woensdag 16 januari 2019

ECONOMISCH BELEID ONDERMIJNT DEMOCRATIE

DEN HAAG – Na vele demonstraties van mensen in gele hesjes door heel Nederland en het buitenland in de afgelopen maanden heeft Nederland nu een officiële gele hesjes vereniging genaamd, Gele Hesjes Beweging. Hun doelstelling is het bevorderen van democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid, en het faciliteren van alle gele hesjes in Nederland. Hun motto “eendracht maakt machtig”.

Na de Occupy-beweging in 2011 en Break The System in 2015 zien we na de demonstraties in Frankrijk nu ook in Nederland een groeiende beweging van gele hesjes. De Gele Hesjes Beweging bestaat uit bezorgde burgers die zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen door de overheid, politici, ‘mainstream-media’, vakbonden en andere belangengroepen. Binnen hun gelederen zijn er mensen die het woord voeren en het ongenoegen van groepen mensen binnen de Gele Hesjes Beweging verwoorden. 


De Gele Hesjes Beweging is een collectief van mensen met een grote diversiteit aan achtergronden en meningen, die zich echter verenigd voelen doordat ze zich niet kunnen vinden in de huidige politieke, economische en sociale koers die in Nederland gevoerd wordt. “We willen niet langer kijken naar wat ons verdeelt maar naar wat ons verbindt. Zowel voor ‘linkse’ als ‘rechtse’ mensen geldt, als je daar überhaupt over kunt spreken, dat als je diep genoeg graaft ze uiteindelijk allemaal hetzelfde willen, alleen de weg ernaartoe verschilt. Dat is dan ook de reden dat er zo’n grote variatie aan mensen over een grote variatie aan onderwerpen demonstreert”, aldus een Gele Hesjes Beweging-woordvoerder. Volgens de gele hesjes bieden de huidige politici en het economische en sociale beleid geen antwoorden. Er wordt een ‘verdeel en heers’-tactiek toegepast door symptomen uit te vergroten in plaats van de oorzaken te belichten en te bestrijden.

De belangrijkste oorzaken zijn volgens de Gele Hesjes Beweging, dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt en het sociale systeem, politieke en economische beleid, gericht zijn op overleven en geld en macht, in plaats van kunnen leven, ontplooien en solidariteit. “Mensen hunkeren naar een systeem dat een menselijke maat hanteert, waar ze gehoord worden en ze de vrijheid hebben om zich maximaal te kunnen ontplooien. Een wereld waarin vrijheid en gelijkwaardigheid er niet alleen maar zijn voor de sterkste en rijkste mensen”. De Gele Hesjes Beweging geeft aan dat het huidige systeem en beleid het grootkapitaal dienen en niet het volk, en zodoende onze democratie van binnenuit kapot maken. Een goed voorbeeld hiervan is de dividendbelasting. Ook de huidige BTW verhoging vergroot de kosten voor de armen waardoor armoede stijgt. Gelijke kansen krijgen wordt, door bijvoorbeeld de studieschuld, steeds minder mogelijk en de mogelijkheid om je leven een andere richting te geven wordt bemoeilijkt. De AOW-leeftijd wordt voor hardwerkende mensen alsmaar verhoogd, terwijl de kwaliteit van leven op latere leeftijd niet vooruit gaat en bankiers nog steeds beloond worden met torenhoge bonussen voor mismanagement. De zorg wordt steeds verder uitgekleed maar wordt wel elk jaar duurder. De kosten voor zorg worden gedrukt door mensen zorg te laten vermijden in plaats van preventieve maatregelen te stimuleren. Ziekenhuizen gaan ten onder en banken worden gered. Ondertussen gaat de vierde industriële revolutie van automatisering en robotisering door, wat de Gele Hesjes Beweging als een grote kans ziet om het systeem daar op aan te passen. Het politieke spectrum is zodanig versnipperd dat mensen niet meer weten waar ze op moeten stemmen. Politici denken tot aan de volgende verkiezingen, hebben geen lange termijn visie en doen dusdanige concessies aan hun verkiezingsbeloftes dat mensen het vertrouwen in hen kwijt zijn. De politiek, zowel landelijk als Europees, staat zo ver weg bij de burgers dat deze het gevoel hebben dat zelfs als ze schreeuwen hun stem niet gehoord wordt. Het vertrouwen in het democratische systeem is zoek met als gevolg dat mensen niet meer gaan stemmen en de democratie van binnenuit wordt ondermijnd door het economische beleid.

Om het tij te keren wil de Gele Hesjes Beweging dat ons huidige democratische systeem wordt verbeterd door de aanbevelingen van de commissie-Remkes in zijn volledigheid zo snel mogelijk in te voeren. Hierin wordt onder andere gepleit voor een correctief bindend referendum, een gekozen formateur, aanpassing van het kiesstelsel, en maatregelen voor meer transparantie in de politiek. Daarnaast wil de Gele Hesjes Beweging dat de destructieve gevolgen van het huidige economische en sociale beleid teniet worden gedaan door de menselijke maat terug te brengen. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn een onvoorwaardelijk basisinkomen; AOW terug naar 65 jaar; een nationaal zorgfonds; gratis onderwijs; en vormen van directe democratie. “Nederland was het gidsland met visie, laten we dat weer worden”, aldus de beweging.De Gele Hesjes Beweging houdt binnenkort haar eerste congres. Op dit congres zullen de volgende onderwerpen naar voren komen: de staat van onze democratie, een onvoorwaardelijk basisinkomen en directe democratie.

Bron : Gele Hesjes Beweging

Geen opmerkingen :

Een reactie posten