vrijdag 4 mei 2018

Er is meer aan de hand !!!! Bij lek in Doel kwam licht radioactief water uit reactorvat vrij volgens Electrabel.

Er klopt dus helemaal niets van de berichtgeving van Electrabel
er zou licht radioactief water vrijgekomen zijn  op 28 april,
Het lichtradioactieve water werd meteen opgevangen in een noodtank. We zijn intussen een week verder en het levert wel zoveel problemen op dat het dichten van het lek niet zo makkelijk was dan gedacht.

Het lek is moeilijk te herstellen, omdat de straling er erg hoog is.

Er zijn dus duidelijk grotere problemen dan men in eerste instantie wist naar buiten te brengen.
Mijn vraag is dus.
Hoe is het mogelijk dat er zo dicht bij het reactorvat na zo'n lange tijd een lek in een lasnaad ontstaat?
Het leidingwerk bij dit soort installaties is normaal gezien van hoogwaardig Roestvrij staal en zijn van getrokken pijpen, voor de insiders, dus niet gelast!
De lassen zijn op een zeer deskundige rönten methode gecontroleerd.
Als blijkt dat er na zo'n lang bedrijf zijnde installatie lekken ontstaan zijn, hoe betrouwbaar zijn de overige delen van deze installatie dan nog?
De Belgische  (en Nederlandse) kerncentrales hebben al meerdere gevaarlijke situaties doorlopen waardoor er al twee binnen België zijn stilgelegd.

Nederland ontkent overigens nog steeds, en beweert géén haarscheurtjes te hebben in hun reactorvat. 
Note Jeroen Ghuijs
Bij het lek in kernreactor Doel 1 kwam vorige week ongecontroleerd water vrij, deelde uitbater Engie Electrabel vanmiddag mee. 
Het lichtradioactieve water werd meteen opgevangen in een noodtank. Het is de eerste keer dat zoiets in een Belgische kerncentrale gebeurt. Het nucleair controleagentschap FANC heeft de situatie ingeschaald als een niveau 0, een ‘onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid’. 

Vorige week ontdekte Engie Electrabel een lek in een reservekoelsysteem in Doel 1, waarna de reactor manueel werd stilgelegd. Het lek zou zich bevinden in een lasnaad in de bovenste buis die uit het reactorvat komt, op nauwelijks anderhalve meter van het reactorvat zelf. Het lek bevindt zich in een buizenstelsel waarin water circuleert dat de brandstofkernen in het reactorvat moet afkoelen. Het lek is moeilijk te herstellen, omdat de straling er erg hoog is.

Het FANC werd ook op de hoogte gebracht van het probleem. De nucleaire regulator heeft intussen uitleg van de uitbater ontvangen en een eigen inschatting gemaakt van de ernst van het probleem.Niveau 0

“De exploitant heeft steeds de technische vereisten en de tijdsduur waarin acties genomen dienen te worden gerespecteerd”, oordeelt het FANC. “De veiligheidsfuncties waren niet aangetast en steeds voldoende gegarandeerd. Het incident had geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.”
Om die reden is het incident ingeschaald op niveau 0 van de International Nuclear Event Scale (INES), een ‘onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid’. De schaal zelf gaat van niveau 1 (afwijking) tot 7 (zwaar ongeval). Het FANC bevestigt intussen dat het lek hersteld zal moeten zijn vooraleer de reactor mag heropstarten, samen met groen licht over eerder geplande werken die al op het programma stonden voor de komende maanden. De heropstart is voorzien voor 1 oktober. 

11 maart-beweging vraagt lokale steun voor kernuitstap

In Antwerpen heeft de 11 maart-beweging vanavond actie gevoerd voor aanvang van de gemeenteraad, om de fracties te vragen Antwerpen uit te roepen tot “kernenergievrije gemeente”. De beweging, een samenwerkingsverband tussen milieu-organisaties en individuen dat werd opgericht naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, vraagt om de oudste kernreactoren en die met scheurtjes meteen te sluiten - te meer gezien het recente incident in Doel 1.
De beweging vraagt al jaren om een snelle kernuitstap en richt zich sinds enkele maanden ook specifiek naar lokale besturen, om hen te vragen zichzelf uit te roepen tot “kernenergievrije gemeente”. Dat houdt het ondertekenen van een charter in waarin drie principes vermeld worden: geen stroomleverancier meer contracteren die door kerncentrales geproduceerde energie verkoopt, overschakelen op hernieuwbare energie in de eigen gebouwen en sociale rechtvaardigheid tonen door bedrijven, organisaties en personen die ook willen overschakelen te ondersteunen.
De actie was al langer gepland en was dus geen reactie op het recente lek . “Maar we zeggen al jaren dat de situatie daar verontrustend is”, zegt Marc Alexander van de 11 maart-beweging. “Als de noodkoeling begint te falen, zijn we op weg naar een eigen Fukushima, en dat vlak bij een grootstad en een haven waar zoveel mensen werken. Dat zou een menselijke, maar ook economische ramp betekenen. Sowieso zijn onze oude kerncentrales door die onbetrouwbaarheid trouwens niet economisch interessant meer.”
Groen, PVDA en sp.a spraken tijdens de gemeenteraad hun steun uit voor het charter, maar vonden geen meerderheid in de raad. CD&V noemde sommige van de principes “te verregaand”. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaarde dan weer dat de stad al eigen klimaatdoelstellingen heeft en goed op weg is die te halen. Gezien de federale bevoegdheid over het thema wilde hij niet inhoudelijk ingaan op de kernuitstap en het charter niet steunen. Wat de stedelijke bevoegdheid veiligheid betreft, verzekerde de burgemeester wel dat zijn (hulp)diensten regelmatig oefeningen houden rond nucleaire incidenten.

Bron: HLN

Zie ook https://finding-voices.blogspot.nl/2016/03/we-tobben-op-het-gevaarlijke-af-met.html
https://finding-voices.blogspot.nl/2012/10/haarscheurtjes-in-kerncentrale-borssele.html