zondag 13 mei 2012

Geld.... oorzaak van alle ellende.... weg ermee?

Zouden we geld gewoon niet moeten afschaffen? Heel de wereld saneren...

Ik hoor jullie nu al lachen en de plannen wegwuiven van dit kan helemaal niet, nou als jullie dat dan zo goed weten mogen jullie me uitleggen waarom niet, dan zal ik intussen uitleggen waarom het wèl kan.

En ja het kan, er liggen al ruim 10 jaar plannen klaar om dit te realiseren maar meer hier over verderop in deze blog.
De bronnen waar ik mijn gegevens heb komen natuurlijk van Internet en/of andere media, voorzien van mijn eigen commentaar en filosofieën zoals je van mij gewend bent.

Deze tijd is er van alles dat je zou willen hebben, dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, vroeger leefden we in harmonie met de natuur, het enige dat je nodig had was voeding en eventueel beschutting als je in een klimaat woonde waar de temperaturen niet voldeden aan een aangename temperatuur en of weersomstandigheden.
Grenzen bestonden niet en het land was van niemand, of beter gezegd van iedereen, je kon dus ook géén claim leggen op vruchten of wat voor voedsel je ook maar vond.
We leefden van de jacht en als voedsel verzamelaars, vruchten noten wortels enz.
Had je genoeg dan had je genoeg, had je wat over dan deelde je dat gewoon met iemand die te kort kwam.
Er ontstond ook toen al een probleem dat mensenpopulaties groeiden en ze een soort van territorium gingen afbakenen, eigen grenzen stellen aan een gebied dat je nodig had om te kunnen overleven, waarmee eigenlijk de eerste machtsstructuur gelegd werd en een basis gecreëerd voor landbouw, met als gevolg dat dit geterritorialiseerde gebied ineens méér opbracht dan je zelf nodig had met als gevolg in eerste instantie ruilhandel.

Hier even wat ruilhandel types ter verduidelijking.

Ruilhandel

In de oudheid werd handel gedreven doordat goederen en diensten rechtstreeks uitgewisseld werden in een verhouding die onderling overeengekomen werd. Men kon bijvoorbeeld een brood ruilen voor vijf eieren. Ruilhandel heeft drie grote nadelen:

* Er is niet altijd een wederzijds verlangen. Als er een tijd weinig behoefte is aan ei, heeft de boer een probleem.
* Veel producten zijn bederfelijk. Iemand kon niet sparen door veel brood op te sparen.
* Het is moeilijk om producten op waarde te schatten. Eén brood is vijf eieren waard, maar het moet ook een maatstaf hebben voor vlees, melk, enzovoorts.

Goederengeld

Sommige goederen waren waardevast en door iedereen gewild, bijvoorbeeld vee, gedroogd vlees en schelpen. Doordat men met deze producten ging betalen kregen ze de functie van geld. Dit wordt goederengeld genoemd.

Men accepteert bijvoorbeeld een koe als betaling, niet omdat men een koe wil hebben, maar omdat men denkt dat die koe later wel weer voor een andere transactie kan worden gebruikt.

Om geschikt te zijn als goederengeld moest een product aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Niet gevoelig voor inflatie (moeilijk te vermeerderen of na te maken),
* Waardevast (niet bederfelijk),
* Hoge waarde per gewichtseenheid om transport te vergemakkelijken.

In het Romeinse rijk was zout een product dat moeilijk te winnen was. Daardoor was het een waardevol en waardevast product, en dus geschikt voor gebruik als goederengeld. De soldaten van het Romeinse leger werden betaald met zoutstaven, Salarium genoemd. Het huidige woord salaris is daar van afgeleid.

Goud


Goud is het bekendste voorbeeld van goederengeld. Er kleefden echter ook nadelen aan goud. De kwaliteit was niet altijd dezelfde, en bovendien was bij elke transactie een weegschaal nodig om de hoeveelheid goud te bepalen; in de vroegste tijd werd bovendien een toetssteen gebruikt om de kwaliteit van het goud te controleren. Alexander de Grote was de eerste die van overheidswege goud muntte, d.w.z. een stempel erop aanbracht om kwaliteit en gewicht te garanderen. Vertrouwen in het stempel was nodig: men vertrouwt erop dat het goud inderdaad de waarde heeft die het stempel aangeeft, maar in geval van twijfel kan men natuurlijk zelf het goud controleren.

Het gebruik van goud als betaalmiddel was erg risicovol. Wanneer een grote betaling gedaan moest worden, dan moesten grote zakken goud van de betaler naar de ontvanger vervoerd worden. Het risico dat zo'n goudtransport overvallen werd was erg groot. Andere wettige betaalmiddelen hadden dit nadeel natuurlijk ook.

Banken

De oplossing voor het risico dat gepaard ging met goudtransporten kwam met de eerste primitieve banken. Zij bewaarden het goud voor hun klanten en gaven hen een wissel, een ondertekend papier dat in te ruilen was voor goud. Daarmee kon de eigenaar van de wissel betalingen doen. Deze wissels waren veel eenvoudiger en veiliger te vervoeren dan grote zakken met goud. Ook dit systeem was gebaseerd op vertrouwen: men vertrouwt erop dat de bank zijn verplichtingen zal nakomen. De praktijk leerde dat, zo lang de reputatie van de bank niet geschokt werd, deze biljetten vaak van de ene persoon aan de andere werden overgedragen en dat de houders ervan zich maar betrekkelijk zelden tot de bank wendden om betaling in goud te krijgen.
Hier is dus nog altijd een vorm van ruilhandel aanwezig omdat tegenover iedere waarde nog iets tastbaars staat.

En vanaf hier gaat het pas echt fout......

Bankkapitaal


Vandaag de dag wordt de grote meerderheid van transacties, zeker als we naar de waarde van de transacties kijken, in bankkapitaal afgewikkeld. In feite hebben banken alleen nog contant geld nodig om uit te kunnen betalen aan rekeninghouders, via de pinautomaten, voor dagelijkse transacties.

Hoe wordt bankkapitaal geschapen?


Als ik een huis wil kopen en een hypotheek ga aanvragen, dan ga ik naar de bank. Als de bank akkoord gaat, dan neemt zij het huis van mij over en plaatst zij het huis bij haar op de balans als vermogen. Daartegenover schept zij een verplichting in bankkapitaal.
Dat bankkapitaal heeft zij niet, zij schept het op dat moment.

Bankkapitaal wordt dus geschapen door leningen aan te gaan bij een bank. Als alle bankschulden zouden worden afbetaald, zou er ook geen geld meer in omloop zijn. Alle bankschulden zijn rentedragend. Daarom spreken we van rentedragend geld. Een bank kan niet eindeloos veel geld scheppen. Dat zou tot massale inflatie leiden, door een overaanbod aan kapitaal. Bovendien zou de kans bestaan dat een bank onvoldoende contant (chartaal) geld in huis heeft om in alle verzoeken om contant geld te voorzien. Als dat gebeurt, is een bank failliet. Als veel eigenaren hypotheken niet kunnen betalen,kan een bank dwingen tot verkoop van huis. Vaak heeft de bank met verlies huis verkocht

De hoeveelheid geld die een bank kan scheppen is afhankelijk van de grenzen die de Europese Centrale Bank stelt. Deze stuurt op inflatie alleen. Het bankwezen kan dus net zoveel geld scheppen als zij van de ECB mag, die zich op haar beurt laat beperken door de inflatoire ontwikkeling van de euro. Dit is het geheim van hoe de nationale valuta in onze tijd worden geschapen. Dat de hoeveelheid geld die een bank kan scheppen niet oneindig is blijkt wel uit de problemen die zijn ontstaan in de Verenigde Staten in 2007 op de hypotheekmarkt. Wanneer hypotheken niet meer kunnen worden afgelost en dit gebeurt op grote schaal geeft dat liquide problemen voor een bank.

En nu zijn we dus op een punt beland dat ruilhandel niets meer te maken heeft met het wisselen van elkaars noden en behoeften maar met pure macht en onderdrukking.

