dinsdag 5 juni 2018

Wiebes zet deur open voor fracking in Noord-Brabant


Dus we stoppen even met Groningen en starten met de Brabanders
jullie hebben de kans om dit tegen te houden, en als ik jullie was zou ik dat ook maar doen.
Dat is een omstreden techniek, maar minister van energie Eric Wiebes (VVD), toezichthouder SODM en de Mijnraad verleenden gunstig advies.Je ziet dat hij er van overtuigd is dat het een omstreden methode is, dus jullie zijn werkelijk gewaarschuwd en wie zwijgt stemt toe.
De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning zal naar verwachting maximum 3 cm bedragen.
Dus een kleine bodemdaling, weten jullie wat dat voor effect heeft op zandgrond?
Note: Jeroen Ghuijs - 5 juni


Nog tot woensdag 4 juli 2018 kan iedereen die zich hiertoe geroepen voelt opmerkingen formuleren op het ontwerpinstemmingsbesluit voor gaswinning in de Noord-Brabantse gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk. Vermilion Energy Netherlands wil hier aardgas exploiteren door het gebruik van fracking. Dat is een omstreden techniek, maar minister van energie Eric Wiebes (VVD), toezichthouder SODM en de Mijnraad verleenden gunstig advies.
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Aalburg hebben zich al tegen de plannen van Vermilion uitgesproken. Die plannen betreffen het gasveld Waalwijk-Noord, onder de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk, in het verzorgingsgebied van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland. Sinds 1991 wordt hier al gas gewonnen met traditionele technieken.
In het nieuwe winningsplan ziet Vermilion mogelijkheden om de gasproductie te verhogen door “hydraulische stimulatie,” een eufemisme voor de meer gebruikelijke term fracking. Het verwacht hiermee circa 66% van het technisch winbare gas te kunnen exploiteren, 61% in het meest pessimisische scenario en 76% in het meest optimale scenario.

Geen interferentie met geothermie

SODM verwacht geen merkbare wederzijdse beïnvloeding met de opsporing van nuttige aardwarmte door Hydreco Geomec in het gebied Tilburg-Geertruidenberg, ten zuidwesten van het gasveld Waalwijk-Noord.
Het nieuwe winningsplan geeft Vermilion toestemming nog tot 2026 gas te produceren in Waalwijk-Noord. In het voor het bedrijf meest gunstige scenario kan er nog 1,6 miljard kubieke meter gewonnen worden, waarmee het totaal uitkomt op 3,6 miljard. Uit het ontwerp-winningsplan blijkt dat er geen significante effecten met betrekking tot bodemdaling, bodemtrilling of natuur en milieu te verwachten zijn. De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning zal naar verwachting maximum 3 cm bedragen.

Bron: Fluxenergie

Geen opmerkingen :

Een reactie posten