vrijdag 4 november 2016

04 Nov 21:00 uur Op Finding Voices - Kwantpunt met Jaap Hiddinga

Presentatie : Aat de Kwant
Gast            :Jaap Hiddinga

Jaap Hiddinga, van huis uit chemisch ingenieur, 
kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde.

Hij woont in Schotland en houdt zich uitsluitend bezit met het schrijven van boeken en het geven van consulten en lezingen. Eerder verschenen: Visioenen en uittredingen (2e druk), Engelen en visioenen (2e druk), Eindtijd of overgang? (2e druk), Conceptie, geboorte en leven, Man, vrouw en zielenbewustzijn (2e druk) en De verwarde mens, enz.

In 2003 verscheen het eerste boek van Jaap Hiddinga over de inhoud van buitenzintuiglijke ervaringen die werden opgedaan tijdens uittredingen. De titel daarvan was Visioenen en uittredingen.

Er zijn daarna nog eens zeven boeken verschenen die ook allemaal ervaringen weergeven vanuit een spiritueel oogpunt, dat wil zeggen vanuit het gezichtspunt van de geestelijke begeleiders

Hij heeft een technologische achtergrond en kan veel van wat hij aan die andere kant zag, vanuit zijn kennis beamen en bevestigen en wil daar ook verantwoording voor afleggen. Hij verschuilt zich niet achter wat hij “zag” maar wil daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Hij toont zich een nuchter man. Opmerkelijk is dat velen met een technologische achtergrond, ook uit de IT-sfeer, dergelijke dingen meemaken.

Ook schreef hij een voorwoord in de 2011 verschenen herdruk van het boek Buitenaardse beschavingen van Stefan Denaerde. Een boek dat hem op 12-jarige leeftijd al fascineerde,Naar aanleiding van de boeken “Visioenen en Uitredingen” en “Engelen en Visioenen” hebben veel mensen Jaap Hiddinga vragen gestuurd over het einde der tijden, of liever gezegd, het einde van het

In 2005 verscheen zijn boek “Eindtijd of overgang. Visioenen over de veranderingen die de aarde en de mensheid te wachten staat.

De kracht van dit boek is dat geen sensationele voorspellingen worden gegeven over de wijze waarop en de eventuele periode waarin een ramp zich voor zou kunnen doen, om de eenvoudige reden dat dit de bedoeling van God niet is. Mensen die zoeken naar een datum of iets concreets in de vorm van een specifieke ramp zullen zich wellicht teleurgesteld zijn, maar er is wel sprake van een aantal mogelijkheden die zich zullen voordoen en een uitleg over de ware aard van datgene wat komt.

leven op aarde.

Wat hij te horen krijgt, wijkt overigens af van wat er doorgaans over die eindtijd wordt gezegd en beweerd

Zo is het “Einde van de Wereld” geen einde maar zal worden gevolgd zal door voortzetting van de wereld in een getransformeerde vorm. Het zal niet 'opeens' gaan maar geleidelijk. Via 'uittredingen' en aldus reizende in de astrale en mentale werelden, begeleid door een engel, leert hij heel veel over de transformatie die de Aarde op dit moment doormaakt, de moeilijke tijden die de mensheid als geheel meemaakt, het verdriet en de ontreddering die daarmee gepaard gaan en dat dit alles deel uitmaakt van een groot Goddelijk geheel, dat uiteindelijk op Liefde is gebaseerd.Een tiental boeken verschenen bij Ankh-Hermes.

Zijn laatste boek “Transformatie naar een nieuw leven, de reis naar een toekomstige wereld,”verscheen bij de nieuwe uitgeverij Bres/Ediocola en ook zijn dit jaar te verschijnen boek “Voorbij de illusie, de weg naar volledige vrijheid,” zal daar verschijnen.

Ook zal dit jaar zijn boek “Voorbij de illusie de weg naar volledige vrijheid” verschijnen. 

Meld je vanavond aan op de chat en laat je verassen
http://www.findingvoicesradio.com/
http://tinyurl.com/tunein-finding-voices
http://www.united-lightworkers.be/
http://www.goldenawareness.net/
http://finding-voices.blogspot.nl/

Er is ook een live chat ter ondersteuning van de programma's voor interactief contact met de programmamakers.

Chatbox meld je eenmalig aan ivm jouw en onze privacy


 

Geen opmerkingen :

Een reactie posten