zondag 26 juni 2016

Tien Redenen Voor Nexit

nexit_tw_504x712_down_the_drain
De oprichterslanden zijn bang dat hun EU uiteenvalt met de naderende verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2017 waar juist de anti-EU partijen het goed doen.

Tien redenen voor onze uittreding uit de EU

 1. De Europese Unie is een machtsconcentratie waarin de rol van de burger nog kleiner is dan op nationaal niveau. Binnen de EU is niet het Europese Parlement de baas. Wetten komen tot stand op initiatief van de Europese Commissie, die dit voorlegt aan de Raad van (vak)ministers die samen met het Europese Parlement hierover tot overeenstemming  moeten komen.
 2. De rijke elite profiteert van machtsconcentraties, in 1 dag verloren de rijken meer dan 100 miljard na de Brexit.
 3. Meer dan 50 jaar van EEG en EU heeft de burger weinig goeds opgeleverd: meer armoede, werkloosheid.
  Een op de vier Europeanen leeft in armoede.
 4. Binnen de EU bepalen de grootste landen het beleid samen met de multinationals. Het vrijhandelsverdrag TTIP wordt in het geheim door de Europese Commissie en de VS bekokstoofd.Alle info over TTIP.
 5. De EU is doorgeschoten want de Europese samenwerking gaat veel te ver terwijl het ook op een minder vergaande manier mogelijk is. Kijk naar Noorwegen, Zwitserland die met andere Europese landen nauw samenwerken door middel van verdragen.
 6. De invoering van de Euro is een voorbeeld dat de EU steeds dictatorialer wordt (zie Griekenland)
 7. Het ambtenaren apparaat van de EU dat pendelt tussen Brussel en Straatsburg verslindt miljarden.
 8. De EU is ontstaan in 2005 tegen de wil van de Nederlandse en Franse bevolking die in referenda hebben aangegeven tegen te zijn.
 9. De lidstaten leveren steeds meer onafhankelijkheid in, steeds meer wordt geregeld in Brussel. De Europese wetgeving beslaat meer dan 100.000 pagina’s.
 10. De EU staat heel ver bij de burger vandaan. Zo weet bijvoorbeeld bijna niemand dat de EU geleid wordt door 4 presidenten. Dat is de president van de Europese Raad Tusk, president van het Europese Parlement Schulz, tijdelijk voorzitter Rutte en President Juncker van de Europese Commissie.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten