vrijdag 4 oktober 2019

Helemaal gek geworden !!! -Timmermans wil hard in EU-landbouwsubsidies hakken

Timmermans : Europese Commissie wil 40 procent van de Europese landbouwsubsidies overhevelen naar milieu en inzetten voor klimaatacties tegen de opwarming van de aarde de komende 7 jaar.

Twee tegenstrijdige berichten: Timmermans wil hard in EU-landbouwsubsidies hakkenTimmermans heb je liggen slapen deze week?
Commissie-Remkes: geen generieke korting veestapel
De tijd van juridische trucs is voorbij, vertelde Remkes, en Minister Schouten probeert zich aan haar woord te houden.
Enig overleg tussen EU en Nederland lijkt niet mogelijk.
Boeren zijn echt niet gek , Probeer dat eens uit te leggen na een duidelijk protest van demonstrerende boeren.
Die doen echt hun best en voor de duidelijkheid!!!!
Boeren hebben ook gestudeerd en herkennen de kluitjes in het riet als geen ander.
Ik vrees dat een groter protest voor de hand ligt

Dat heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de huidige en nieuwe Europese Commissie geantwoord op schriftelijke vragen van het Europees Parlement in verband met zijn hoorzitting van 8 oktober. Daar moet Timmermans, zoals andere kandidaat-commissarissen, de hoofdlijnen van zijn klimaatbeleid uit de doeken doen.hard in EU-landbouwsubsidies hakken


Klimaatneutraal Europa
In de nieuwe Commissie is Timmermans verantwoordelijk voor het klimaatbeleid van de EU. Volgens de politicus zal de landbouw naast de andere economische spelers een ‘cruciale’ rol spelen voor het verwezenlijken van een klimaatneutraal Europa in 2050. ‘Duurzaam landbeheer’ is daarbij de boodschap, zo meent hij. Timmermans zal in de nieuwe Commissie het voorstel voor een drastische inkrimping van de landbouwsubsidies (inclusief een verlaging van de inkomenssteun) verdedigen. Hij wil ook de consumenten in de EU meer motiveren om voedselverspilling tegen te gaan. Ook de vervuiling door het transport en de energievoorziening zegt Timmermans krachtig te willen aanpakken, waarbij hij de auto niet zal sparen.

‘Green deal’
Timmermans kreeg van aanstaand Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de opdracht om binnen 100 dagen een ‘Green Deal’ bereiken. ‘Europa en de planeet snakken daarnaar’, schreef hij aan het parlement. Ook de klimaatdoelstellingen voor 2030 moeten volgens Timmermans omhoog als Europa 20 jaar later klimaatneutraal wil zijn. De EU streeft naar 45 procent reductie van broeikasgassen zoals CO2 vergeleken met het referentiejaar 1990. Dat moet volgens hem minstens 50 procent worden. Over twee jaar zal Timmermans een voorstel doen om het percentage van 50 procent naar te verhogen.

1.000 miljard euro ?


Leg dit eens uit aan 517,4 mln. inwoners in de totale EU. Dat komt dus neer op ongeveer zo'n kleine 2000 euro per persoon.
Dit is geen vergissing hè willen we nog allemaal bij de EU horen, en trouwenser is geen klimaatprobleem, dat wordt ons als schuld in de schoenen geschoven.
Om de klimaatdoelstellingen waar te kunnen maken kondigde de Commissie eerder al een investeringsplan van 1.000 miljard euro aan. aangekondigd. Daarmee moet ook de landbouw te hulp worden gekomen om een sociaal bloedbad op het platteland te voorkomen. Timmermans kan voor het rigoureus verminderen van de landbouwsubsidies op vrij brede steun rekenen in het Europees Parlement bij de socialistische, liberale en groene fracties, die eerder al te kennen gaven het landbouwbudget van de EU te willen verlagen voor ander beleid zoals milieu- en klimaatmaatregelen.

Bron: Melkvee

Geen opmerkingen :

Een reactie posten