zondag 25 september 2016

Coöperatie De Vrije Media UA

‘Geen vraag die we niet stellen, geen antwoord dat we niet zoeken.’

Logo De Vrije Media

Binnenkort gaat de Coöperatie De Vrije Media u.a. beginnen met te doen waarvoor ze is bedoeld. In eerste instantie nog bescheiden, met informatieve en professionele interviews en artikelen. Gaandeweg, als de financiële armslag groter wordt, waartoe de leden ons in staat stellen, zal De Vrije Media steeds beter en steeds nadrukkelijker zijn rol gaan spelen, door internationaal correspondenten, journalisten en onderzoekers in te schakelen die ertoe bijdragen dat alles wat wordt gepubliceerd in beeld, geluid en op schrift informatief, goed onderbouwd, professioneel, feitelijk en onthullend zal zijn. Het congres in Utrecht op 10 september heeft onderstreept waarom Coöperatie De Vrije Media u.a. een uiterst belangrijke functie zal gaan vervullen.


Het op 10 september in Utrecht georganiseerde congres “15 jaar 9/11, bevrijding van bedrog” met sprekers en panelleden, een keur aan specialisten, klokkenluiders en onderzoekers, heeft aangetoond dat er een groeiende belangstelling is voor wat er zich werkelijk afspeelde op 11 september 2001 in New York en in Washington en wie de echte verantwoordelijken waren voor het drama. Het ging echter vooral ook om hoe de wereld na 9/11 is veranderd en wie geprofiteerd hebben van die verandering.

Het komt haast surrealistisch over dat de overweldigende bewijslast over een heel ander verloop van de aanslagen dan de officiële lezing die de wereld zou moeten geloven, toch niet voldoende is om de publieke opinie te doen kantelen. Dit heeft vooral te maken met de indringende beelden die op 11 september 2001 overal in de wereld werden uitgezonden en die sindsdien talloze malen zijn herhaald. Het is de wereld letterlijk in de hoofden geprent. Er zijn 2625 architecten en ingenieurs die op de talloze niet met de officiële lezing rijmende feiten wijzen. Voorbeelden hiervan waren de neus van het vliegtuig dat volgens de tv beelden dwars door een van de Twin Towers was gevlogen en er schijnbaar aan de andere kant ongeschonden weer uit kwam, of het wonderlijke verloop van de instorting van WTC 7, dat instortte zonder dat er een vliegtuig doorheen vloog, op een manier die wel heel erg deed denken aan ‘controlled demolition’ en in zes seconden volledig was ingezakt, of ‘hoe was het mogelijk dat vier vliegtuigen uren door het Amerikaanse luchtruim konden vliegen zonder onderschept te worden?’ Toch blijven de media bij de officiële lezing en worden serieuze onderzoekers afgedaan als ‘complotdenkers’. De kranten en tv zenders -ook in Nederland- bevestigden dit in het weekend van 10 en 11 september 2016, vijftien jaar na dato duidelijk. "We zullen de mooie levens van bijna drieduizend mensen die zo bruut van ons zijn weggenomen nooit vergeten", zei president Barack Obama op de ceremonie voor het Pentagon. Er zijn relatief weinigen die bij deze uitspraak een vraagteken plaatsen.


Ook schijnt er bij de mainstream media niemand te zijn, die in durft te gaan op de vraag ‘Qui bono?’, ofwel ‘wie heeft er voordeel aan behaald?’ Het is in elk geval duidelijk dat de wereld er na 11 september 2001 niet gezelliger op is geworden. De angst regeert: het nieuws gaat over aanslagen, dreiging van aanslagen, oorlogen, controle, beperking van de privacy, crisis en achteruitgang. Maar wie heeft daar belang bij? Het World Wealth Report dat in 2015 uitkwam, maakte duidelijk dat het wereldvermogen steeds meer wordt geconcentreerd bij 0,01% van de wereldbevolking en dat deze kleine groep door hun gigantische rijkdom een grote macht en invloed heeft achter de schermen op de wereldpolitiek. Er is een verband tussen macht en rijkdom. Maar waarom zijn superrijken zoals de Rothschilds, de Rockefellers en Soros zo gedreven in het uitoefenen van hun macht. Met welk doel? Zouden ze werkelijk zo ver willen gaan dat de wereld in een onleefbaar maanlandschap wordt veranderd? Zijn geo-engineering, gmo voeding, vaccinaties etc. echt wapens die worden gebruikt tegen de mensheid? Allemaal vragen waarop tot dusver geen 100% duidelijk antwoord is gegeven, waardoor de sceptici kunnen blijven zeggen dat het allemaal onzin is en het complottheorieën van dwazen betreft.


Wereldschokkende gebeurtenissen zoals 9/11 zijn zo groot, dat het daardoor nauwelijks te bevatten is. 9/11 heeft echter wel een grote slagschaduw vooruitgeworpen die zich op veel, zo niet alle terreinen van het leven heeft doen gelden. Een voorbeeld hiervan is de bankencrisis en de invloed hiervan op onze persoonlijke levens. Banken creëren geld uit het niets. Inmiddels is deze kennis gemeengoed geworden. Toch worden uit dit weten niet de logische conclusies getrokken. Nog steeds gaan banken door op de oude voet. In de afgelopen jaren waren de winsten ondanks de lage rente bij veel banken hoger dan ooit. Tegelijkertijd komt in Nederland de productieve economie maar niet echt in beweging en worden de schulden van gezinnen en bedrijven eerder hoger dan dat ze verminderen. Het aantal gezinnen met financiële problemen neemt snel toe en zo’n 60% van de Nederlandse gezinnen heeft (veel) te weinig inkomen om alle normale uitgaven te kunnen doen nadat de belastingen, de premies, woonlasten en energie zijn betaald. Toch blijven de mainstream media met de regelmaat van de klok volhouden dat de woningmarkt (sterk) aantrekt en dat de economie verbetert. Het verschil tussen wat veel mensen in hun leven ervaren en wat de mainstream media beweren is groot. Toch wordt het niet onderzocht en worden er geen vragen gesteld. Evenmin wordt er duidelijk gemaakt waardoor de arbeidsmarkt zo nadelig is veranderd sinds de crisis.


Mensen met een hypotheek, die in financiële problemen verzeild raken, worden hun huis uitgezet en zijn overgeleverd aan de bureaucratie en veroordeeld tot een mensonwaardig bestaan als een straf voor de door hen gemaakte fouten. De banken, die voor deze gang van zaken verantwoordelijk zijn, werden uit de puree gehaald met belastinggeld van dezelfde burgers die nu zonder pardon op straat worden gezet. Goede huurwoningen zijn er te weinig en te duur, omdat de marktwerking op de huurwoningenmarkt is losgelaten. Daardoor is een grote en groeiende groep Nederlanders gedwongen om een veel te hoge huur te betalen in verhouding tot het inkomen. Alles wat zich in de afgelopen decennia heeft afgespeeld op de woningmarkt zou onbevooroordeeld en feitelijk moeten worden onderzocht om antwoord te krijgen op de eerder gestelde vraag: ‘wie heeft er voordeel aan behaald?’


Wat heeft 9/11 te maken met de economische situatie en met de woningmarkt in Nederland? Veel meer dan oppervlakkig gedacht. ‘Hoeveel’ zou moeten worden onderzocht. De wereld zoals de meeste mensen die ervaren is niet dezelfde als die welke ons wordt voorgespiegeld via kranten en tv.


Aan die desinformatie moet een einde komen, want mensen raken het spoor bijster en worden ongeïnteresseerd, cynisch, boos, of wenden zich van alles af. Coöperatie De Vrije Media u.a. wil over alle belangrijke onderwerpen zoals economie, gezondheid, onderwijs, energie, politiek etc. aan waarheidsvinding gaan doen. Ze heeft daarvoor heel veel leden nodig die een tientje per maand willen betalen om die waarheidsvinding grondig te doen en dan is er ‘geen vraag die niet wordt gesteld’ en er is ‘geen antwoord dat niet wordt gezocht.’ Hoe meer leden hoe groter de mogelijkheden worden voor De Vrije Media om datgene te doen waarvoor zij in het leven is geroepen. In eerste instantie zijn het Irma Schiffers www.irmaschiffers.nl en Ad Broere www.adbroere.nl, die op de nieuwe website van de Vrije Media vanaf 28 september ‘hun beste beentje voor gaan zetten’ door het onderzoek dat ze al jaren verrichten te verdiepen met het geld dat door de leden beschikbaar komt. Als het ledenaantal verder gaat groeien, dan komen er naast Irma en Ad andere onderzoekers, wetenschappers, journalisten, programmamakers, cameramensen, redacteuren, etc. bij en kan De Vrije Media steeds meer bereiken.


Er is nog veel te doen voordat het zo ver is op 28 september 2016. Coöperatie De Vrije Media u.a. is een ledenorganisatie en de contributie van de leden is de basis waarop de coöperatie zich gaat ontplooien. Vanaf 28 september kun je je aanmelden als lid. Donaties helpen de coöperatie snel goed op de kaart te zetten en zijn ook nu al welkom op rekeningnummer NL67TRIO0391208659 ten name van Coöp De Vrije Media UA.


Ad Broere
Irma Schiffers


Geen opmerkingen :

Een reactie posten