maandag 28 oktober 2019

De trukendoos van het RIVM, moeten we dit serieus nemen?

De Cijfers die de overheid van het Rivm kun je blijkbaar wel met een korreltje zout nemen, dat zijn dus de Cijfers waar het beleid op gevoerd wordt.
Ik begin me dus onderhand aan het bestaansrecht van het RIVM te Twijfelen, Kijk en huiver.
Het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) meet de maandgemiddelde ammoniakconcentratie in de lucht in Nederlandse natuurgebieden. Het MAN is in 2005 gestart met metingen in 22 natuurgebieden. Na een aantal uitbreidingen is dit aantal opgelopen tot 82 gebieden in 2017.
Onderstaande kaart toont de MAN-gebieden. Als u een MAN-gebied selecteert, kunt u doorklikken naar de pagina met de meetgegevens van dat gebied. Daar kunt u de meetgegevens downloaden, en kunt u de grafieken bekijken die de ontwikkeling van de ammoniakconcentratie in de loop van de tijd tonen. Dit verloop is van veel factoren afhankelijk. De belangrijkste daarvan is de uitstoot van ammoniak zelf, maar ook de meteorologie en de chemische samenstelling van de atmosfeer spelen een rol. Zo is de ammoniakconcentratie in de lucht meestal lager gedurende nattere of koudere periodes. Ook neemt de ammoniakconcentratie af als de concentraties van zwaveldioxiden of stikstofoxiden toenemen, want deze stoffen reageren met ammoniak.
Heeft u vragen over het MAN, de metingen, de data of het gebruik ervan? Dan kunt u contact opnemen via man@rivm.nl.

Zie voor info man.rivm.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten