zaterdag 1 februari 2020

AOW en Pensioenen onder de loep (video)

32 miljard verdwenen uit het ABP pensioenfonds en andere zaken
Een al wat ouder Item waar ik al eens meer over gepubliceerd heb en wat  op video 
vastgelegd is door Cafe Weltschmerz.
in deze video's is zeer duidelijk uitgelegd wat er met onze oude dag voorziening be beurd is en aande hand is
Ik raad  U aan deze te bekijken en daar Uw mening over te vormen om te kijken of we de overheid zover kunnen krijgen om een en ander recht te zetten.

Wel wil ik jullie vragen niet met ongenuanceerde kreten kreten te komen als roversbende en meer van dit soort gebral, maar met eventuele ideen of oplossingen.
Ik wens U een zeer leerzaam kijk moment.
29 sep. 2019
Waar maakt Klaas Knot van de DNB zich druk over? Een gesprek over de ‘schijnellende’ van de pensioenfondsen.

Op dit moment, anno 2019 is er bij de pensioenfondsen 1500 miljard euro in kas. Er wordt ca. 33 miljard euro aan de pensioenfondsen afgedragen en opmerkelijk genoeg hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het uitkeringsbedrag groeit echter met 22 miljard langzaam naar een jaarlijkse uitkering van 55 miljard, omdat de generatie post-babyboomers nu ook met pensioen gaan. De pensioenpremies zullen daarentegen wat minder meestijgen door een beperkte inkomensverbetering. Het gat tussen de inkomende premies en uitgekeerde pensioenen zal daarom stijgen naar maximaal ca 15 miljard en vervolgens weer kleiner worden.

Volgens De Brouwer hebben we ruim, meer dan honderd jaar de tijd om die ‘pot leeg te eten’. Degenen die op dit moment recht hebben op deze pot zijn over zeventig jaar dood.

Er blijft dus een groot deel over dat besteedt moet gaan worden aan de volgende generatie pensioengerechtigden. De dekkingsgraad zal dus zonder ingrepen van de DNB in de toekomst vanzelf steeds groter worden.


30 mrt. 2019
Overheid, pensioenfondsen, toezichthouders, werkgevers, werknemers: stop met de worst case scenario's, die slechts leiden tot een steeds groter wordend stuwmeer van spaargeld. Bij de pensioenfondsen, waar de waarde van de belegde reserves een astronomische omvang heeft bereikt en bij de overheid waar alleen al in 2018 € 11 miljard op de AOW begroting werd bespaard.

Geld moet rollen, als het wordt vastgezet, is dat nadelig voor de economie en vooral voor de koopkracht van iedereen, niet alleen van de ouderen.

Tussen 1982 en 1994 heeft de overheid een enorm bedrag aan het ABP onthouden dat geschat wordt op 32,8 miljard gulden, maar dat in werkelijkheid aanzienlijk groter zou zijn. Ex Premier Lubbers zei hierover vlak voor zijn dood in een interview dat door de uitnamewetten die deze besparingen legaliseerden de overheid een verplichting op zich heeft geladen naar de pensioengerechtigden bij het ABP. Ook heeft de overheid het welvaartsvaste pensioen overboord gezet, om de pensioenen betaalbaar te houden ondanks de uitnamewetten. Het is in feite een wonder dat het ABP ondanks het ingrijpen van de overheid nog een dekkingsgraad heeft van ongeveer 100 procent bij een rekenrente van 1,2 procent.

De AOW wordt uitbetaald op basis van een omslagstelsel, dat wil zeggen dat de werkenden betalen voor de gepensioneerden. Vooral door wijzigingen in de sfeer van de inkomstenbelasting is de opbrengst van de AOW premie al jaren onvoldoende om de uitkeringen te kunnen betalen. Het verschil wordt uit de algemene middelen betaald, dus uit het belastinggeld dat ook door gepensioneerden wordt afgedragen. In zekere zin is de AOW dus voor veel gepensioneerden een sigaar uit eigen doos. Ook op de stijging van de AOW leeftijd valt heel wat af te dingen. 

De toekomst van de pensioenen in Nederland is veel beter dan vaak wordt geschetst. Paniekzaaierij is absoluut onnodig en getuigt van gebrek aan inzicht en kennis. Er is geen jongere die hoeft te zeggen dat er voor hem of haar later geen pensioen meer zal zijn. Ook indexeren kan zonder enig probleem. Het advies aan de commissie die zich over de rekenrente buigt is dat deze veilig op 2,8 procent kan worden gebracht. Zeker als de afspraak is dat deze maatregel over vijf jaar wordt geƫvalueerd.

Bron: YouTube
https://youtu.be/a-_UgQyFR7s
https://youtu.be/ZqYS4bG_zvY


Geen opmerkingen :

Een reactie posten