aan de betonstaal binnen, de grootte van de schoorsteen, de grootte van de metalen achterplaat, de grootte van de open haard en de grootte van de metalen sculpturen van de open haard.

De zomer
In de zomer zou de huiseigenaar het bovenste gedeelte van de schoorsteen openen.

De open haard zou fungeren als een vacuüm onder druk aangedreven door etherische elektriciteit en de warmte uit de kamers in het huis zuigen via de luchtventilatiekanalen en de open haard zelf.

De wrijvingswarmte waar de aangesloten wapeningsstaaf onder zat als gevolg van trekspanning vanuit het huis, begon omhoog en uit de schoorsteen te stralen.

In het kort…
Tartaarse open haarden zijn niet ontworpen om iets te verbranden. De metalen achterplaat die zich in de open haard en de schoorsteen bevond, was verbonden met de betonstaal, de bovenste torenkoepel en de metalen buitenpalen die de kracht van de ether concentreerden en die vrije energie op de metalen achterplaat in de schoorsteen concentreerde die de lucht ioniseerde binnenkant van de schoorsteen. Deze geïoniseerde lucht in combinatie met het stijgen en dalen van warme en koude luchtstromen creëerde een elektrisch vacuüm onder druk in de schoorsteen. Tijdens de winter fungeerden schoorstenen als onder druk staande elektrische stofzuigers die ingesloten warmte in de schoorsteen uitstralen via de open haard, metalen sculpturen en luchtventilatiekanalen verbonden met de binnenkant van de schoorsteen. Gedurende de zomer,

Gratis energie apparaten
Er zijn vijf geconceptualiseerde theorieën over wat het oorspronkelijke doel was van de Tartaarse open haarden en schoorstenen.

1. Aetherische elektrische stofzuigers onder druk

Alle metalen palen die uit het huis steken en de torenkoepel op het dak waren verbonden met de betonstaal in de structuur van het huis. De wapeningsstaaf was verbonden met de metalen achterplaat in de schoorsteen. De hitte veroorzaakt door de spanningswrijving van de betonstaal onder spanning concentreerde de warmte in de schoorsteen door deze te verbinden met de achterplaat van de schoorsteen. De metalen palen die uit het huis staken, samen met de torenkoepel op het dak, waren etherische elektrische antennes die de draadloze etherische energie naar de betonstaal leidden. De wapening concentreerde de etherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat die de atomen van de metalen achterplaat en de wrijvingswarmte gevangen in de schoorsteen ioniseerde.

2. Interne etherische straatlantaarntechnologie

Vergelijkbaar met hoe Tartarische straatlantaarns en 'religieuze kruisen' als etherische elektrische antennes fungeerden, gebruikten de metalen palen en dakkoepels op huizen de energie van de ether en concentreerden die energie in de verbonden wapeningsstaaf. De door ether aangedreven wapening zelf zou in kamers door het hele huis uitsteken met gasvormige lampen verbonden met de uiteinden van de wapening. De etherische energie zou de gassen in de lampen ioniseren om die specifieke ruimte te verlichten.

3. Gasvormige laadstations

De Tartaren hadden in de hand gehouden flesjes met gassen in een draagbare lamp, vergelijkbaar met die van een zaklamp, mobiele lamp en een kaars in een in de hand gehouden kandelaar. Om de gassen in de draagbare lamp op te laden, plaatste de Tartarian de lamp in de open haard. De etherische geïoniseerde energie in de schoorsteen zou de gassen in de draagbare lamp ioniseren. Eenmaal volledig geïoniseerd, zou de Tartarian de draagbare lamp uit de open haard verwijderen en de geïoniseerde gassen in de draagbare lamp gebruiken om verlichting te bieden.

4. Moleculair transport

Tartaarse open haarden werden ook gebruikt als een vorm van elektronisch draadloos moleculair transport met behulp van de geïoniseerde etherische kamer (schoorsteen) als een middel voor demoleculerisatie en een worden met de ether zelf. De Tartaren zouden binnen de massieve open haarden lopen en demoleculariseren. Hun ziel (bewustzijn plus geheugen) zou dan één worden met de ether en de universele energietoestand. Ze zouden dan in staat zijn om te vervoeren of teleporteren naar elke plaats en op elk gewenst moment via de al bestaande ether.

