donderdag 30 april 2015

Bestaat donkere materie uit gravitino’s?


Het universum zit vol met donkere materie, maar niemand weet waar het van gemaakt is. Een natuurkundige van de Universiteit van Oslo is nu met een wiskundige verklaring gekomen, waarmee het mysterie mogelijk voor eens en altijd opgelost kan worden.
Hoewel donkere materie onzichtbaar is, weten natuurkundigen en astronomen dat het bestaat. Zonder donkere materie is het onmogelijk om te verklaren hoe de zichtbare dingen in het heelal aan elkaar gelijmd zijn. Natuurkundigen en astronomen vermoeden dat zo’n tachtig procent van alle massa in het heelal uit donkere, onzichtbare materie bestaat. Donkere materie kan de bewegingen van sterren verklaren, evenals de omwentelingssnelheid van sterrenstelsels. Maar hoewel we kunnen uitrekenen hoeveel donkere materie er moet zijn, hebben we geen idee wat donkere materie eigenlijk is. Wat we wel weten is dat donkere materie-deeltjes erg massief moeten zijn, of erg talrijk moeten zijn. Neutrino’s voldoen aan alle vereisten voor donkere materie. Ze zijn niet erg massief, maar ze zijn onvoorstelbaar talrijk. Helaas is de massa van het neutrino zó laag, dat deze deeltjes niet meer dan een paar procent van donkere materie uit kunnen maken.
Een aanwijzing dat donkere materie bestaat, vinden we in spiraalvormige sterrenstelsels. Hun buitengebieden draaien sneller dan men op basis van de bekende massa zou verwachten. Er moest dan ook wel nog een onzichtbare, onbekende massa zijn: donkere materie. Afbeelding: PD-USGOV.
Gravitino’s
De Noorse natuurkundige Are Raklev is met een nieuw idee gekomen: gravitino’s. Wat is een gravitino precies? Houdt u vast: dat is het hypothetische partnerdeeltje van het hypothetische graviton, de overbrenger van de zwaartekracht. “Het is dus onmogelijk om een deeltje te voorspellen dat meer hypothetisch is dan dit,” stelt Raklev in het blad Apollon, uitgegeven door de universiteit van Oslo. Maar om te begrijpen waarom Raklev denkt dat donkere materie vooral uit gravitino’s bestaat, moeten we een paar stappen terug zetten.
Stap 1: supersymmetrie
Natuurkundigen zijn aan het uitzoeken of de natuur supersymmetrisch is (of niet). Supersymmetrie betekent dat er een symmetrie bestaat tussen materie en fundamentele natuurkrachten. Voor iedere soort elektron en quark bestaat er een overeenkomend supersymmetrisch (en supermassief) partnerdeeltje. Als ze bestaan, dan moeten de supersymmetrische deeltjes bij de oerknal ontstaan zijn. Als sommige hiervan het overleefd hebben, dan zouden zij de bron van donkere materie kunnen vormen. De supersymmetrische partner van het graviton is het gravitino. Een graviton is het deeltje dat de zwaartekracht overbrengt, net zoals het foton (lichtdeeltje) de elektromagnetische kracht overbrengt. Hoewel gravitonen massaloos zijn, zouden gravitino’s (als ze bestaan) juist enorm massief moeten zijn. Als de natuur supersymmetrisch is, en als gravitonen bestaan, dan moéten gravitino’s bestaan. Er is helaas een grote MAAR: natuurkundigen kunnen het verband tussen gravitonen en gravitino’s niet aantonen voordat zij alle fundamentele natuurkrachten hebben verenigd.
Een magneet: supersterk! Foto: Aney (via Wikimedia Commons).
Een magneet: supersterk! Foto: Aney (via Wikimedia Commons).
Stap 2: fundamentele natuurkrachten
Eén van de belangrijkste drijfveren voor natuurkundigen is het verenigen van alle natuurkrachten in één enkele theorie. Natuurkundigen hebben als eerste ontdekt dat elektriciteit en magnetisme tot één enkele natuurkracht behoren: elektromagnetisme. Twee andere fundamentele natuurkrachten zijn de sterke en zwakke kernkrachten. De zwakke kernkracht is onder meer verantwoordelijk voor radioactiviteit. De sterke kernkracht is tien miljard keer sterker en bindt neutronen en protonen aan elkaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is elektromagnetisme verenigd met beide kernkrachten in een theorie die het standaardmodel wordt genoemd. De vierde natuurkracht is zwaartekracht. Hoewel het ontzettend pijnlijk is om van een trap te vallen, is zwaartekracht toch echt de zwakste natuurkracht. Dit kan gemakkelijk gedemonstreerd worden: leg een spijker op tafel en houd er een magneet boven. De spijker zal naar de magneet bewegen: logisch, zou u zeggen. Maar: dat betekent wél dat de elektromagnetische kracht van die ene magneet sterker is dan de zwaartekracht van de gehéle aarde! Het probleem is dat natuurkundigen niet in staat zijn geweest om de zwaartekracht te verenigen met de overige natuurkrachten. Zodra ze dat voor elkaar krijgen, is het mogelijk om alle mogelijk reacties tussen alle mogelijke deeltjes te beschrijven. Natuurkundigen noemen dit de theorie van alles. “Als we de zwaartekracht willen koppelen aan de overige natuurkrachten, dan moeten we de zwaartekracht begrijpen als kwantumtheorie,” aldus Raklev. “Dat betekent dat we een theorie nodig hebben waarbij het deeltje “graviton” onderdeel vormt van de atoomkern.” Onderzoekers zijn druk aan het zoeken naar sporen van zowel supersymmetrie als de Theorie van Alles. Het ontdekken van het graviton zou een geweldige stap in de goede richting zijn.
Het onthullen van donkere materie
Het is ontzettend moeilijk om onderzoek te doen naar donkere materie, maar dat had de oplettende lezer vast al begrepen. Dat komt doordat donkere materie geen enkele elektromagnetische relatie heeft met normale materie. Een voorbeeld van donkere materie zijn neutrino’s, maar die maken slechts een klein deel van donkere materie uit. Hoewel het niet mogelijk is om donkere materie te zien, racen er iedere seconde miljarden neutrino’s door uw lichaam. Aangezien ze geen enkele elektromagnetische interactie hebben met andere deeltjes, kunnen neutrino’s dwars door ons heen vliegen zonder opgemerkt te worden door detectoren. Dit is waar supersymmetrie om de hoek komt kijken. “Als supersymmetrie klopt, dan kunnen natuurkundigen verklaren waarom er donkere materie is. Dat is nou het mooie van mijn beroep”, lacht Raklev. “Supersymmetrie heeft de kracht om alles te vereenvoudigen. Als de theorie van alles bestaat, als het met andere woorden mogelijk is om alle natuurkrachten te verenigen, dan zouden gravitino’s moeten bestaan”. De gravitino’s zijn direct na de oerknal ontstaan. “Vlak na de oerknal bestond het heelal uit een soep van quarks en gluonen (de overbrengers van de sterke kernkracht). Als gluonen in botsing komen met andere gluonen, worden gravitino’s geproduceerd. Dus we hebben een verklaring waarom gravitino’s bestaan,” aldus Raklev.
Quarks: hoe zit het ook alweer? Hier een geheugensteuntje: de opbouw van materie. Foto: Joël (via Wikimedia Commons).
Quarks: hoe zit het ook alweer? Hier een geheugensteuntje: de opbouw van materie. Foto: Joël (via Wikimedia Commons).
Veranderende levensduur
Natuurkundigen hebben gravitino’s altijd als probleem beschouwd. Ze hebben altijd gedacht dat de theorie van supersymmetrie niet werkt omdat er te veel gravitino’s zijn. Natuurkundigen hebben daarom getracht om gravitino’s uit hun modellen te elimineren. Raklev en zijn kornuiten hebben gravitino’s echter met open armen ontvangen. Ze hebben een model gevonden waarbij donkere materie is opgebouwd uit gravitino’s. Probleem is echter dat gravitino’s niet stabiel kunnen zijn. Vandaar dat Raklev heeft voorgesteld dat donkere materie niet stabiel is, maar wel een zeer lange levensduur heeft. In oudere modellen is donkere materie altijd ‘eeuwig’ geweest. Dat betekent dat gravitino’s een vervelend onderdeel van supersymmetrie hebben gevormd. In het nieuwe model van Raklev hebben gravitino’s een niet-eeuwige levensduur. Desondanks is de gemiddelde levensduur van een gravitino erg lang, zelfs langer dan de leeftijd van het heelal. Er is echter een groot verschil tussen een eeuwige levensduur en een levensduur van meer dan 15 miljard jaar. Met een eindige levensduur moeten gravitino’s omgezet worden in andere deeltjes. Het is precies dit omzettingsproces (vervalproces) dat meetbaar zou moeten zijn. “We geloven dat donkere materie voor minstens negentig procent uit gravitino’s bestaat. Dit blijkt gewoon uit zeer robuuste wiskunde. We zijn speciale modellen aan het ontwikkelen waarmee de consequenties van deze theorieën berekend kunnen worden, waardoor we kunnen voorspellen hoe deeltjes zich moeten gedragen. Dit kan dan met experimenten bevestigd worden”.
De Fermi Gamma-ray Space Telescope. Afbeelding: NASA.
De Fermi Gamma-ray Space Telescope. Afbeelding: NASA.
Toetsen
Onderzoekers proberen nu experimenten te ontwikkelen om de beweringen van Raklev te toetsen. Bovendien zal men een verklaring moeten vinden voor het feit dat de CERN-experimenten in Zwitserland geen enkel bewijs hebben gevonden voor supersymmetrische deeltjes. Het zou echter mogelijk moeten zijn om bewijs te vinden voor gravitino’s met behulp van een ruimtesonde. De simpelste manier om onzichtbare deeltjes te observeren is door te bestuderen wat er gebeurt als twee deeltjes uit het heelal met elkaar in botsing komen en omgezet worden in andere deeltjes, zoals fotonen of antimaterie. Hoewel dit soort botsingen zeldzaam zijn, is er zoveel donkere materie dat er alsnog een significant aantal fotonen moet worden geproduceerd. Probleem is echter dat gravitino’s ook nauwelijks op elkaar reageren, en dus nooit in botsing komen met elkaar. Desondanks is er nog hoop: gravitino’s zijn niet honderd procent stabiel. Ze worden op een gegeven moment omgevormd tot iets anders. We kunnen voorspellen hoe het signaal van een omgevormd gravitino eruit ziet. Het verval produceert een kleine elektromagnetische golf, gammastraal genaamd.

NASA’s Fermi-telescoop is momenteel gammastralen aan het meten. Een aantal groepen van wetenschappers zijn de gegevens nu aan het analyseren. Tot dit moment heeft men slechts ruis opgevangen. Er is echter één groep die beweert een overschot aan gammastralen te hebben gevonden vanuit het galactische centrum. “Hun observaties passen in onze modellen”, zegt de man achter het ingewikkelde wiskundige model van donkere materie, professor in theoretische deeltjesfysica: Are Raklev.

The Greening of Planet Earth

What effect does the burning of fossil fuels and the resulting emission of carbon dioxide (CO2) have on the earth's biosphere? This question is posed to a number of leading scientists in The Greening of Planet Earth, an enlightening documentary that examines one of the most misunderstood environmental phenomena of the modern age.
The Greening of Planet Earth examines the role that CO2 plays as one of nature's basic building blocks of life in the process of photosynthesis and the evolution of the earth's biosphere. Evidence is presented to show how current CO2 levels, which are 30 percent higher than in the pre-industrial era, have greatly enhanced the growth of trees and other plants. Results from controlled studies show how a doubling of CO2 in the atmosphere, which is expected to occur over the next century, will increase crop yields by 30 to 40 percent, double the water-use efficiency of most of the earth's vegetation and possibly triple the productivity of forests. The impact and implications of such change are far-reaching.
Alien ETs, Hybrids and 9/11

by Preston James

9/11 was undoubtedly a major transformational event in contemporary American and World history.
A strange spell was cast on Americans, and at first almost everyone believed the initial news reports, just like when JFK was Assassinated or when the Murrah Building was Bombed.
Young men and older men alike went in and signed up for military service to go and get those “Mideast Muslim Terrorists” whom the USG and their Controlled Major Mass Media (CMMM) had fingered.
The “Bad Guys” that did it pretended they were the “Good Guys” and blamed innocent Mideast Nations that had nothing to do with it, and attacked those falsely blamed Nations in order to start another perpetual war for massive war profits.
Powerful high tech psychotronics were deployed and a massive Psi-powered “Spell” was placed on the American people using the “blood shock” of the attacks to condition them to accept this blatantly false USG narrative (the Big Lie) delivered by their propaganda dispensers, the Controlled Major Mass Media (CMMM).

dinsdag 28 april 2015

Discovery of Pictish Fort Reveals Iron Age Look-Out post for Sea Raiders


In the fifth or sixth century AD, Picts on the eastern Scotland coast set up a fort on a stone outcrop just offshore, possibly to hold sway over the seas. The ancient people had a reputation for ferocity and were one reason the Romans never established a lasting presence in what is now Scotland.
The fort on what is called a “sea stack” may have been one of a series of forts along the coast, archaeologist Gordon Noble of Aberdeen University told the Press and Journal. This particular fort, near Stonehaven, may have been a precursor to medieval Dunnottar Castle, just a few hundred meters (yards) away, on a headland onshore.

$300 Underground Greenhouse Grows Produce Year-Round, Even in Severe Climates

With staggering food prices and shortages looming, there’s no better time to grow your own produce. Sadly, most greenhouses are expensive to build and impractical to heat during cold, wintery conditions. Thankfully, a solution is found with the Walipini. Developed for South American mountainous regions over twenty years ago, it allows edibles to be grown year-round – even in the most inhospitable weather. As an added bonus, it’s also outrageously inexpensive to construct.

maandag 27 april 2015

Global Climate Change: The Earth Has Shifted, Say Inuit Elders


A new warning has come to NASA from the Inuits. They are warning that the change in climate is not due to global warming but rather, because of the Earth shifting a bit.


The Inuits are local people that live in the Arctic regions of Canada, the United States and Greenland. They are excellent weather forecasters and so were their ancestors. Presently they are warning NASA that the cause of change in weather, earthquakes etc, are not due to global warming as the world thinks

They state that the earth has shifted or “wobbled”. “Their sky has changed!”

the pleiadian message - a wake up call for the family of light

The control grid is coming down but what part will you play it's downfall?

Lia Shapiro channels the (pleiadians), bringing New Messages of Hope, Light and Spiritual Growth. Accelerate Your Evolution now by opening yourself up to ...

Nordics - (pleiadians)

The (pleiadians) are a collective of extraterrestrials from the star system Pleiades. ... The (pleiadians) reside on the planet Erra, which is almost as large as Earth, ...

(pleiadians). The (pleiadians) are alien beings from the star cluster in the constellation Taurus known as the Pleiades. Barbara Marciniak claims

The (pleiadians) are said to resembloe humans in form. (pleiadians) are extra-terrestrials whom originate from the planet Erra. Pleiadian Aliens have a unique

The Pleiadian Times Newsletter

Researchers discover what was located on top of the Great Pyramid in Egypt

April 25, 2015 - The investigations of renowned Spanish architect Miguel Pérez-Sánchez that lasted over ten years, allowed him to rebuild via computer models and with great accuracy, the pyramid of Cheops and determine that it was “crowned” by a sphere of 2 meters in diameter.

