vrijdag 1 mei 2015

Steeds meer rechtszaken tegen de overheid voor de rechter wegens wanbeleid

SVB bepaalt gluiperig hoeveel nachten je mag samenzijn.De Sociale Verzekerings Bank (SVB) voert de AOWet uit en controleert of ouderen samenwonen zodat zij slechts aanspraak hebben op de verlaagde AOW-uitkering. 
In een recente Gestapomentaliteitszaak voor de rechter ligt de vraag voor,  of twee senioren die het weekend samenzijn ook samenleven in de zin van de wet.
Ouderenbond ANBO vindt ook dat de regels omtrent samenwonen onduidelijk zijn, en bood vlak voor het zomerreces een petitie aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken aan. „Van het ene SVB-kantoor mag je drie nachten bij elkaar slapen, bij het andere kantoor word je na twee nachten als samenwonend gezien”, aldus een woordvoerder. De rechter doet op 9 oktober uitspraak.

Als je AOW, hebt moet je dus eenzaam wegteren achter de geraniums? 
Spijtig dat het fundament daartoe werd gelegd door diezelfde ouderen die altijd maar braafjes hebben gestemd op met name CDA en PvdA D66, die dit hebben veroorzaakt samen met de VVD.

Gemeente Utrecht en Den Haag naar rechter om korting op budget bijstand

De gemeente Utrecht sleept staatssecretaris Jetta Klijnsma voor de rechter om een grote korting op het budget van bijstandsuitkeringen. De stad krijgt plotseling 12 miljoen euro minder.
Wethouder J. Kreijkamp (financiën) zegt niets anders te kunnen dan een rechtszaak aan te spannen. ,,De staatssecretaris heeft toegegeven dat er fouten in het nieuwe verdeelmodel zitten, maar weigert er iets aan te doen. Sinds eind vorig jaar zitten we voor 2015 met een groot gat in de begroting.
Utrecht trekt samen op met Den Haag, dat zich ook erg benadeeld voelt. Gesprekken met de PvdA-staatseceretaris en een uitgebreide lobby in de Tweede Kamer hebben niets uitgehaald.
Niet bezuinigen
Gemeentes ontvangen geld van het rijk voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. De hoogte van de uitkeringen worden bepaald door het rijk. Gemeenten mogen niet bezuinigen op uitkeringen, omdat de ontvangers er recht op hebben.
Het tekort moet uit andere onderdelen uit de begroting komen. Kreijkamp wil nog niet vooruitlopen op bezuinigingsmaatregelen omdat hij volgende maand de zogeheten voorjaarsnota presenteert. Daarin doet hij voorstellen om de korting op te vangen. ,,Het wordt een heel lastige begroting, waarbij het euro’s sprokkelen wordt.”
Een woordvoerder van Klijnsma laat weten
dat onafhankelijke wetenschappers hebben vastgesteld dat het nieuwe model beter is dan het oude verdeelsysteem, omdat hiermee een veel preciezere inschatting is te maken van de te verwachten bijstandskosten per gemeente.
,,De budgetten voor dit jaar staan vast. Wel overlegt het ministerie momenteel of er voor de komende jaren verdere verbeteringen mogelijk zijn.”
De gemeentes zullen nog wel vaker naar de rechter stappen, ze krijgen minder geld vanuit Den Haag. 
Maar door verlies van banen vanwege wegbezuinigen , digitalisering, robotisering en vanwege het feit dat winkels hun deuren sluiten – komen er steeds meer mensen die een beroep moeten doe op de bijstand. Hier komt bovenop dat door de instroom van asielzoekers het aantal bijstandsuitkeringen nog verder zal toenemen de komende jaren. Dit zijn de eerlijke feiten. Het ligt voor de hand dat alle gemeentes in hoge geldnood zullen komen.
Rutte en Samsom kunnen wel beweren dat onze economie in de lift zit, maar wat betreft werkgelegenheid en banen constateren we het tegendeel. Ook vertellen ze trots dat ze de overheidsfinanciën beter in orde hebben – echter onze gemeentes en de Nederlandse burgers schreeuwen moord en brand.

WANT het EU Beleid gaat gewoon door . De overheid gaat nog meer korten op zorgbudgetten.

 – Het ministerie van VWS dreigt geld in mindering te willen brengen op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo.  Aanleiding: cijfers over het AWBZ-gebruik in 2014. 

De VNG verenging nederlandse Gemeenten verzet zich tegen deze nieuwe bezuinigingen. 

 Gemeenten en hun inwoners mogen niet opdraaien voor tekorten die zij niet zelf gecreëerd hebben.
Rust en stabiliteit
Burgers en gemeenten hebben behoefte aan rust en stabiliteit. Dat bereik je niet door na amper drie maanden na het van kracht worden van de decentralisaties in een lopend jaar de budgetten te verkleinen zegt de VNG in een brandbrief (PDF) aan alle gemeenten.

Gemeenten hebben voor 2015 contracten getekend, om zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten. De VNG vraagt de staatssecretaris ook zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van zorg

Het EU Beleid gaat gewoon door Van Rijn spreekt van ‘beheerst verlopen’zorghervormingen.De ingrijpende hervorming in de langdurige zorg, waar de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten en zorgverzekeraars zijn overgeheveld, “is beheerst verlopen”. Van rijn: is de man die door zijn eigen vader in het “zonnetje” werd gezet vanwege de volledige falende zorg voor zijn dementerende moeder? Zoonlief bleek niet op de hoogte!
Van Rijn zegt “dat het te vroeg is voor conclusies, maar concludeert wel dat de hervormingen beheerst zijn verlopen”. Hoe krijgt de man het voor elkaar om twee volkomen tegenstrijdige opmerkingen in één commentaar te zeggen. Zou hij recent nog bij zijn moeder langs geweest zijn? 
Want de meest trieste gevolgen voor de meest kwetsbaren zien we nu dagelijks om ons heen.  
Gisteren nog het bericht dat veel ouderen thuis te weinig zorg krijgen.
De PGB-uitbetalingen die nu een ramp zijn. De oudjes staan gewoon in de kou. 

De zorgverleners worden nog altijd niet uitbetaald uit de PGB. Terwijl de budgethouder wel eigen bijdragen betalen voor die zorg. 
Ouderen van 70,80 of 90 jaar moeten naar de rechter stappen om hun gelijk te halen. 
De politie die nu zijn handen vol heeft aan het zoeken naar verwarde personen om nog maar niet te spreken van het opvissen van mensen en het tussen de rails wegpeuteren van lichaamsdelen . 
Maar op dit cijfer rust al sinds enige tijd een embargo… Lees regionaal nieuws er maar eens goed op na of Google “verdronken” of “treinvertraging persoon op spoor” Allemaal mede veroorzaakt door het wegredeneren van ( psychische) zorg. Kijk maar eens naar” brand” en ” seniorencomplex”!! Een zorginstelling zou overgenomen cliënten van het failliete Pantein/Vivent eigenhandig gekort hebben op uren HH-zorg. Zij zouden keukentafelgesprekken moeten gaan voeren met die cliënten en dat was nog niet gebeurd. Gemeentes besteden dit uit:, zij hebben geen expertise voor indicatie huishoudelijke hulp. en denken de Zorginstellingenwel.
De hulpbehoevenden moeten dan bezwaar maken bij de gemeente als ze het niet eens zijn met de indicatie.
M.a.w. beheerst kun je dit achterlijke zorgsysteem niet noemen.Slecht verzorgde en eenzame ouderen: het zijn er steeds meer, blijkt uit een rondgang van de NOS langs 320 artsen en 30 wijkverpleegkundigen. Uitdrogen, niet eten, en totaal vereenzamen. Gevoelloos om de hervorming (lees bezuiniging) dan ” beheerst” te noemenAls hij met ‘is beheerst verlopen’ bedoelt dat de revolutie nog niet is uitgebroken dan heeft hij gelijk.
Overheid voor de rechter om ‘falend energiebeleid’ 
De Nederlandse overheid brengt de komende generaties in gevaar met het energiebeleid van de afgelopen jaren. Dat vindt milieuclub Urgenda, die vandaag – samen met 900 mede-eisers – een ander energiebeleid wil afdwingen via de rechter. Nederland zou harder zijn best moeten doen om de CO2-uitstoot te verminderen en met betere wetgeving te komen, zodat (investeren in) duurzame energie weer aantrekkelijker wordt.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten