vrijdag 4 maart 2016

De magie van Agnihotra..!

Door 
Het was de gepromoveerde landbouw-ingenieur Yannick van Doorne, die een paar maanden geleden de magische Agnihotra-ceremonie introduceerde bij een 20-tal mensen, tijdens een presentatie over de aanwending van natuurlijke krachten op Aarde voor stimulering van groei van planten en zaden. Krachten die ons met groot gemak dus kunnen helpen om de planten, maar ook mensen en de planeet met respect te stimuleren om evenwichtig te groeien. De Agnihotra-ceremonie lijkt in dat verband een mysterie, en voor een deel is het dat  ook. Want niemand weet wat er preciés gebeurt tijdens dit proces. Maar wij mochten al enkele malen getuigen zijn van deze ceremonie en ook proefondervindelijk de kracht van Agnihotra aan den lijve ondervinden en ook wij staan in bewondering en met respect te kijken naar deze vuurceremonie.
agnihotra ontstekingAgnihotra komt zoals gezegd uit de wijze ‘mensenwetenschap’ die Ayurveda heet. Een hindoeïstische gezondheidsleer uit India, die volgens de traditionele leer door de goddelijke kosmische geest Brahman zou zijn geopenbaard. Maar de Ayurveda heeft echter geen religieus geïnspireerde visie. Want álles wat met de totale gezondheid van lichaam en geest te maken heeft, wordt gevat in één veelomvattend systeem van medische voorschriften en praktische handelingen.
En oh wonder, deze worden niet altijd ondersteund door de moderne (o.a. medische) wetenschap.
Maar dat zegt wellicht net zoveel over de ‘moderne medische wetenschap’ die het steeds vaker ook niet meer lijkt te weten, dan over de wijsheid die stilzwijgend in de holistische Ayurvedische ‘wetenschap’ schuil gaat..!
Ir. Dr. Yannick van Doorne blijkt na al zijn studie en ervaringen, vooral deze Agnihotra-ceremonie als grote krachtbron te karakteriseren. Een bron die in al zijn eenvoud er ook voor kan zorgen dat bijvoorbeeld planten spectaculair beter groeien en dat de vruchten van deze planten evenzo tot reuzenoogsten uitgroeien. Maar zoals gezegd is de menselijke gezondheid bijzonder gebaat bij dit krachtproces waarbij een koperen piramide aan de basis staat van een vuurritueel..
Er is relatief heel weinig nodig om de Agnihotra-as te maken, die aan de basis staat van zoveel indringende, maar vooral positieve gebruiksmogelijkheden. Lees gewoon even verder en je zult merken dat dit voor jou waarschijnlijk onbekende fenomeen tot leven zal komen. En wie weet is je nieuwsgierigheid dusdanig getriggerd, dat je eens een Agnihotra-ceremonie mee gaat maken. Wij kunnen het je van harte aanbevelen!

X

* * *

AGNIHOTRA ceremony
Vuur is niet alleen de moeder van alle ceremonieën maar representeert ook de hoogste vorm van transformatie.

x

x

De magie van Agnihotra..!