Pérez Sánchez announced his discovery in a publication of the book containing his doctoral thesis where he explained that “the pyramid of Cheops, according to analysis, demonstrates that it was an encyclopedia of knowledge.”

The Great Pyramid is the most important building of the Old Kingdom, it is one of the 7 Wonders of the Ancient World, the only one that remains standing today. Devoid of its original coating blocks of white limestone, the great Pyramid lacks its summit which gave the pyramid another 9 meters in height. Now, researchers know the exact shape of the object that was placed on top of the pyramid.

THE ROSIN-VON BRAUN AFFIDAVIT A STEP CLOSER?

Posted on  by 
This article was shared by Mr. A.O., and given our occasional commentary on this site about the Rosin-von Braun affidavit, it's worth taking note of. this one, because it is a bit of confirmation that the plan, as outlined by Dr. von Braun to Dr. Rosin during their period of mutual employment at Fairchild Industries, is going forward, more or less, on schedule.

Real life Armageddon! Spacecraft carrying nuclear explosives could launch by the end of the decade to save Earth from asteroids

A Danish NGO is planning to develop Earth-saving spacecraft
Hyper Velocity Asteroid Impact Vehicle (HAIV) will be a 'rapid' response
It will blow up asteroids that could endanger Earth using a nuclear device
But this should only be a last resort when other methods have failed

Scientists wanting to develop a spacecraft carrying a nuclear device to blow up asteroids are preparing to seek funding this year.
Called the Hyper Velocity Asteroid Impact Vehicle (HAIV), their system would be able to launch and reach an Earth-bound asteroid within 100 days or so, destroying it before it reached our planet.
But the unmanned spacecraft relies on one crucial aspect - tracking and finding an asteroid, before it is too late to stop it impacting Earth.
Scroll down for video 

Boom! A Danish NGO is planning to develop an Earth-saving spacecraft called the Hyper Velocity Asteroid Impact Vehicle (HAIV). In the diagram above, NED stands for nuclear explosive device. The front of the spacecraft would create a small crater, which the nuclear device would then travel in to and explode

zaterdag 25 april 2015

George Adamski - 50 Years ago today, on 23 April 1965

50 Years ago today, on 23 April 1965 (St George's Day), George Adamski concluded his incarnation on Earth, having fulfilled his mission of informing the world of the existence and continued visits of people from other planets. Never wavering from the facts, undeterred by intimidation and undistracted by the fleeting riches of fame and money, George Adamski was the bravest of all the contactees of the 1950s.

Een aanrader over George Adamski is het boek "
George Adamski - Gezant van de Ruimtebroeders" van Gerard Aartsen ( http://www.bgapublications.nl/ )

AFSPC Commander discusses priorities at Space Symposium

Photos
Previous ImageNext Image
General John Hyten at 2015 Space Symposium
General John E. Hyten, commander of Air Force Space Command, recently identified several key actions to be taken to ensure U.S. strength in space for the future. On Apr. 14 at the 2015 Space Symposium in Colorado Springs, Colo., he discussed his command priorities, changes in store for space crews, and new initiatives to assure access to space. (Air Force photo by Duncan Wood)
Download HiRes
by Lt. Col. Christina Abbott Marks
Air Force Space Command Public Affairs


4/21/2015 - COLORADO SPRINGS, Colo. -- General John E. Hyten, commander of Air Force Space Command, recently identified several key actions to be taken to ensure U.S. strength in space for the future.  On Apr. 14 at the 2015 Space Symposium in Colorado Springs, Colo., he discussed his command priorities, changes in store for space crews, and new initiatives to assure access to space.

"Winning today's fight is my first priority," said General Hyten.  "When we have Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines deployed in harm's way all around the world, we have to make sure our number one priority is get them everything they need, every minute of the day because everything that they do is critically dependent on space...we cannot fail in that mission."