Ik ben er van overtuigd dat we terug moeten naar af, beetje werken voor de kost, liefst in je eigen omgeving en het werk dat je doet niet om rijk te worden en zo macht te kunnen creëren.
Gewoon werken omdat je dat werk leuk vind en dat zo goed mogelijk wilt doen, iedereen werkt naar vermogen naar wat hij of zij kan, als iedereen die het kan gewoon werk verzet voor de goede zaak en daarmee dus ook zijn of haar naar vermogen gezonde gemotiveerde inspanning levert, heb je dus ook géén verschillende beloningen nodig.

Tegenwoordig kom je veel mensen tegen die zeggen als ik géén geld nodig had zou ik niet werken.... dus......
We willen niet werken voor gezondheid voeding en beschutting?
Was dat eigenlijk niet waar een mens zich vroeger alleen maar druk om maakte?
Is het niet zo dat alle luxe uitgevonden is omdat we meer dan voedsel en onderdak genoeg hadden, en is het niet zo dat als je genoeg hebt niemand jou onder druk kan zetten?
Hebben we dan niet van alles uitgevonden om elkaar jaloers te maken met spullen die je helemaal niet nodig hebt en eigenlijk ook helemaal niet kan betalen?
Is het dan ook niet zo dat juist banken en machthebbers dan in de rij staan om jou dat geld te lenen, waarvoor je dus echt werk moet gaan verzetten in een hoeveelheid dat je er alleen maar bekaf van kan worden en 's avonds op je bank voor de alles manipulerende beeldbuis kan gaan hangen waar weer allerlei zaken voorbij komen die jij wel wilt hebben of doen maar waar je nog steeds geen eigen geld voor hebt?
En waar is het op uitgedraaid?
Ik heb het daarnet uitgelegd, banken hebben het geld gecreëerd van jouw schuld... dat geld is zoals gezegd alleen maar gedekt met waar jij jezelf voor kapotwerkt en waarvan zij jouw doen suggereren dat alles wat jij bezit van jou is.

Nu is dus gebleken dat dit geld helemaal niet bestaat en de banken ingestort zijn geld dat er niet is hoef je dus eigenlijk ook niet af te lossen toch, want jij hebt iets geleend dat er niet was.....
Maar we hebben er iets op gevonden, de staat vult de tekorten aan van de bank, met geld dat er niet is....
en wat wij ook wéér moeten aflossen met belastinggeld, maar was het niet zo dat onze schulden gewoon bleven staan? En dat we die dus ook af moeten blijven betalen? En nu dus uiteindelijk dubbel aan het uitbetalen zijn?

ehm maar als we een staatsschuld hebben van miljarden hoe kunnen we dan die banken helpen..... juist ja door geld te lenen van die zelfde banken die weer op die zelfde manier geld creëren, maar deze keer niet door de staat te laten betalen maar ons de brave burger.
Volgens mij is het nu hoog tijd om andere stappen te ondernemen.
Kijk maar eens naar NESARA een plan dat al ruim 10 jaar klaar ligt, top secret tot nog toe maar dat er maar niet door schijnt te kunnen komen.
Het lijkt er op of we daar mee vooruit gaan maar geeft een grote kans om door één centrale regering en machthebber wéér onderdrukt te gaan worden.

Van af hier even wat voorlichting over een project dat al sinds 2000 op de plank ligt maar waar al jaren aan gewerkt werd.


Het NESARA Project

N.E.S.A.R.A. 

Dit staat voor:

National Economic Security and Reformation Act
oftewel
Nationale Economische Veiligheids- en Hervormings Wet.

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd.
Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet.
Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet.
Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl
Deze wet geeft Amerikanen de volgende voordelen:
1.Kwijtschelding van creditcard schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.
2.Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.
3.Herstelt de Grondwet van de V.S.
4.Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk acceptabele President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden ( in 120 dagen).
5.Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.
6.Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.

