zondag 19 augustus 2018

RECHTSZAAK ZORGVERZEKERING DEFINITIEF GEWONNEN! HULP BIJ OPZEGGEN & AANMELDEN COLLECTIEVE AANKLACHT…

Beste Nederlanders,  
Voor de duidelijkheid; een burger = zakelijk handelend persoon met bevoegdheden en rechten beschreven in het Burgerlijk Wetboek en uw wilsverklaring (Art. 33 BW 3) Er zijn 3 opties waaronder u kunt vallen (zie onderstaande opties): 1. U heeft geen contract, 2. U heeft nog een contract of 3. U maakt meer ziektekosten dan premiekosten incl. eigen risico. PS. Het verplicht verzekeren van een autoverzekering is totaal anders, u bent met een voertuig namelijk een risico op de openbare weg voor immateriële en materiële schade.

1.Heeft u geen contract of bent u door CAK (Voormalige ZorgInstituut Nederland) zonder uw toestemming verzekerd:
• Weiger dan elke vordering (wanneer u betaald, gaat u namelijk akkoord met een vordering)
• Onze gewonnen gerechtelijke uitspraak stelt dat zonder contractuele verbintenis met uw wilsverklaring (Art. 33 BW 3) er geen vordering mogelijk is en dat u als burger vrij bent om een dienstbaarheid=zorgverzekering te dulden of niet te dulden (Art 1. BW 1). Ook bent u vrij om zelf - zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar met zijn aandeelhouders en winsten - te onderhandelen met zorgaanbieders, die zorg niet kunnen weigeren vanwege hun Medische Eed.(Ziekenhuis, Artsen enz.)
• Onverzekerde burgers worden door het CAK zonder toestemming=wilsverklaring (Art.33 BW 3) verzekerd, ook dit is in het Burgerwetboek verboden en vernietigbaar Art 3.44 & 3.51 BW.
• Erg belangrijk om te weten: ga nooit zelf een gerechtelijke procedure starten, aangezien u een “verplichte” bestuursrechtelijke premie moet betalen komt u als aanklager bij een bestuursrechter te staan die de rechtszaak altijd toetst op bestuursrecht. Deze zaak verlies u altijd!
De truc is om u als burger voor de rechter te laten dagen door de eisende partij. U bent namelijk een burger en komt u altijd voor een burgerrechter (Civiel) te staan, die alleen maar mag toetsen op het Burgerwetboek. Dan kunt u zich beroepen op Art. 1.1 & 3.33 BW, daarnaast is dwang=verplichting van commercieel contract strafbaar Art. 285 Strafrecht en vernietigbaar Art. 3.44 & 3.51 BW.
• CAK en incassobureaus spelen voor eigen rechtertje en proberen met strafbare feiten: stalking, onrechtmatige verhandeling van persoonsgegevens, bedreiging, (poging tot) oplichting, geestelijke mishandeling en (poging tot) huisvredebreuk met ontvreemding van eigendommen u te dwingen tot betaling zonder gerechtelijke uitspraak.
Stuur de gerechtelijke uitspraak samen met deze voorbeeldbrief naar uw uitkeringsinstantie, bank, CAK en zorgverzekeraar die zonder contract meewerken aan een onrechtmatige vordering op uw inkomsten.
PS. Werkgevers = Civiel en mogen niet meewerken aan een onrechtmatige vordering zonder gerechtelijke vonnis en vallen niet onder de ambtsplicht van Bestuursrecht!
• Beseft dat u een lange adem moet hebben en negeer dreigbrieven van het CAK en incassobureaus en eis schriftelijk direct een dagvaarding van het CAK en/of incassobureau als eisende partij, waarin u CAK en incassobureaus wijst op de strafbare feiten die zij plegen. (Zie voorbeeldbrief)
• Wanneer u gedagvaard wordt voor de Rechtbank dan kunt u het voorbeeld van onze verweerschrift en gerechtelijke uitspraak gebruiken (PS. Vul wel uw eigen gegevens en verhaal in!)
• Wanneer u gedaagd wordt voor een Rechter, vraag meteen aan de Rechter of hij de rechtszaak in Burgerrecht toets. Wanneer de Rechter het wilt toetsen in het Bestuursrecht, dan dient u de rechter te attenderen dat u als gedaagde geen bestuursorgaan bent en onder burgerrecht valt en u kunt de rechter wraken zodat u een andere eerlijke rechter krijgt.
Let op! Een advocaat zal een rechter nooit wraken bij partijdigheid, dat dient uzelf te doen (Daarom voeren wij liever rechtszaken zonder advocaat).
Wanneer de Rechter het Burgerrecht erkent, vraag meteen of hij dus Art. 1 BW 1 en 33 BW 3, 44 BW 3 & 51. BW 3 Burgerwetboek erkent, de Civiele Rechter dient deze namelijk te erkennen waarmee je de Rechtbank meteen schaakmat!
• Mocht u nog persoonlijke juridische begeleiding nodig hebben, dan kunt u lid worden van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.
2.Heeft u nog een lopend contract met uw wilsverklaring:
• Zeg schriftelijk uw contract aan het einde van het jaar op en sluit geen nieuw contract af, zorg dat u daar bewijs van heb (aangetekend of per email)!
• Commerciële Zorgverzekeraars die eisen dat u eerst overstap naar een andere zorgverzekeraar en/of uw schuld moet afbetalen, hebben geen enkele bevoegdheid om u vast te houden aan een contract die jaarlijks opzegbaar is.
• Voor vervolg zie bovenstaande optie 1.
3.Verbruik u meer ziektekosten dan uw huidige premiekosten incl. eigen risico:
• Blijf dan voorlopig verzekerd - totdat de Nationale Bond tegen Overheidszaken eerst de aanklacht heeft gewonnen -, zodat u niet onnodig financieel in de problemen komt.
De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal met onze gewonnen rechtszaak een collectieve aanklacht starten tegen alle verantwoordelijke partijen van deze illegale “verplichte” zorgverzekeringswet. Waarin burgers=mensen door de Nederlandse overheid worden verhandeld aan commerciële ondernemingen. Dit is een pure vorm van mensenhandel Art. 273f SR.
Burgers betalen al belastingen en het is volgens de Grondwet Art. 10 & 22 de taak van de Nederlandse overheid om de gezondheidszorg te bevorderen met eerbieding van uw persoonlijke levenssfeer! (Waar betalen we anders belasting voor?)

1 opmerking :

  1. Allemaal leuk en aardig, maar mijn man en ik wonen sinds ons pensioen in Spanje. Van elk pensioenfonds of het SVB worden de kosten voor verzekering automatisch afgehouden. Dus... hoe kan je dit stoppen?

    BeantwoordenVerwijderen