dinsdag 14 november 2017

ADHD is als problematisch ervaren gedrag. Geen ziekte dus, maar gedrag ?

Wat verwacht je van kinderen van 2 of 3 jaar?
Kinderen komen dan op de leeftijd dat ze rake opmerkingen maken en hun spieren leren te beheersen, dat vraagt om meer beweging en oefening , laten zie wat ze kunnen en wat ze weten.
Daar hoort niet stilzitten en  alleen luisteren bij.
Kinderen moeten zich expressief kunnen gedragen, met andere kinderen én volwassenen communiceren.
 

Als je het mij vraagt is die jonge leeftijd niet bedoeld om braaf naar school of "crasch" te gaan.
Kinderen horen hun ouders te kennen en niet alleen als ze zelf zowel als de ouders afgebrand 's avonds thuiskomen en totaal niet meer in staat een normale communicatie met elkaar te beleven.
Kinderen moeten naar bed met hun totaal onbeantwoorde vragen en ouders beginnen zich af te vragen "is dit alles"?


We zijn niet op elkaar afgestemd en dat blijft voorlopig zo, plicht roept en de kinderen moeten nu eenmaal naar school, die je zelf niet eens op school af kan afleveren in verband met je werk, maar dat wordt prima geregeld door de creche of buitenschoolse opvang.
Dit verzin ik niets sinds vandaag of gisteren , dit zit al van jongs af aan in me , een kind krijgt al vanaf hun gebeoorte alle kennis mee die we nodig hebben en dat moeten we als ouders stimuleren in plaats van die onzin van de kinderen aan te horen.
Kinderen weten vaak héél goed wat ze willen , dat dat zogenaamd niet kan volgens de normen en waarden binnen onze samenleving moet dan maar gecorrigeerd worden evenzo als wij dat moeten doen.

En daar hebben we wat op gevonden ADHD met de bijvehorende pilletjes "RITALIN" wat inmiddels een mooie bijverdienste voor Big Pharma  is geworden.

Inmiddels weten we al lang wat "Leon Eisenberg"
 op zijn sterfbed geopenbaart heeft, ADHD bestaat niet “ADHD is een fictieve ziekte” (© wanttoknow) 

Er is gisteren ook een intervieuw verschenen in de volkskrant met Psycholoog Laura Batstra over haar onlangs geschreven boek "Adhd: macht en misverstanden" (een herziene uitgave van Hoe voorkom je adhd? uit 2012)

 Ook BNR heeft er gisteren aandacht aan besteed waar ook de ruisteraar kon reageren.

Al met ben ik er van overtuigd dat kinderen niet noodzakelijk vóór hun zesde jaar naar school zouden moeten en dat de ouders voldoende mogelijkheden zouden moeten krijgen om hun kinderen de door hun zelf opgestelde normen en waarden bij te brengen.
Ga nu niet beginnen dat het dan een zootje wordt, ik denk persoonlijk dat jeugdzorg en de kinderbescherming véél minder werk zouden hebben als ouders de kansen zouden krijg on zich hun kinderen eigen te maken.

Misschien moet het "probleem gedrag" dat helaas ADHD genoemd wordt niet aangepakt worden, maar het gedrag dat onze samenleving van de kinderen en volwassenen eist


Bron: o.a Wanttoknow

               Volkskrant
                     BNR radio

© Jeroen Ghuijs

Geen opmerkingen :

Een reactie posten