Historisch Overzicht van NESARA

De oorsprong van deze wet gaat terug op problemen die vele boeren in de V.S. hadden in de jaren 1970 en 1980 met banken, die hun boerderijen illegaal verkochten wegens hypothecaire schuld. Bekend is Willie Nelson die in die tijd benefietconcerten gaf voor boeren en hun families die hierdoor hun bedrijven verloren.. In 1993 werden er juridische processen gevoerd door de Boeren Vakbonden tot in het Hooggerechtshof van de V.S.( the Supreme Court) Een gepensioneerde CIA-agent had ontdekt dat de Federale regering van de V.S. samenspande met deze banken in hun onwettige actie. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de claims van de boeren rechtmatig waren, dat de openbare verkopen van boerenbedrijven het gevolg waren van illegale trucs die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid.
De rechters van het Hooggerechtshof gingen zelfs nog verder: uit hun onderzoek bleek ook dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting onwettig was. Ze erkenden dat er overweldigend bewijs was dat de Federale Overheid van de V.S. en de Federal Reserve Bank( zie inkomstenbelasting ) zich bezondigen aan fraude naar de Amerikaanse burgers toe op vele manieren. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten moesten worden rechtgezet; dat niet alleen de boeren, maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren hun geld terug moesten krijgen in alle 50 staten van Amerika.
De rechters realiseerden ook zich dat het daarvoor nodig was dat het hele economische en belastingstelsel drastisch moest worden hervormd en het Hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en in werking te stellen. Deze rechters omringden zich met experts in de economie, het monetaire systeem, het bankwezen, de Grondwet en vele andere aanverwante gebieden,en ze bouwden een supportsysteem op met duizenden mensen wereldwijd, Witte Ridders genoemd.
Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, met het Internationale Monetaire Fonds, met de Wereldbank en met tal van andere landen, zoals Engeland en landen in de eurozone. Hervormingen in het Banksysteem van de V.S. vereist dat de Federal Reserve Bank op zal gaan in de Amerikaanse Treasury Bank en dit zal een impact hebben op het gehele wereldbanksysteem, omdat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Omdat al deze onderhandelingen niet tot resultaat leidden, besloten de rechters om de vereiste hervormingen vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids-en Hervormings Wet – NESARA.
In maart 2000 passeerde deze wet in het geheim het Amerikaanse Congres. Over het waarom van de zwijgplicht, zie aldaar. Op 10 oktober 2000 ondertekende President Clinton de wet en vanaf toen kreeg het ook de naam NESARA. Omdat het uitvoeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben, vereist het een onnoemelijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures, voordat deze wet officieel aangekondigd kan worden. Degenen in de banksystemen, overheden en militaire groepen, die terecht vrezen dat door de invoering van deze wet hun macht zal verschrompelen, hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden met alle middelen.
( lees verder zwijgplicht; 9/11; Nieuwe Wereld Orde)
Deze info kun je vinden op www.nesara.nl

De Nieuwe Wereldorde 

Dit stuk zou ik liever niet willen aanhalen binnen deze blog; het is geen leuk onderwerp.
Maar om de informatie rond NESARA een beetje compleet te krijgen, is het nodig dat de waarheid boven tafel komt.
Sinds ongeveer 250 jaar is er in de westerse wereld een streven van verschillende groepen naar één wereldregering, bij voorkeur met een éénhoofdig leiderschap. Er zijn drie machtsgroepen die dit al geruime tijd voorbereiden:
1.de Orde der Illuminati
2.De Council of Foreign Relationships (CFR)
3.De Ronde Tafel Conferenties met o.a. - de Trilaterale Commissie; - de Bilderberg-groep


Nou als alternatief hebben we natuurlijk nog betalen in natura

In natura

In natura betekent dat er betaald wordt met producten uit de natuur, dus zonder de tussenkomst van geld.

Als er sprake is van betaling in natura, wil dat dus zeggen dat er sprake is van ruilhandel. Sommige verzekeringen, zoals die voor een uitvaart, betalen uit in natura, dat wil zeggen dat men de zorg draagt voor de kist, dragers en dergelijke, waarbij er voor deze diensten niet hoeft te worden betaald.

Ook bij het uitwisselen van diensten ("Als jij het huis verft, doe ik de tuin.") spreekt men van betaling in natura. Het voordeel is dat er over deze diensten geen belastingen hoeven te worden betaald.

Schadevergoeding wordt in principe voldaan in geld, maar de eiser kan in sommige gevallen ook ervoor kiezen deze in natura te laten voldoen. Iemand die bijvoorbeeld een gebroken ruit door de tegenpartij laat repareren bespaart zich op deze wijze de rompslomp van het zelf regelen van een reparateur en hoeft ook niet de kosten voor te schieten.

In een veeleer dubbelzinnige context bedoelt men met betaling in natura ook wel betaling door middel van seks.

Dus heb je helemaal niets meer blijft er toch altijd nog een ruilmiddel over (dikke knipoog)
Doen Apen ook niet zoiets?

Ik ben er van overtuigd dat een wereld op basis van ruilhandel en zonder hebzucht haalbaar is, maar dan moet er nog wel het een en ander veranderen qua mentaliteit, blijf niet steeds kijken naar of wachten op een ander, kijk naar je zelf, kijk eens in de spiegel of je daar degene ziet staan die je zou willen kennen en bevriend mee zou willen zijn?

Probeer je ook eens in te leven in de situatie van een ander waar jij je zo nodig aan moet ergeren, waar ligt de verantwoording uiteindelijk.
Mijn antwoord.... altijd bij jezelf.


Jeroen Ghuijs

Bron: NESARA www.nesara.nl

Verder diverse algemene bronnen op internet. 

3 opmerkingen :

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Graag geef ik ter overweging een reactie op deze blog.

  Geld is NIET de oorzaak van alle ellende. De ellende zit in de mens zelf. Het is angst, en dan vooral de angst om tekort te komen. Die angst leidt onder andere ook tot de behoefte aan macht.

  Overigens, in onze westerse maatschappij wordt macht vaak toegekend aan puissant rijke mensen. Dat zijn nou juist de mensen die het meeste te vrezen hebben om het weer kwijt te raken en “tekort” te komen!

  Geld helpt dus om die angst te versterken en dus … WEG ERMEE !

  Ik ben er van overtuigd dat mensen zonder “materiële wederkerigheid” kunnen leven; zonder ruilen en zonder ruilmiddel.

  Mijn droomwens /visie is dat mensen gaan durven vragen wat ze nodig hebben om te doen wat zij kunnen en willen doen, en hun diensten/producten vervolgens DOORGEVEN aan hun omgeving.

  Wat er in essentie wordt doorgegeven is ENERGIE, en dat is het “doorgeefmiddel”. Dat komt dus in plaats van een “ruilmiddel” zoals geld.

  Zo’n “doorgeefmiddel" leidt tot stelsels voor optimale energieomzetting en –distributie (OE&D-stelsels). In mijn droomwens is dan ook de uitdaging: optimale energieomzetting en –distributie (wellicht met behulp van bondgrafen: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Bondgraaf).

  In een OE&D-stelsel is geen remmende tegenstroom van een ruilmiddel, of deze nou is gerepresenteerd in contant (chartaal) geld of bankkapitaal. De uitspraak: “Er is geen geld voor”, is geen excuus meer. Alle energie wordt besteed aan de stroom van diensten/goederen die wij de moeite waarde vinden en aan elkaar doorgeven. Het enige dat wij nog aan elkaar teruggeven is een oprecht dankjewel en zo nodig een terugkoppeling ter verbetering van de goederen en diensten die zijn geleverd.

  Mijn overtuiging is dat zolang mensen zich blijven verliezen in financiële stelsels (met of zonder Nationale Economische Veiligheids- en Hervormings Wet) wij in die vicieuze cirkel blijven waar wij inmiddels al eeuwen in ronddraaien.

  Interesse in de mogelijke voor- en nadelen van OE&D stelsels? Stuur een bericht naar rob.broekhof@gmail.com.

  Mvg,
  Rob.

  BeantwoordenVerwijderen