5. Akoestische genezingseenheden

Op dezelfde manier als waarop Tartaarse kerken, kathedralen en moskeeën oorspronkelijk werden gebruikt, hadden Tartaarse open haarden en schoorstenen kunnen functioneren als akoestische helende eenheden. De torenkoepel op het dak en de metalen buitenpolen trokken de kracht van de etherische energie aan. Deze energie werd geleid via de betonstaal van het huis en concentreerde die etherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat die zich in de schoorsteen bevond. Deze energetische metalen achterplaat ioniseert de lucht in de schoorsteen en leidt de etherische energie uit de open haard en door de luchtkanalen die zijn aangesloten op de binnenkant van de schoorsteen die toegang gaf tot kamers in het hele huis. Deze etherische energie zou akoestische genezing bieden aan iedereen bij de open haard, luchtkanalen of iemand in of rond het Tartaarse huis.

Geloof niets, vraag alles.

Bron: Eclypticstudios.com

woensdag 22 januari 2020

Wordt het geen tijd voor een echt Onafhankelijk Basisinkomen waar je gewoon recht op hebt ?

Een opname over het OBI onafhankelijk basis inkomen.
2 jaar geleden gemaakt


Een gesprek met Micha van den Bosch van basisinkomen.nl

Een video die nog steeds actueel is en zeker de moeite om te bekijken en eens goed over nadenken wat dat voor onze samenleving kan betekenen.


In feite ligt dit basisinkomen al vast in onze grondwet als 'Bijstand'.
Maar dat is wel een totaal  gecontroleerde situatie waar anderen bepalen of jij daar wel recht op hebt en onder bepaalde voorwaarden die door duur betaalde mensen gecontroleerd worden.

woensdag 15 januari 2020

Rusland: Poetin verklaart de oorlog aan de Rothschild-maffia

Poetin is een van de weinige staatslieden die zijn land probeert te beschermen tegen de globalistisch-zionistische machtscentra. De laatste persoon die dat probeerde was de Amerikaanse president John F. Kennedy!

Toen Poetin rond het millennium president van Rusland werd, nam hij een volledig mislukte staat over. De oligarchen zijn een kleine groep ondernemers die zwaar hebben geprofiteerd van de val van de Sovjet-Unie. De natuurlijke rijkdommen van dit enorme rijk werden gegrepen door trucs, leugens, omkoping, duwen en open fraude.

Ze hebben de openbare financiën geplunderd en zichzelf gewetenloos verrijkt. Om hun voortbestaan ​​te verzekeren, zochten deze parasieten en plunderaars controle over de staat. Ze schuwden alles weg, inclusief fraude, omkoping en moord. Elk van hen had zijn eigen kleine privéleger. In de loop van een filmserie die in Israël wordt uitgezonden, vertellen ze trots en uitgebreid hoe ze het toen hebben gedaan.

dinsdag 14 januari 2020

Het ontstoken brein: hoe een verstoord immuunsysteem tot psychische problemen kan leiden

Er zijn sterke aanwijzingen dat een verstoord immuunsysteem kan leiden tot ernstige psychische klachten. Behandelaars zijn niet erg gespitst op deze ‘dwarsverbanden tussen lichaam en geest’, waardoor patiënten tussen wal en schip vallen. 

Lars was een gezonde jongen. Het ging goed op school, hij speelde lekker hockey en had leuke vrienden. Op zijn dertiende moest hij worden geopereerd aan een gedraaide teelbal. Hij herstelde snel, maar in de maanden daarna werd hij opeens angstig, depressief, agressief en extreem moe. We kregen hem niet meer wakker voor drie uur ’s middags. Hij durfde niet meer naar buiten, kon niet meer naar school. Sloot zich vaak op in de badkamer. Een ramp.’
Van meet af aan vermoedt Ellen,  de moeder van Lars, dat er een verband is tussen de fysieke en psychische problemen van haar zoon. Maar de uroloog zag het anders: ‘Dit staat los van elkaar.’ De kinderarts zat op dezelfde lijn.

maandag 13 januari 2020

Magnetron, ook groot gevaar voor je hart

Meer dan 90% van de Nederlandse huishoudens hebben een magnetron die wordt gebruikt voor het verwarmen van maaltijden.

Als bewuste eter, weet ik zeker dat je al eerder iets gehoord hebt over de schadelijke effecten van magnetrons op je voeding.

Maar nu blijkt dat dit helaas niet het enige nadelige effect is!

zondag 12 januari 2020

5 miljard schade door windmolens

Vroeger heb ik ooit bij een bedrijf gewerkt dat windmolens ontwierp en die zagen al dat dat geen haalbare kaart was met als conclusie dat je met windmolens géén windmolens kon bouwen.


Eindelijk wordt er in die richting wéér gedacht.
Het zou mooi zijn dat de overheid eindelijk een gaaat nadenken over de verspilling hiermee gepaart gaat en dat geld beter zou besteden aan zaken die we echt nodig hebben en ons land misschien voor de burger wat leefbaartder zou maken.