This is not a joke: The Air Force simulated an alien attack

Soldiers of the IDF’s technology unit "Ofek", simulated a scenario of an alien attack on IDF's cyber systems. "The soldiers tried to gather intelligence on the spacecrafts in order to progress in their mission," Air Force officials said. The objective: Understanding the system’s weaknesses

Feb 23, 2015, 05:00PM | Ateret Horowitz

zaterdag 18 april 2015

Dr. Ron Paul Says U.S. Dollar Could Soon Collapse

04.08.2015     By Michael Palmer, Stansberry Research
Exclusive: Dr. Ron Paul issues alarming presentation on how U.S. Dollar will crash—and how to protect yourself.
WASHINGTON, D.C.

Dr. Ron Paul—the former Presidential candidate and 22-year Congressional veteran—says that despite the rosy outlook from politicians and the mainstream press…

We could be on the verge of a major currency collapse here in America.

In a recent exclusive interview Dr. Paul said:

“A U.S. financial crisis—greater than the crisis of 2008—is fast approaching… and this crisis will be very different from the last one.”

DROUGHT, AGENDA 21 & GENOCIDE: A Dome Of Deceit — Harley Schlanger

Harley Schlanger, Historian and National Spokesman for LaRouchePAC joins us to decipher all the latest fascist tyranny in the “Land of the free”.On the Asian Infrastructure Investment Bank: “Obama drew a line in the sand and said to our allies, “You must not join the AIIB.” And one by one our allies have turned their back on him.

(!!! Chemtrails - NL ondertitel/subs) Why in The World Are They Spraying

Chemtrails zijn te herkennen aan de dikke strepen die ze vormen in de lucht. Ze lossen niet binnen een paar seconden op, zoals gewone uitlaatgassen van vliegtuigen (ook wel contrails genoemd), maar waaieren langzaam uit. Aangezien ze bijna altijd met meerdere vliegtuigen in een raster-patroon gesproeid worden, kunnen ze binnen een half uur een blauwe hemel compleet vullen met een witte sluier.

(!!! Chemtrails - NL ondertitel/subs) What In The World Are They Spraying? - Full Length

Wat word er in hemelsnaam over ons uitgesproeid?!
Onze mooie blauwe luchten worden al jaren verpest door chemtrails.
Lange vliegtuigstrepen door de lucht die soms heel de dag blijven hangen, naar elkaar toetrekken en uiteindelijk heel wazige, dunne wolkendekens veroorzaken.


vrijdag 17 april 2015

Waarschuwing: smaakversterker E621 in cola met stevia

© Juglen Zwaan
Wij hebben de nieuwe stevia-cola’s getest en waren verbaasd over wat we aantroffen: meerdere smaakversterkers in één blikje! Stevia is de nieuwe rage onder frisdrankfabrikanten. Ze willen profiteren van de gezonde naam, maar de realiteit is anders…
Coca-Cola geeft jaarlijks 3 miljard dollar uit aan reclamecampagnes. Dat is best veel geld. Dit heeft als gevolg dat er dagelijks wereldwijd zo’n 606 miljoen keer een cola van het merk Coca-Cola geserveerd wordt. Omdat we in de westerse landen steeds meer met obesitas geconfronteerd worden, heeft deze fabrikant in 1982 de lightvarianten bedacht. In beginsel waren deze met aspartaam gezoet, maar later kwamen er ook andere zoetstoffen, zoals acesulfaam-K (E950), bij. Inmiddels laten mensen deze synthetische zoetstoffen steeds vaker links liggen, dus kiezen fabrikanten nu een nieuwe truc.

dinsdag 14 april 2015

Nieuwe maan 18 april 2015

Na de heftigheid van zons- en maansverduisteringen, die het Uranus-Plutovierkant nog een laatste keer extra hebben geactiveerd, is nu hopelijk de ergste storm achter de rug. Het kan voelen of je de afgelopen maand een trap na hebt gekregen. Heel rot, maar het kan wel veel duidelijkheid hebben gegeven: wat of wie jou niet dient in je groei naar bewustzijn of onafhankelijkheid, zal steeds minder bij je passen of verder van je verwijderen... Zie het onder ogen (ook je eigen mechanismen). Het is een tijd om de gebeurtenissen van de afgelopen weken te integreren en een keuze te maken voor een nieuwe start, een nieuw begin, nieuwe intenties. Nieuwe manen zijn goed om naar binnen te keren, rust te nemen, de afgelopen tijd te evalueren en dan te bepalen welke koers jij wilt varen de komende weken.

De Maan en de Zon staan nog net in Ram. Ramenergie is vurig, geeft lentekriebels, maakt dat je vernieuwing zoekt. Het kan dus juist lastig zijn om stil te zitten en naar binnen te keren. Als dat zo is, doe het dan anders: tijdens sporten of klussen kun je bijvoorbeeld ook innerlijk rust ervaren en nieuwe inzichten opdoen.

maandag 13 april 2015

Kernafvalvat ontploft door kattenbakvulling

Door 26 kilo kattenbakvulling in een vat met kernafval is dit vat in februari 2014 ontploft. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Energie de vorige week meegedeeld. Het gaat om radioactief afval in de opslagmijn WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) in New Mexico.
Kattenbakvulling absorbeert vocht en neutraliseert nitraatzouten in kernafval. Het vulmateriaal van het merk SwheatScoop is gemaakt van tarweproducten die een exotherme reactie geven met nitraatzouten, waarbij gassen ontstaan. De warmte en de gevormde gassen verhoogden de druk in het vat zodat het deksel eraf knalde en er onder meer plutonium vrijkwam in de buitenlucht.
Het diepgelegen zout bestaat uit zoutlagen, waarbij op breukvlakken zoutkoepels naar boven zijn gekomen. Zoutkoepels hebben een ingewikkelder structuur dan zoutlagen, zodat het lastigere is om de veiligheid te bewijzen. Daarom besloot de overheid in 1985 zoutkoepels van de lijst te schrappen. Onder zoutlagen zitten vaak voorraden gas of olie. In de toekomst zou men bij onderzoek naar gas onbedoeld vaten met kernafval kunnen aanboren.

High Temperatures, Persistent Heat & 'Molten Steel' at WTC Site Contradict Official Story

Extremely high temperatures were evident before and during the destruction of the World Trade Center Twin Towers and at Ground Zero. Seven minutes before the destruction of the South Tower, a flow of molten metal appeared, accompanied by several smaller flows, as documented by the National Institute of Standards and Technology (NIST). The material’s glowing color showed that its temperature was close to “white hot” at the very beginning of the flow and “yellow-orange” further down. Iron-rich spheres in the WTC dust are additional proof of temperatures above the melting point of iron. Pyroclastic-like, rapidly expanding dust clouds after the destruction of the Towers can also be explained only by the expansion of hot gases.


The high-temperature phenomena at Ground Zero are documented by various sources:
An excavating machine at Ground Zero
lifts debris dripping with molten metal
Bechtel engineers, responsible for safety at Ground Zero, wrote in the Journal of the American Society of Safety Engineers: “The debris pile at Ground Zero was always tremendously hot. Thermal measurements taken by helicopter each day showed underground temperatures ranging from 400ºF to more than 2,800ºF.”
The fact that high-temperature phenomena were an important issue at Ground Zero is underscored by the large number of thermal images acquired: images by SPOTMTI,AVIRIS/NASA"Twin Otter"/U.S. Army, and at least 25 images by EarthData, taken between Sept. 16 and Oct. 25. In addition, temperature measurements by helicopter were taken each day, and the firefighters used onsite sensors too.

donderdag 9 april 2015

Amazing Story Of Man Who Finds An Underground City Beneath His House

April 6, 2015 - People have been known to find strange things when moving into new places but a hidden underground city has to be the strangest of them all.

