zondag 13 mei 2012

De onzichtbare strijd tegen ons bewustzijn

Dit blog heb ik geschreven in 1996 daarna nog eens  gebruikt voor een radio uitzending in december 2008, na het nog eens gelezen te gebben vond ik eigenlijk dat het nog steeds van toepassing is, komt het wat gedateerd over dan weten je hoe het komt.

Tegenwoordig leven we in een tijd waarin het leven steeds turbulenter en stressrijker wordt. Er zijn, zoals in diverse profetieën is voorspeld, verderfelijke krachten en machten die zich steeds sterker doen gelden om hun heerschappij in deze eindtijd te handhaven en te versterken.

Gevoelige mensen, of de meer opmerkzame mensen uit de massa, voelen de toenemende druk en ongezonde invloed die hiervan uitgaan. Er komen steeds meer plannen en methoden voor het onderdrukken van een werkelijk spiritueel bewustzijn en een ware spirituele ervaring, ...... de gebruikte methoden worden ook steeds krachtiger.

Er worden steeds krachtiger en geslepener middelen gebruikt om te zorgen dat men geen bevrijding vindt van de fysieke en niet-fysieke * controlesystemen die de menselijke beschaving manipuleren en vormen.
*Met niet-fysieke bedoel ik : (occulte, spirituele of paranormale)

Hoewel dit onderwerp velen beangstigt, zijn er ook al velen van ons zich hiervan bewust, en is het hard nodig dat anderen (voor zover ze al niet iets vermoeden) op de hoogte gebracht worden.

Mijn eigen ervaringen maakten duidelijk dat er een tijd zou komen, dat er meer mensen zich van deze invloeden bewust zouden worden, en waarin ze op zoek zouden gaan naar meer helderheid en begrip hierover.

De mensheid wordt nu dankzij de moderne communicatietechnieken zoals internet etc. op de hoogte gebracht van de meer herkenbare vormen van propaganda via de media, zoals politiek, economie en militaire activiteiten, maar desondanks zijn er op dit moment toch maar heel weinig mensen die werkelijk goed op de hoogte zijn van de heftige aanval op het collectieve bewustzijn van de mensheid.
*(Hebben je er al eens over nagedacht hoe we elkaar terug kunnen vinden als men op internet de knop omdraait, of dat er gewoon een lange misschien zelfs definitieve stroomuitval zou komen? )
In deze tijd bestaat er een potentieel voor een wereldwijd ontwaken en spiritueel realiseren, en er zijn mensen, mensen met een zeker onderscheidingsvermogen, die er naar streven om zich zoveel mogelijk los te maken van het systeem, en al is dat niet mogelijk voor het lichamelijk deel van ons wezen, dan toch in elk geval in gedachte, hoe uitdagend dat ook mag zijn.

Maar loskomen van het systeem, en je innerlijke leven en houding aanpassen, lokt wel speciale reacties uit van de alles doordringende intelligentie van het systeem zelf. De gevolgen hiervan oefenen nu druk uit op de hele mensheid, en dat is in de wereld voelbaar als een gespannenheid en druk waar men niet aan kan ontsnappen.


Het levende en intelligente systeem en zijn onbelichaamde, maar voortdurend actieve dienaren reageren vijandig op iedereen die een serieuze poging doet om zich ervan te bevrijden.

Sommige van die reacties zijn heel duidelijk herkenbaar voor iemand die goed is geïnformeerd, en ieder gevoelig mens zal ze zeker waarnemen.
Iemand die zich meer bewust is geworden, zal zich van nature in een richting bewegen die tegen die van de stervende wereldorde in gaat.

Dat betekent dat hij periodes van verduistering van zijn bewustzijn zal meemaken die niet verklaard kunnen worden met alleen de bekende invloeden uit de wereld. Zulke periodes kunnen uren, maar soms ook wel weken of nog langer duren, om uiteindelijk plotseling weer op te houden en het slachtoffer alleen te laten. En dan heeft hij eindelijk weer de kostbare tijd en gelegenheid om weer op krachten te komen.

Het systeem reageert steeds vijandiger op zielen die hun weg naar bevrijding zoeken, of die een spiritueel Licht in hun bewustzijn dragen, en enkele van de symptomen van die vijandige reacties zijn: onrust en psychische stress, twijfels, schuldgevoel, gedachten en gevoelens van gebrek aan eigenwaarde, verwarring en het onvermogen om helder te denken. Maar er zijn er nog wel meer, bijvoorbeeld: allerlei fysiologische gevolgen zoals hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, maar ook desoriënterende gedachte-impressies, 'stemmen horen', en dwangmatig terugkerende gedachten, en ook klachten als extreme vermoeidheid en krachteloosheid zoals bij lusteloosheid en depressies.

Zulke niet-fysieke (occulte, paranormaal, spiritueel) aanvallen zijn bedoeld om het vertrouwen, het gevoel van eigenwaarde, de oplettendheid en het besef van wat er eigenlijk gaande is te ondermijnen.

Ze zijn gericht op het voeden van het gevoel tekort te schieten en te falen, en daarmee een schuldgevoel en gevoelens van schaamte aan te wakkeren. Ze stimuleren de behoefte om 'persoonlijke problemen op te lossen' of anders allerlei afleidingen te zoeken in diverse lagere verlangens en behoeften.*
Hier bedoel ik mee:
* Als het slachtoffer ervoor kiest om toe te geven aan de verleidingen van de grove indrukken van het oppervlakkige aardse leven, en zich te richten op het bevredigen van de eigen behoeften (bijvoorbeeld roken drinken, eten, seks, plezier en vermaak, en betekenisloze sociale contacten), dan kunnen de symptomen heel goed minder worden, en ook kan het heel goed zijn dat hij zich door zulke afleidingen minder van de symptomen bewust is, en er dus ook minder last van heeft.

Hierdoor zal het slachtoffer op allerlei manieren naar verlichting van de klachten gaan zoeken, omdat hij oprecht gelooft dat er iets mis is met hem, of dat hij zwak is, of op een andere manier een laag aangeschreven en onvolwaardig persoon is. Maar zulke symptomen kunnen van het ene op het andere moment, en volkomen onverklaarbaar, totaal verdwijnen, alsof er ineens een knop wordt omgedraaid. En dan blijft er een relatief heldere geest en een schoon bewustzijn over, en men vraagt zich verwonderd af wat er eigenlijk aan de hand was.

Op dit moment kunnen we overal ter wereld de fysieke verschijnselen waarnemen die te maken hebben met deze onophoudelijke en onzichtbare oorlog.
Deze verschijnselen worden vanuit de innerlijke kant van het leven bij de mens binnengebracht. En dat wordt mogelijk gemaakt door de algemene staat en de gedachtenpatronen van het collectieve bewustzijn.

Deze aanslag op de mensheid wordt door vrijwel iedereen op dezelfde manier ervaren, maar er zijn veel mensen die zich hebben overgegeven aan het systeem, en die zich naar 'psychisch aanvaardbare' normen gedragen, zoals die door de heersende machten van deze wereld gesteld zijn.
Deze mensen zijn uit gewoonte gewend geraakt aan de meeste effecten, en dat breng een verharding van het bewustzijn teweeg, en een psychische en spirituele ongevoeligheid die daarmee samenhangt.

Tot op heden geldt, dat zolang iemand meedoet met het systeem en hij het dus ondersteunt en voedt, hem over het algemeen de heftigere aanvallen en de onvermijdelijke gevolgen van een ondergang bespaard blijft.
Het kan dan zelfs zijn dat hij zich aangemoedigd en geïnspireerd voelt om werk te maken van zijn aardse en wereldse ambities, omdat hij in samenwerking is met – en dus gevoed wordt door – de grove energieën en krachten die op dit moment de Aarde beheersen en volledig overspoelen.

Deze energieën laten geen mens onaangeraakt, en de grote meerderheid van de mensen heeft zich er volledig mee geïdentificeerd en zich er ondergeschikt aan gemaakt.

Zolang de mensen 'het beest tevreden houden' door het systeem op een of andere manier te voeden – met hun instelling, hun denken, en hun emotionele reacties –, en zolang de mensen in dezelfde pas blijven lopen en niet uit het gelid lopen, zo lang zullen ze gevrijwaard blijven van de reprimandes en de druk van een corrigerende straf. (boetes, uitsluiting van deelname enz.)

Net als in het leger. Om de schijn van 'leven' op Aarde op te blijven houden, en hem nog te versterken, kunnen deze mensen zelfs beloond worden met materieel succes en een gevoel van voldoening.

Maar deze laatste vorm van beloning is wel een tijdelijke, en omdat hij bij de lagere psyche van de mens behoort, moet men daarna weer een nieuwe geschikte activiteit zoeken om zich voor in te zetten om zo een nieuw moment van voldoening te bewerkstelligen.

Er zijn echter ook mensen die werkelijk proberen zich van het systeem te bevrijden. Zij wagen zich dus voorbij de grenzen die het plafond van hun bewustzijn bepalen – al is het maar een heel klein beetje –, en zij zullen daarom hoe dan ook de woede ondervinden van de 'bewakers' van het systeem, want die woede moet hun bewustzijn terug dwingen naar een meer controleerbaar en beheersbaar niveau. (Er wordt niet van je verwacht dat je over de zin van het leven na gaat denken toch?)


