maandag 12 november 2018

We zijn weer zo ver , Kernenergie weer op de Agenda . Fukushima superveilig?

‘Fukushima is het bewijs dat kernenergie superveilig is’   ??
Moeten we in Nederland opnieuw inzetten op kernenergie (want CO2-arm) om de klimaatdoelstellingen te halen? Nee, zeggen tegenstanders, want het is veel te duur, het afval blijft duizenden jaren lang gevaarlijk en al is de kans klein, er kán zich een kernramp voordoen. We leggen deze drie belangrijkste tegenargumenten voor aan een uitgesproken voorstander: Wouter van Caspel, werkzaam bij Nederlands enige kernenergiecentrale in het Zeeuwse Borssele. 


Van Caspel deed een master windenergie aan de TU Delft, maar ging bij een kerncentrale werken. Die levert net zo goed groene stroom, zegt hij. Hij is er medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse onderhoudsstop. In die periode van zo’n twee tot vier weken worden de splijtstofstaven deels vervangen en wordt onderhoud uitgevoerd.

Dus de enige criteria voor het produceren van groene stroom is dat er géén CO2 uitstoot plaats vind ?


Van Caspel is ‘van de mix’. Een mix van verschillende energiebronnen: kernenergie, wind, zon, en zolang het nodig is fossiel. We leggen hem drie belangrijke bezwaren tegen kernenergie voor: de veiligheid, het afval, en de hoge kosten.

1. Veiligheid
Tegenstanders dragen de voorbeelden aan van de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. Hoe groot is de kans dat zoiets ook in Nederland gebeurt? Van Caspel: ‘De kans op een ongeluk is zeer klein, de kans op een kernrámp is nul. Tsjernobyl was een slecht ontworpen reactor.

Het oorspronkelijke ontwerp van Borssele was van hetzelfde type als van Tsjernobyl en is na de kernramp op verschillende plaatsen aangepast.
De kans op een kernramp is nóóit nul, het afval dat overblijft ie op zich al een ramp.
De veiligheid wordt ons voorgehouden dat het duizenden jaren actieve zwaar radioactieve aval op geborgen wordt en ligt in een bunker die voor een tijd van 100 jaar gebouwd is.
Daarbij komt nog dat er niemand bereid is onze oude kerncentrales op een veilige manier af te breken omdat daar nooit geld gereserveerd is , en nog niet.

Met de slechte eigenschap dat als de temperatuur steeg, de splijting harder ging. Bij ons is het andersom: als onze reactor warmer wordt dooft de boel juist uit want de kernsplijting wordt geremd.’ Volgens Van Caspel is de enige overeenkomst tussen Tsjernobyl en Borssele dat er kernsplijting plaatsvond en -vindt. Verder zijn de reactoren op geen enkele manier te vergelijken met elkaar, stelt hij, en kan Tsjernobyl dus onmogelijk als reden worden aangevoerd om nu nog tegen kernenergie te zijn. ‘Je verbiedt de NS ook niet om een nieuwe trein te kopen omdat er in 1850 in Rusland een stoomtrein is ontploft, hoeveel doden dat toen ook kostte.’


Dit is appels en peren vergelijken en vrees dat als van Caspel dit aan durft te voeren zich totaal niet bewust is ven het gevaar van Kernenergie.

Overigens lees je nergens over een andere veiligere kerncentrale die door Rusland ontworpen is waarvan de radioactiviteit binnen één generatie weggewerkt kan worden en we onze kinderen niet mee achterlaten. 
https://tinyurl.com/ybap8sfq )

Volgens mij kunnen we het energiegebruik drastisch verlagen door wat we ontwerpen en op de markt brengen duurzamer en zuiniger te ontwerpen.
Er hoeft niet persé een stekker aan of batterijen in.


Bron: De monitor
Commentaar : (in rood) Jeroen Ghuijs (Finding Voices)

Geen opmerkingen :

Een reactie posten