2013 © WantToKnow.nl/.be
x
Agnihotra is heilzaam vuur dat voor komt in de wijze oude wetenschap die Ayurveda heet. Het is een proces waarbij de atmosfeer wordt gezuiverd door middel van een speciaal geprepareerd vuur, bij voorkeur preciés tijdens zonsopgang of zonsondergang. Iedereen in ongeachte welke levensfase kan deze ceremonie doen en daarmee de atmosfeer helen in zijn huis of verblijfplaats. Honderdduizenden mensen over de hele wereld hebben al ondervonden dat Agnihotra stress reduceert, een heldere geest bewerkstelligt, het algehele welzijn verbetert, energie geeft en de geest liefdevoller maakt.
De werking van Agnihotra is relatief complex; alle elementen werken tijdens de ceremonie in resonantie mee aan het herstellen van balans en creëren van helende energie.
De werking van Agnihotra is relatief complex; alle elementen werken tijdens de ceremonie in resonantie mét elkaar en mee aan het herstellen van balans en creëren van helende energie. Dit energetische proces laadt uiteindelijk ook de as die uit de verbranding van de gedroogde koeienmest voortkomt.
De Agnihotra-ceremonie en de Agnihotra-as die daarbij wordt geproduceerd, ondersteunt bijvoorbeeld het proces van drugs- en alcoholafkick, maar ook het plantenleven, het neutraliseert schadelijke straling en ziekteverwekkende bacterieën. Het harmoniseert vooral de ‘Prana’-functie (levenskracht) van levende organismen en het hele Agnihotra-proces én de daaruit voortkomende as kunnen ook worden ingezet om water(bronnen) te zuiveren. Agnihotra wordt zoals gezegd als een oude wijze wetenschap aangeboden in het Sanskriet.
Dit is op zich al een bijzonderheid, omdat Sanskriet feitelijk niet als een volkstaal gold, die door mensen in een speciale streek werd gesproken, maar gezien kan worden als een taal van de vibratie; een frequentionele taal. Wij kunnen als mensen veranderingen in de atmosfeer bewerkstelligen, door mantra’s in het Sanskriet uit te spreken, en dit dan doen tijdens een natuurlijk proces van verbranding van specifieke organische substanties, getimed op het biorithme van de zonsopgang en -ondergang..
Agnihotra buildfireHet Agnihotra-proces, hoe gaat het?
Het agnihotravuurtje wordt voorbereid door in een kleine koperen piramide van een specifieke maat en vorm, gedroogde plakjes koeienpoep (van BD-koeien) op een effectieve manier te stapelen (zie afbeelding), samen met klontjes Ayurvedische boter, die Ghee heet. (ongezoute, geklaarde boter). Tevens wordt er een schaaltje met ongebroken bruine rijst klaargezet in een koperen schaaltje. De stukjes koeiemest zijn lichtelijk ingesmeerd met de Ghee en het vuurtje wordt (met lucifers, dus zonder gasaansteker) aangestoken in het schaaltje. Dit gebeurt een paar minuten vóór de exacte tijdstip van zonsondergang of zonsopkomst, zodat het vuurtje goed brand tijdens dit exacte tijdstip.
Precies op het tijdstip wat die dag geldt voor de ondergang ’s avonds of de opkomst van de zon ’s ochtends, wordt de Sanskriet mantra gezongen en wordt op specifieke momenten in de mantra, de rijst rustig in kleine porties in het vuur gegooid. Er gebeurt dan plotseling een hele boel.. Er is namelijk niet alleen de intense pure energie van het vuurtje; ook het rythme van de mantra creëert een resonantie-effect. Deze energie mengt zich met de atmosfeer in en rondom het vuur. Samen met de kwaliteit van de verbrande materialen, doet dit het volle effect van een HOMA ontstaan, een resonante heling. En niet te vergeten, veel helende energie wordt ook gegenereerd door de koperen Agnihotra-piramide.
agnihotra science
Agnihotra is zoals gezegd niet ‘zomaar’ eventjes een ceremonie; het is een puur fysisch proces dat natuurlijk een wetenschappelijke toets doorstaat en prikkelt tot wetenschappelijke dialoog. Een van de commentaren op dit boek, spreekt over: “Het boek slaat een brug tussen de oude rituelen en de wetenschappelijke effecten ervan. In dit boek wordt dit Agnihotra-proces voor de man-in-de-straat uitgelegd. Shri Ish Narang heeft prachtig werk gedaan met het schrijven van dit boek vanuit wetenschappelijk oogpunt. Het zal veel mensen aanspreken die dit vuurproces vanuit wetenschappelijk kant willen bekijken. Het zal ook veel jonge mensen prikkelen, omdat zij weten dat er een urgentie is om ons milieu puur te houden, zodat we nog een tijdje op deze planeet kunnen wonen. Ik hoop dat het boek zijn weg vind naar vele huishoudens en bibiliotheken en veel landen.”