Zelfs als iemand zich niet laat beïnvloeden door de indoctrinatie van de maatschappij, dan nog wordt het menselijk bewustzijn door het allesdoordringende systeem geleidelijk aan geconditioneerd. Door middel van negatieve feedback wordt bereikt dat men in het vervolg bepaalde houdingen, ideeën en bewustzijnsstaten zal vermijden.

Dat zulke verborgen manipulatie wordt toegelaten hangt samen met de werkingen die inherent zijn aan het menselijk ego, ofwel de verzameling persoonlijke ‘werktuigen’ die iedere ziel bij incarnatie in gebruik neemt. Om maar een voorbeeld te geven: de geest wordt heel makkelijk geconditioneerd door prikkels van pijn en genoegen, en de subtiele lichamen die deel uitmaken van het lichamelijke systeem (aura) zijn zeer gevoelig voor impressies. Daardoor kan de verborgen en onderdrukte agressie van de mens via het langdurig uitoefenen van onnatuurlijke druk, de subtiele lichamen zo kneden dat ze specifieke en tot gewoonte wordende reactiepatronen produceren.

Het is altijd al zo geweest, maar in deze tijd van steeds sterker wordende planetaire spanning en reiniging (onderdrukken van zieners) geldt het nog meer dat het een buitengewone heldhaftigheid, toewijding en spirituele instelling vereist, als een ziel werkelijk het Ware Pad wil volgen.


Dat Ware pad vereist immers het achterlaten van alle vanzelfsprekende gebruiken van de wereld en de uitgangspunten van de maatschappij, om zo de reis te ondernemen die leidt tot het vinden van vrijheid buiten het systeem.

Voor vele oprechte zoekers naar de Waarheid bestaat in deze moeilijke tijden het gaan van De Weg voor een groot deel uit het simpelweg verdragen en uithouden van deze onophoudelijke aanslagen door een houding van vervreemding en overgave te bewaren.
En dat vaak in het pijnlijke besef dat ze veroordeeld zijn tot een braaf, gedwee en spiritueel beperkt bewustzijn dat onder voortdurende bewaking staat. Want alleen met onvoorwaardelijke overgave kan men de verdere moeilijkheden voorkomen die zo vaak het gevolg is van haastige – maar heel begrijpelijke – reacties in een wereld waar niet alleen ware Gerechtigheid, maar ook een gevoel voor eerlijkheid en sportiviteit zelfs bij de rechtschapenen volledig ontbreekt.

Dat velen op deze manier het gevoel hebben dat God hen verlaten heeft, is begrijpelijk en heel normaal.

Vandaag de dag is deze wereld misschien wel meer dan ooit tevoren de wereld van het lijden, en de mensen die daadwerkelijk hun leven in overeenstemming met Waarheid willen leiden, ondergaan dan ook het zware gewicht van het leven op hun schouders.
Maar bedenk goed:....
"Je moet eerst goed weten wat de kosten zijn" voordat je op Weg gaat om niet halverwege terug te moeten keren.

Toch heeft de mens die naar spiritualiteit op zoek is eigenlijk helemaal geen andere keus; hij kan kiezen tussen de bereidheid het lijden te ondergaan, of zich gewonnen geven en daarmee de krachten dienen die zich juist richten tegen de bevrijding van de ziel – de bevrijding van onwetendheid, en dood.

Eerst waren deze ontwikkelingen alleen merkbaar voor gevoelige mensen die konden waarnemen in de subtiele, innerlijke dimensies van deze wereld, omdat ze zich daar afspeelden. Maar nu beginnen ze zich ook op het materiële en fysieke vlak te manifesteren. Er komt steeds meer bewijs boven water dat aantoont dat diverse vormen van psychologische en fysieke controle een rol spelen in het uiterlijke functioneren van de maatschappij. De mensheid wordt beetgenomen en gemanipuleerd op een gigantische en alomvattende schaal, en het bedrog dat vroeger nog relatief subtiel en onopvallend was, wordt steeds duidelijker zichtbaar.

Men kan geen krant meer lezen zonder dat er iets in staat over alweer een land dat zich boos maakt over de corruptie van zijn regeringsleiders – dat zijn de polariteiten van de ondergang die nu in de fysieke wereld steeds duidelijker merkbaar worden, als gevolg van de spanningen die zich in de innerlijke dimensies manifesteren.

De fysieke ethers van de Aarde zijn al verzadigd met elektromagnetisch lawaai. Veel hiervan is het gevolg van onze communicatiemiddelen, maar sommige frequenties zijn bij de mens van nature in zijn collectieve bewustzijn aanwezig, en verstoren ook de bij de mensheid van nature telepatische gaven, deze frequenties kunnen ook worden gebruikt om opzettelijk signalen uit te zenden die onrust, verwarring en verzwakking brengen voor het gevoelige innerlijke wezen.

Naast de fysieke vervuiling die het bijproduct is van de menselijke handel en industrie, wordt straks ook onze voeding wetmatig gecontroleerd en stoffen toegevoegd die de mensheid in zijn denken en doen behoorlijk kunnen verstoren. (Codex Alimentarius) Ook ons drinkwater kunnen ze op deze manier erg makkelijk manipuleren. Hierdoor wordt de mensheid steeds verder gestuurd in de richting van verdovende activiteiten en afleiding, waarbij ze dagelijks onder druk worden gezet om zich aan te passen en zich dus te conformeren aan de plannen van het systeem.

Verder de rfid chip die steeds verder oprukt en op een gegeven moment bij alle mensen ingebracht zal worden, en dat is niet onwaarschijnlijk, we laten het nu ook al vrijwillig bij onze huisdieren doen.

Deze uiterlijke manifestaties zijn de onvermijdelijke neerslag van de innerlijke psychische vervuiling die er in de maatschappij bij de mensen is ontstaan als gevolg van duizenden jaren lang onophoudelijk denken en verlangen. De mentale en emotionele werelden die horen bij de fysieke planeet, d.w.z. de auralagen van de Aarde, staan bol van het lawaai en de giftige wolken van ongezonde leefwijzen. Onze Aarde is heel erg ziek.
Een houding bewaren van kalme vervreemding vanuit het besef van wat er gaande is, is de verstandigste manier om om te gaan met de omstandigheden in deze laatste dagen van de cyclus.
Goed weten wat er Spiritueel of Paranormaal gezien aan de hand is, helpt om te vermijden zich persoonlijk betrokken te voelen bij de komende verschijnselen van een wereld in crisis.
En dat zal van onschatbare waarde blijken om de juiste houding te kunnen bewaren, want daarmee kan je voorkomen dat je overweldigd wordt door de steeds heftigere en sterkere aanvallen.

Het menselijk bewustzijn begeeft zich in de richtig van crisis, en er is weinig hoop meer dat er nog voor het einde van dit tijdperk een ommekeer plaatsvindt. Er wordt weliswaar steeds vaker en sterker geprotesteerd tegen de meer tastbare ontwikkelingen van de eindtijd ( "oorlogen en geruchten over oorlog"), maar een werkelijk fundamentele verandering kan alleen optreden als hun fundamentele oorzaak en bron door de mensheid onder ogen gezien wordt. En dat laatste heeft de mensheid eeuwenlang geweigerd, of beter gezegd het systeem heeft de mensheid daar steeds van weerhouden.
Daarom kunnen we verwachten dat onze wereld steeds meer in vuur en vlam zal komen te staan in de periode tot aan de voorspelde en bijna onvermijdelijke ondergang van deze vorm van maatschappij.

Iedere ziel heeft de verantwoordelijkheid om de waarschijnlijkheid van al dit soort zaken te onderzoeken, en het is ook beste kans. Hierbij moet hij grondig en nauwgezet te werk gaan, zodat hij kan zien wat er werkelijk gaande is in de wereld. We moeten niet bang zijn om de waarheid volledig het hoofd te bieden, zelfs niet als dat onaangenaam blijkt, want als we zoeken naar de Waarheid, zullen we zowel het goede als het kwade onder ogen moeten zien. En dan, als we de zaken helder kunnen zien, dan kunnen we een objectieve houding aannemen. Dan kunnen we ook begrijpen dat al die narigheid en moeilijkheden de prijs zijn die we op ons Pad wel moeten betalen, en dat we verder moeten gaan in bereidwilligheid en toewijding aan wat waar is. Ondanks alle uiterlijke verschijnselen moeten we trouw blijven aan onze innerlijke roeping, wat die ook is. De wijze geeft niet toe aan hoop, noch laat hij zich verleiden tot spijt, maar in plaats daarvan treedt hij de zaken tegemoet zoals ze zijn, zodat hij bewust, eerlijk en standvastig De Weg kan gaan in spirituele overgave. 

1 opmerking :

  1. Wat een mooi artikel, Jeroen! Dank je wel! Lees op dit moment de Wes Penre papers en er gaat weer een wereld voor me open. Zo word ik steeds ''wijzer'', hoop ik.

    BeantwoordenVerwijderen