AUSTRALIË IS EEN VAN DE 47 LANDEN WERELDWIJD DIE REGEN MAAKT DOOR CLOUD SEEDING (BBC) ... WAAROM GEBRUIKEN ZE HET NIET OM DE BRANDEN TE BLUSSEN?


EWR (EnvirowatchRangitikei) Cloud seeding is een bekende technologie en wordt over de hele wereld gebruikt volgens een BBC-documentaire (zie videofragment hieronder). Dit gebeurt in 47 landen, waaronder Australië, met 150 programma's 'zoals we spreken', zegt het commentaar. Zie hieronder een aanvraagformulier dat in de staat Texas wordt gebruikt om het weer te wijzigen.

Tibetaanse monniken gebruikten akoestisch geluid om stenen te laten zweven

De wereld van vandaag heeft de kracht van kunstmatige intelligentie, machine learning, Depp learning en andere technologieën volledig benut om zowel grote als kleine objecten te laten zweven. Eeuwenlang is er echter een manier geweest om objecten te laten zweven die jaren geleden door de Tibetaanse monniken werd ontdekt. De methode is akoestische levitatie. De akoestische levitatie is een toepassing van geluidstechnologie om objecten te laten zweven. De methode werd gebruikt om kleine objecten te laten zweven, maar later, zoals een Zweedse arts, ontdekte Dr. Jarl, kan het ook worden gebruikt om grote rotsen te laten zweven.

vrijdag 10 januari 2020

Volle maan en maansverduistering 10 januari 2020 (Petra Stam)

 Hoewel het winter is, blijven grijze wolken, regenbuien en temperaturen net boven nul het weer bepalen. Deze eerste volle maan in het nieuwe jaar schijnt een fel licht door de nieuw geopende deur, zodat je een glimp kunt opvangen van wat jij wilt laten groeien de komende maanden. Het kan gaan om een voornemen, een idee of project, alles waarvan je ervaart: ja, dát voelt goed, daar wil ik voor gaan!
Bij de afgelopen nieuwe maan heb je wellicht gevoeld wat je niet wilt meenemen in een nieuwe cyclus, zodat er ruimte komt voor iets anders, en beseft welke ervaringen of successen je wel meeneemt. Een volle maan vraagt je te luisteren naar je dromen. Word je bewust welke deuren je (verder) wilt openen nu het donkerste deel van het jaar achter ons ligt en het wiel de andere kant op gaat bewegen. Het is een tijd om optimistisch te zijn en de uitdaging aan te gaan voor een nieuwe start.

De volle maan staat in het sterrenbeeld Kreeft. Dit waterteken kan maken dat je zorgzamer bent, dat er overgevoeligheid ontstaat of dat oude emotionele dingen komen bovendrijven. Hierdoor kun je sneller gekwetst zijn of besluiten je terug te trekken als het lastig wordt. Juist als je wordt geconfronteerd met emotionele zaken, is het goed om te ervaren wat jouw verwachtingen zijn en of je die moet bijstellen. Asteroïde Ceres heeft ook te maken met zorgen, beschermen en dragen, maar zij laat je ook ervaren waar de balans is doorgeslagen: is het misschien tijd om afscheid te nemen van een persoon, situatie of zaak die alleen maar energie neemt? De Zon schijnt licht op de Maan vanuit Steenbok, wat een dosis nuchterheid geeft, maar ook onverbloemde duidelijkheid zodat je kunt zien wat er werkelijk speelt. Mercurius staat direct naast de Zon en tegenover de Maan, waardoor het moeilijk is om te zeggen wat je voelt. Door misverstanden kan strijd ontstaan en vooral op een moment dat je geëmotioneerd bent is het goed eerst even afstand te nemen voordat je je uit.
In het begin van de avond is er een gedeeltelijke maansverduistering. De maankrachten (emoties, gevoelens, dromen en angsten) komen als het ware tijdelijk in de schaduw te staan. Hierdoor kan het zijn dat je even niet goed weet wat goed voor jou voelt of wat jij nodig hebt. Ga na wat er in je opkomt die dag (gedachten, gevoelens, ideeën, wensen) die dag en neem het mee de komende maanden om er meer licht op te schijnen. Saturnus en Pluto staan tegenover de volle maan en bepalen de energie van deze eclips. Juist als je een gevoelig en empathisch mens bent is het belangrijk je te beschermen in de huidige harde wereld en tegen meedogenloze mensen. Tegelijk vraagt deze eclips je om jouw prioriteiten duidelijk te krijgen en daarnaar te leven.

Bron: Tekst en foto © Petra Stam
Alleen delen mvv deze website!

maandag 6 januari 2020

HOLY ANOINTING OIL (DE HEILIGE ZALFOLIE)

En Natuurlijk Een GEZOND 2020! De schepping kan niet illegaal zijn......
Holy shit! Superwietolie uit BIJBELWie  denkt dat wietolie iets nieuws onder de zon is heeft het mis. De  Chinese geneeskunde maakt bijvoorbeeld al eeuwen gebruik van ‘ons’ kruid  maar het wordt helemaal spannend als je het oude testament erop  naslaat. Daarin geeft God Hemzelf, Moses namelijk het recept voor een  superwietolie waarvan de resultaten meer dan indrukwekkend blijken te  zijn!

HOLY ANOINTING OIL (DE HEILIGE ZALFOLIE)
Holy anointing oil, of de heilige zalfolie zoals deze superwietolie  heet, wordt in het boekwerk 20 keer genoemd. Het werd gebruikt om hoge  priesters mee te dopen en te besprenkelen om ze als heilig te markeren  en dichter bij God te brengen. Het recept voor deze heilige olie is te  lezen in Exodus 30:23-24 en komt van God zelf. Drie keer raden wat het  hoofdingrediënt van Gods wonderolie was?
https://www.cnnbs.nl/16-7-2014-holy-shit-superwietolie-naar-bijbel-recept/?fbclid=IwAR0Lcg4gjwqeP2KSaba1IienE58_K3vwN47V-KbfhpGGJ6xFaAFlmTz2Tx4

donderdag 2 januari 2020

Einde van de energiebedrijven; de Verboden Technologie van Nikola Tesla

Ruim honderd jaar geleden was al bekend dat er geen noodzaak was om fossiele brandstof te verbranden voor energieopwekking. Het geheim houden van die wetenschap heeft tot een energiesector geleid die de mens dwingt aardolie, hout en andere natuurlijke producten te verbranden.
Auto’s gebruiken een explosiemotor of accu’s voor de aandrijving, elektriciteit komt uit op hout of op kolengestookte ovens en een kerncentrale is niets anders dan een levensgevaarlijke fluitketel. De energiesector en overheid verdienen honderden miljoenen/miljarden aan het leveren van energie voor de woekerprijzen die we maar al goed kennen.

Neuroloog: 'Alzheimer is te voorkomen én terug te draaien'

31 december 2019 13:38
Het beeld dat alzheimer een ziekte is die niet is te genezen, is achterhaald, zegt de Amerikaanse universitair docent neurologie en onderzoeker Dale Bredesen. 

Van hem verscheen onlangs het boek Het einde van Alzheimer in Nederlandse vertaling. Volgens hem kan de ziekte worden voorkomen én in sommige gevallen zelfs worden teruggedraaid. Tien vragen aan Bredesen.

woensdag 1 januari 2020

Parabel kondigt natuurlijke plantaardige bron van vitamine B12 aan in waterlinzen

De waterlinze - of eendekroos - staat bekend als 's werelds kleinste bloeiende plant. Recent is aangetoond dat het een hoog gehalte aan natuurlijke bioactieve vitamine B12 bevat die niet vaak in planten voorkomt.
Onafhankelijke laboratoriumtests van derden hebben bevestigd dat Parabel's water- linzengewas en het ingrediënt LENTEIN ® plantaardige eiwitten de natuurlijke bioactieve vormen van vitamine B12 adenosylcobalamine, methycobalamine en hydroxocobalamine bevatten. De waterlinze, of kroos zoals het gewoonlijk wordt genoemd, bleek ongeveer 750% van de in de VS aanbevolen dagelijkse waarde van de bioactieve vormen van vitamine B12 te bevatten (per 100 gram droge plant).

Het mysterieuze Newgrange-graf van Ierland - ouder dan de grote piramides

Ouder dan Stonehenge, ouder dan de Grote Piramide van Gizeh, het Newgrange-graf in Ierland bevat evenveel mysteries als elk van die beroemde structuren. Het enorme complex van Newgrange werd gebouwd rond 3200 voor Christus, maar het bestaan ​​ervan werd pas in 1699 ontdekt door moderne mensen, toen een lokale landeigenaar de heuvel wilde opgraven voor zijn stenen.
Newgrange is een grote cirkelvormige heuvel met een stenen doorgang en kamers erin. De heuvel wordt omringd door gegraveerde "trottoirbanden" en is door archeologen geclassificeerd als een doorgangsgraf. Menselijke botten werden gevonden in de kamers. "De overblijfselen van ten minste vijf mensen werden teruggevonden tijdens de opgraving, hoewel er oorspronkelijk veel meer botten zijn geplaatst", aldus Werelderfgoed Ierland. “De meeste gevonden botten waren gecremeerd, hoewel kleine hoeveelheden onverbrand waren. Grave goederen van krijt en botten kralen en hangers evenals enkele gepolijste stenen ballen werden bij de doden geplaatst. ”