maandag 29 juni 2015

9/11: who cares ? Klokke Belfort Focus op de waarheid Marinus van der Lubben heeft het gedaan !

Op 27 februari 1933 ( één maand na de machtsovername door Hitler ) vernietigde een geweldige brand de Reichtag ( het parlementsgebouw in Berlijn ). Voor de Nazi’s was onmiddellijk duidelijk wie de dader was : een Nederlandse jongeman Marinus van der Lubben. Hij werd ondanks heel magere bewijslast vlug veroordeeld en onthoofd. Hij bleek ook niet alleen gehandeld te hebben maar in opdracht en met steun van het communisme. Gevolg: een gewelddadige kettingreactie tot en met WOII en een terugschroeven van de burgerrechten.
Jarenlang heeft men geprotesteerd tegen deze leugen. In 2007 werd Marinus symbolisch vrijgesproken en gerehabiliteerd, maar in de officiële boeken is hij nog altijd de dader. De beschrijving van ons verleden is een ketting van leugens, aan elkaar geklonken door de machthebbers.
Een van de bloedrode draden is het creëren van angst. De lijst is lang van aanslagen, die door overheden zelf worden georchestreerd en waarbij de schuld dan op ‘de vijand’ wordt geschoven waartegen ten strijde moet getrokken worden. It’s  a false flag, stupid !
Nine Eleven is voor mij dé mother-hoax!
Iedereen weet wat er toen gebeurde.
Iedereen beseft het belang ervan.
Iedereen beschouwt kritiek op de officiële versie als complot-denken.   Iedereen ?   Neen, meer en meer mensen worden wakker, stellen vragen (waarop voorlopig geen echte antwoorden komen) en komen tot de conclusie dat we met zijn allen ongelofelijk bedrogen zijn en worden.
Maar het blijft nog een gevoelig taboe-onderwerp. Zoals de holocaust. Zoals de global warming. Zoals de moon landing. Zoals de moord op JFK. Zoals … zovele belangrijke gebeurtenissen en evoluties waarover het politiek, journalistiek en academisch correct denken geen discussie meer toelaat. Ook al toont het feitenmateriaal overweldigend aan dat wat ons voorgehouden wordt simpelweg niet kan kloppen.
Als men de wil, de drang, de durf en de vrijheid heeft  zijn ogen open te doen. Als …
Maandag 27 april is er zo’n gelegenheid om zich te informeren over wat er die elfde september 2001 gebeurde. Richard Gage komt naar Brussel om over het onderwerp 9/11 spreken als vertegenwoordiger van  2.300 architecten en ingenieurs, die allemaal na onderzoek tot de conclusie gekomen zijn dat het instorten van die drie torens (Twin Towers en  WTC-tower 7) niet kan verklaard worden door die twee vliegtuigen. Praktische  info : klik hier.
Hieronder vind je een tekst die deze problematiek in een notendop samenvat. Eind februari heb ik hem gestuurd naar een bekend Vlaams academicus en debunker van zogenaamde complottheorieën. Hij heeft mij beloofd te reageren, maar tot nog toe ontbrak hem de tijd …
Ik ben geduldig (geworden) want de waarheid komt zeker naar boven.
Ook in verband met chemtrails. Voor de vierde maal komen opzaterdag 25 april  geëngageerde en verontwaardigde burgers samen aan het Centraal Station te Brussel van 14 u tot 17 u om kennis te nemen van allerlei informatiemateriaal en uiting te geven aan hun bezorgdheid en verontwaardiging. Meer info over dit internationaal initiatief ‘ Global March for a blue skie ‘ :www.chemtrailsbelgium.com of bij de initiatiefnemer Luc Vervliet (theviturviusgroup@hotmail.com )
Ik roep wie kan en wil op om aanwezig te zijn op beide activiteiten: het gaat over onze rechten & vrijheid, onze waarheid & waardigheid, onze gezondheid, onze toekomst ….
Belangrijk genoeg ?
Ik stuur deze email dan ook naar alle politici, journalisten, academici en andere maatschappelijke verantwoordelijken die ik ken.
Met vrije en soevereine groet ,
Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke, geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam met claim op de naam en handtekening: © PETER ARTHUR MARIA VEREECKE en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

BRON : Klokke Belfort