donderdag 8 maart 2018

Tantra - de Weg naar bewust Zijn


Laat je raken door Tantra als jij voelt dat je verlangt naar een verdiepende beleving van Sexualiteit in verbinding met je Hart en Spirit. Tantra helpt jou je (Sexuele) Leven op een bewuste wijze te beleven. Tantra helpt jou van jeZelf te leren houden en je Sexualiteit volledig te omarmen. Tantra helpt je jouw emotionele en mentale blokkades in je fysieke lichaam en energetische lichamen op te ruimen, waardoor de Weg naar bewust Zijn en Verlichting vrijgemaakt wordt.

De Essentie – Zuiverheid van Tantra is ontkracht
Tantra wordt, in met name het Westen, vaak om oneigenlijke redenen en voor eigenbelang gebruikt. Je hoeft maar te googelen en je komt dit tegen in activiteiten die onder de noemer van Tantra aangeboden worden. Met Tantra wordt ook regelmatig de ‘Vrijheid’ bedoeld om met meerdere partners een sexuele relatie aan te gaan. Het aangaan van meerdere sexuele contacten heeft echter niets met Vrijheid en/of met Tantra te maken. 

De essentie - zuiverheid van Tantra is ontkracht, bezoedeld, verstrikt, verward geraakt.

We moeten Tantra terugbrengen naar de wortels! Als je een boom ontwortelt gaat hij dood. Waarom? De grote wortels kun je uithakken en overplanten. Maar de boom ontvangt zijn voeding door de kleine haarworteltjes. En die blijven achter in de grond. Dus als je de boom ontwortelt, gaat hij dood.

Het is van belang dat we onze eigen verantwoordelijkheid (h)erkennen voor het ontkrachten etc. van Tantra en het over grenzen (laten) gaan in de sex. 


Het waarom van Tantra – ons Verlangen naar Eenheid en Verbinding
De weg van Tantra is ontstaan omdat door de verdichting in de materie de oorspronkelijke essentie/kracht van Sexualiteit ontkracht was, namelijk oneindige Schepping in Verbinding/Eenheid/Verlichting met God/Godin.

Als het ‘goed’ is, komt onze belangstelling voor Tantra dus voort uit een innerlijk weten en verlangen naar Verbinding/Eenheid/Verlichting/God/Godin ofwel Ziel thuis laten komen in Spirit (de ware Twin). Maar we ‘misbruiken’ Tantra heden ten dage als speeltje. Ik zeg het hier heel krachtig omdat ik dit zoveel om me heen zie.

Als je ZEGT te willen kiezen voor het grootste goed voor jeZelf/je Ziel en je BEDOELT daarmee ont-wikkelen naar Verbinding/Eenheid... alle aspecten van de Liefde/Ziel leren kennen, en je gaat het pad van Tantra dan ben je congruent en kies je ervoor door het gaatje te gaan. Dan blijf je niet voor het gaatje hangen: laat de Verbinding/Eenheid nog maar even wachten, want ik vind het veel te leuk om rond te neuken ofwel te spelen ofwel ik wil mijn gehechtheden (begeerten) helemaal niet loslaten. Nee, je laat als vanzelf het veilige terugtrekken in oude bekende patronen los. Ook in de sex.

Als je Bewust Tantrisch leeft en je jouw BewustwordingsWeg gaat, begrijp je uiteindelijk dat fysieke sex zonder ZielsLiefde niet meer kloppend is voor je. 