Enorme hoeveelheid energie resoneert tijdens de ceremonie rond deze koperen piramide, dagelijks precies rondom de Agnihotra-tijdstippen; er wordt een soort magnetisch veld gecreëerd, dat negatieve energie neutraliseert en positieve energie bekrachtigd. Daarom wordt er ook een positief patroon geschapen rondom de persoon of personen die alleen maar aanwezig zijn rondom deze ceremonie! Agnihotra zuivert de atmosfeer van onreinheden en neutraliseert schadelijke straling. Het gevolg is dat deze atmosfeer een voedende werking heeft ook op het leven van planten, of dit nu ‘hobby-planten’ zijn of landbouw-gewassen..!
Agnihotra en planten:
De ghee, dus de Ayurvedische boter, is als een turbo in de atmosfeer en verbindt zich met de moleculaire structuur van de aarde, die daardoor in staat is meer vocht vast te houden. Daardoor zijn planten die gevoed zijn met Agnihotra-as of in een Agnihotra-atmosfeer staan, beter in staat om droogte te overleven, dan andere planten. Agnihotra zorgt voor een structurele cellulaire verandering in de structuur van planten, die daardoor in staat is meer voedingsstoffen naar de vrucht in de plant te sturen, en minder naar de bladeren, de stam en de wortels.
Veel mensen die werken met Agnihotra in fruit- en groenteteelt, spreken over spectaculaire verschillen in de afmeting, de smaak, de structuur en de opbrengst van vruchten en zaden die in deze Agnihotra-atmosfeer volgroeien. De toepassing van Agnihotra in de tuin leidt tot het reduceren van schimmels en de technieken in de biologisch land- en tuinbouw zijn bijzonder gebaat bij de toepassing van de technieken van het helende vuur (HOMA).
Agnihotra en de medicinale werking
Het agnihotra-proces vernieuwd hersencellen, vitaliseert de huid en zuivert het bloed. Het is de holistische benadering van het leven. Veel mensen die normaal allergisch zijn voor rook, ervaren een helend effect wanneer zij bij een Agnihotra-vuur aanwezig zijn. De helende effecten van dit proces blijven uiteindelijk ook achter in de as. Duizenden mensen overal ter wereld doen verslag van de bijna wonderbaarlijke heling door Agnihotra-as van allerlei soorten aandoeningen. Een paar van de gemelde helende werkingen van Agnihotra:
· Reductie van stress en spanning in het hoofd
· Het schoonmaken van negatieve gedachtenpatronen, die invloed hebben op stemmingen en handelingen.
· Het neerzetten van een ruimte waarin positieve energie de boventoon voert, gekarakteriseert als ‘Liefde’.
· Afname van boosheid, zelf-destructieve gewoontepatronen
· De motivatie prikkelen om te stoppen met verslavingen aan alcohol en/of drugs.
Maar waarom in hemelsnaam die gedroogde koemest..?
Deze koemest is gedroogd en is bijna geurloos. Maar bevat concentraties menthol, ammoniak, fenol en formaline, allemaal stoffen die ziektekiemen doden. Dierenuitwerpselen (bijvoorbeeld ook olifantendrollen!) worden op veel plekken in de wereld (vooral in het Hindoeïsme) gezien als reinigend en desinfecterend.  En ook de gassen die vrijkomen als de Ghee wordt verbrandt, hebben een anti-bacterieel karakter.
Agnihotra-cow dumpDe plakjes koeipoep (afkomstig ook van koeien mét hoorns!) worden hier en daar ingesmeerd met de boter (Ghee) en daarna op een specifieke manier in de koperen piramide gerangschikt, zódanig dat er eenvoudig een vuurtje kan worden aangestoken, een paar minuten voor zonsopgang of zonsondergang. .  Preciés op het moment van de ondergang of opgang van de zon, worden de specifieke mantra’s uitgesproken, daarbij wordt op specifieke momenten in de ceremonie bruine rijst vermengd met ghee-boter in het vuur gedropt. Dan zit iedere deelnemer in meditatie voor het vuur en kan het proces gade slaan, dat zich afspeelt. Het inhaleren van de rook van de ceremonie kan ook een therapeutisch effect hebben op allerlei aandoeningen. Probeer eigenlijk zoveel mogelijk tijd in de nabijheid van het vuur te zijn, omdat dit proces een enorme hoeveelheid energie genereert via het ‘heilige vuur’..
Het is aan te bevelen om het ritueel eigenlijk zoveel mogelijk dagelijks te doen, maar dat gaat waarschijnlijk niemand lukken.. Maar met enige regelmaat Agnihotra praktiseren zal je leven daadwerkelijk veranderen; het is een vuurmeditatie die niet zonder positieve gevolgen kán blijven.. Het is vanzelfsprekend aan te raden voor mensen die nog niet bekend zijn met de ceremonie, om een paar keer met ervaren experts te oefenen, zodat je op den duur zélf weer een volledige Agnihotra-ceremonie kunt doen.  Tot slot laten we je hieronder het duidelijke filmpje zien over Agnihotra, dat een perfecte instructie vormt voor de Agnihotra-ceremonie.
xGeen opmerkingen :

Een reactie posten