While redoing his house in 1963, a man in the Nevsehir Province of Turkey, in an area known as Cappadocia, knocked down a wall. He was probably not thinking that much of it. However, instead of seeing something expected, he found himself looking into a tunnel.

Awakening the Third Eye – Be Careful What You Wish For

Have you ever heard the expression, ‘Be careful what you wish for’? For some people, the opening of the 3rd eye can show them things that they really didn’t want to see.  For others, it’s a journey of enlightenment. If you are sure that this is something you want to do, then please read on.

According to wiki, the third eye (also known as the inner eye) is a mystical and esoteric concept referring to a speculative invisible eye which provides perception beyond ordinary sight. In certain dharmic spiritual traditions such as Hinduism, the third eye refers to the ajna, or brow, chakra. The third eye is referred to the gate that leads within to inner realms and spaces of higher consciousness. In New Age spirituality, the third eye often symbolizes a state of enlightenment or the evocation of mental images having deeply personal spiritual or psychological significance. The third eye is often associated with religious visions, clairvoyance, the ability to observe chakras and auras, precognition, and out-of-body experiences. People who are claimed to have the capacity to utilize their third eyes are sometimes known as seers.

3rd Eye Mirror Meditation – What Faces Will You See?


How many faces will you see? In this mirror meditation, you will see faces from your previous lives, faces from the collective, aliens, faeries, people of other races and other times. You may even see demonic images but do not be scared because they cannot harm you.

Before you begin any meditation, be sure to protect yourself and your home beforehand. You can find out more about this here:  Meditation Techniques: What to do BEFORE You Meditate

dinsdag 7 april 2015

Nikola Tesla’s UFO


Nikola Tesla is considered one of the most innovative and mysterious men who ever lived. If Tesla hadn’t invented and researched everything he did in his time, our technology today would be considerably worse. but is there something more to Tesla? Did he in fact have contact with Aliens as he publicly proclaimed? He is one of the most amazing inventors our civilization has ever known his knowledge and ideas went far and beyond what was known and accepted in his lifetime.

zondag 5 april 2015

Keltisch Zeezout

Keltisch zeezout komt uit de Guérandestreek in Bretagne, Frankrijk.
Keltisch zeezout is in twee verschillende vormen verkrijgbaar:

Als ‘sel gris’ (grijs zout), ook wel ‘gros sel marin’ (grof zeezout) genoemd
Als wit tafelzout, ‘fleur de sel’ (bloem van het zout) genoemd
Beide vormen zijn zeer rijk aan mineralen en spoorelementen, wat een bijzonder volle en complexe smaak geeft, dat behalve zout- ook zoet- en bittertinten bevat. Van alle zouten heeft Keltisch zout het laagste gehalte aan natriumchloride en is daarmee het zachtste en ‘vriendelijkste’ zeezout ter wereld. Het ruim tweeduizend jaar oude Keltische zoutwinningsproces is hiervoor verantwoordelijk.

zaterdag 4 april 2015

Eerste van 4 bloedmanen een feit: profetisch, of toeval?

De bloedmaan zoals deze afgelopen nacht te zien was. De 2e volgt op 8 oktober 2014 (Sukkot), de 3e op 4 april 2015 (Pesach), en de laatste op 28 september 2015 (Sukkot).
In 2008 schreven we er voor het eerst over, en in de jaren daarna regelmatig in diverse artikelen over de eindtijd. Afgelopen nacht was het dan zover: de eerste van vier bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen (nu is het Pesach) was een feit. Historisch volgden deze ‘bloedmanen’ op Joodse feestdagen na belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk, en sinds 1948 hun eigen staat Israël. Omdat de twee bloedmanen in 2015 de laatsten zijn in de hele 21e eeuw*, denken sommige christenen dat ze mogelijk de allerlaatste fase van de eindtijd en de spoedige terugkeer van Jezus Christus aankondigen.