zondag 27 november 2016

Zondagavond 27 November 20:30 Hans Stolp - openbaringen volgens Johannes

een drie uur durende lezing van Hans Stolp.
Zondagavond 27 November 20:30 uur
Openbaringen volgens Johannes
Hans Stolp houdt een inleiding over het laatste bijbelboek: Openbaringen van Johannes. Voor het eerst opgetekend ineen hooggelegen grot op Patmos, Grieks eiland in de Egeïsche Zee. Volgens de Griekse grondwet een heilig eiland.
Johannes is dan 96 jaar. Hij zal nog vier jaar leven 
Wie is deze Johannes. Hij is degene die in de Bijbel aanvankelijk de naam Lazarus draagt. Lazarus, die volgens de traditie gestorven was en weer tot leven gewekt door Jezus nadat hij enkele dagen in het graf had gelegen.
Maar hier is in feite geen sprake van ‘gestorven zijn’, maar van iemand die uit zijn lichaam treedt en een reis door de geestelijke wereld maakt en tijdens die reis inzicht krijgt in hoe de schepping is begonnen en waar het met ons en onze wereld naar toe gaat. Dat is erg kort samengevat.
Zo’n uittreding hoorde bij de zesde inwijding van mensen die zich op een geestelijke ontwikkelingsweg bevonden. Daar hoorde ook bij dat je je naam veranderde en Lazarus heet voortaan Johannes.
Johannes heeft tientallen jaren in Efeze gewoond. Daar en in plaatsen in de buurt stichtte hij zeven gemeenten, die hij beurtelings bezocht.


Op Patmos, inmiddels 96 jaar, krijgt hij visioenen die zo helder zijn dat hij instaat is ze te dicteren aan een vriend Procheros. Het is de Apocalyps. Een Grieks woord dat door ons is vertaald met ‘Openbaringen’, hoewel het woord ‘onthullingen’ een betere vertaling lijkt.
Hans Stolp noemt dit boek met het Evangelie van Johannes de meest actuele boeken uit de Bijbel. Het Evangelie leert ons welke weg we hebben te gaan in de navolging van Christus. Het boek Openbaringen geeft inzage in de ontwikkelingsweg van onze wereld en van ons eigen individuele leven.
Maar…wie oren heeft om te horen, die hore…Veel is in beeldtaal geschreven en moet dan ook worden “onthuld”. Moet worden ontsluierd.
Bovendien moet Johannes een gebeuren dat hem vanuit de geestelijke wereld wordt aangereikt zodanig trachten te vertalen dat wij nog enigszins kunnen vatten waarover hij het heeft. Een moeilijke opgave.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten