maandag 13 augustus 2018

SCHANDALIG !!!! WE WORDEN NOG STEEDS BELAZERD met de OostvaardersplassenWat willen we nu? een steppengebied, een moerasgebied, of visgronden?
IN de plannen die hierboven vernoemd worden word met geen woord gerept over grote grazers die gered zouden worden en is vervangen word door een moeras-reset, de plannen van Natura2000 liggen onder een heel ander regime dan waar de gemeente Lelystad of SBB ook maar enige invloed op kunnen uitoefenen,
Ik vrees wat dit betreft "Einde verhaal" Ik begrijp nu ook dondersgoed waarom de Gemeente heel terughoudend is en ook maar enige medewerking wilt verlenen aan de op handen zijnde Manifestatie de guillotine is al gevallen, de kop is er af en kan niet meer hersteld worden.
OP NAAR HET VOLGENDE PROJECT.
Frans Vera– 8:28, 14 maart 2018
In een artikel in trouw beweert Frans Vera nog  "Het onder laten lopen van de Oostvaardersplassen zal geen blijvend moeras opleveren, betoogt ecoloog Frans Vera. Zonder gras zullen de grauwe ganzen vertrekken, waardoor het gebied zal dichtgroeien."

waterschap Zuiderzeeland 12 maart 2018
vervolgens kunnen we lezen :
"VISPROEF TER VOORBEREIDING OP MOERAS-RESET OOSTVAARDERSPLASSEN"
In de week van maandag 12 maart 2018 verkennen Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Midden-
Nederland, Sportvisserij Nederland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland op welke wijze
omgegaan kan worden met de vissen in de Oostvaardersplassen tijdens de geplande moeras-reset eind 2018.

Hier werden dus al 7 jaar geleden proeven voor gedaan ?

Tijdens de visproef wordt het visbestand geschat en de conditie van de vis bepaald, zoals dit 7 jaar geleden ook is gebeurd.

Momenteel vinden verschillende actiegroepen dat het gesjeoemel met de grote Hoef dieren onmiddelijk moet stoppen,,Nou beste mensen er wordt gestopt met dit project eind 2018, zoals al eind 90er jaren gepland was.

Vervolgens neemt één van de actievoerders geen deen meer aan de actie omdat in een van de groepen mensen deel nemen die lid zouden zijn van  ‘The knights of malta’  dus als je hier over een jaar  op terug kijkt zal alle commotie vergeten zijn. en kunnen we ons druk gaan maken oer een niet bestaand moeraslandschap in de Zuiderzee.

Door een deel van de vissen voor de verlaging over te zetten in het Markermeer, kan sterfte van deze vissen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bronnen: Trouw

               Zuiderzeeland

Commentaar : Jeroen Ghuijs

Geen opmerkingen :

Een reactie posten