De Weg naar binnen – Eenzaamheid of een Al-Een Zijn
Betekent dat dat je wereldje klein wordt? Als je de Weg naar binnen gegaan bent en je daardoor je eigen partner bent geworden (Twin Love), leef je in Vol-Ledigheid met jeZelf en geeft één uiterlijke partner met wie je in een toegewijde sexuele relatie bent je volledige diepgaande vervulling. Dus als die uiterlijke partner niet komt: jammer. Je kiest voor Verbinding/Eenheid/Verlichting: dus door het gaatje. Je weigert nog langer concessies te doen, met name in een sexuele partnerrelatie. Als die uiterlijke partner wel aansluit... Geweldig, want dan draag je Wezenlijk bij aan het Verlichtingsproces van het grote geheel, omdat anderen erop mee kunnen resoneren en het zo makkelijker toegankelijk voor ze wordt. Je zult je voeten toch echt zelf moeten verplaatsen om tot Verlichting (volledige belichaming) te komen. Zelf je pad gaan. Niemand komt je redden. En natuurlijk mag je ervoor kiezen er zolang over te doen als je wilt, maar dan moet je niet zeuren over een harmonieuze verlichte samenleving. Want die komt pas dan als je sex uitgewerkt hebt. De gehechtheid eraan losgelaten hebt. Teruggevallen Bent in de Bron en dan ben je Vrij. Is je sexuele energie geïntegreerd en getransformeerd naar Echte Liefde en spirituele energie. Dan heb je met velen een Verbinding. 

Dan BEN je Liefde.


Tantra als BewustwordingsWeg aanbieden
Als je vanaf deze plek anderen de Weg van Tantra gaat aanbieden, hoef je alleen maar te Zijn en is fysieke sex onnodig. Voor die ander mag alles er dan zijn. Is dat veilig, want jij bent een heldere spiegel geworden. Onthecht van sex. Dat voelt die ander (bewust of onbewust). 

*Wat gebeurt er met een vrouw (man, want ik ben ervan overtuigd dat mannen dit ook zo ervaren/ik merk dit tijdens mijn sessies) die 'gezien' wordt door een man (vrouw)?: die gaat emotioneel open, voelt zich dus 'gezien' en gaat heel gemakkelijk meeresoneren met die man (of vrouw). Haar (zijn) hart gaat makkelijk open doordat zij (hij) 'gezien' wordt. Als ze (hij) dan niet krachtig genoeg is op haar (zijn) 2de chakra*, waardoor ze (hij) haar (zijn) grens kan aangeven, laat ze (hij) er overheen gaan. Het gevoel verliefd te worden ontstaat doordat ze (hij) opengaat op haar (zijn) hart. En met name de sexuele aantrekking kan heel heel sterk voelen: dit is een rode vlag, want als je een hele hele sterke sexuele aantrekking voelt, wordt er iets tussen jou en de (trantrische) leraar 'ontketend' wat niets met echte liefde te maken heeft. Ze (hij) kan zich dan overgeven aan fysieke sex met alle mogelijke verwarring tot gevolg. Vreemdgaan. Echtscheiding. Onbedoelde zwangerschap. Fysieke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en pijn. 

Als je Tantra ‘beoefent’ neemt je sexuele energie, die jouw levenskracht-energie is, en magnetische kracht toe. Het is van belang je hiervan bewust te zijn, omdat deze toegenomen energie kan leiden tot machtspatronen en andere ego-patronen. Het vraagt een bewust verantwoordelijk omgaan met deze toegenomen energie in al je relaties, vooral in ouder-kind; coach-cliënt; etc.

Tantra als BewustwordingsWeg brengt je in Verbinding met je diepste Zelf. Je wordt je ervan bewust dat je uit balans gaat (en meer en meer) als je niet congruent bent, niet in Echte Liefde bent met jeZelf. Dingen gaan zoals ze gaan. Maar dingen gaan niet zoals ze móeten gaan. Je hebt een vrije keuze. En je diepste Zelf/je Ziel bemoeit zich ermee door kleine duwtjes te geven, die steeds luider/harder worden. Zolang je in de materie leeft, sta je ook onder de invloed van materie. Je kunt (ver)lichte keuzes maken. Ik kan me lichte keuzes bedenken. Er zijn geen foute en goede keuzes, wel domme en wijze. Je kunt het ook anders zeggen: LevenGevende en levennemende keuzes. Als gevolg van LevenGevende Keuzes sluit je aan op het Leven en stroom je met Jouw Levenstroom mee.

Je hiervan Bewust worden is de Weg van Tantra ofwel het Pad van de Mystic.

mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018

Geen opmerkingen :

Een reactie posten