zaterdag 23 april 2016

'Er ligt een gifdeken over Nederland'. Neonicotinoïden gevaarlijker dan gedacht

Verschillende wetenschappers brengen de middelen op basis van neonicotinoïden in meer of mindere mate in verband met de verhoogde wintersterfte onder bijenvolken die over de hele wereld wordt waargenomen. Ook in Nederland wordt, over een langere periode, achteruitgang van de bijenstand waargenomen en zijn er zorgen dat dit mede verband houdt met het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw.

Bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt door het Ctgb gekeken in hoeverre de aangevraagde toepassingen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s voor de gezondheid van bijen. Dit betekent dat voor alle toegelaten neonicotinoïde-houdende middelen ten tijde van de beoordeling sprake was een acceptabel risico voor de gezondheid van bijen.


Regelmatig komen nieuwe studies en wetenschappelijke informatie beschikbaar over de relatie tussen neonicotinoïden en de gezondheid van bijen. Het Ctgb houdt alle wetenschappelijke ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten. Mocht er nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar komen welke een risico aantoont voor mens, dier of milieu voor toegelaten Nederlandse toepassingen, dan zal het Ctgb hiernaar handelen (lees hiermee over de werkwijze van het Ctgb).

Tijdlijn neonicotinoïden

27-11-2015


In 2014 tekenden één toelatinghouder, één gebruikersorganisatie en diverse milieuorganisaties veertien bezwaren aan tegen de besluiten over imidacloprid houdende middelen die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in januari 2014 nam. Woensdag 25 november besloot het Ctgb het advies van de Adviescommissie van Bezwaarschriften te volgen en twaalf bezwaren ongegrond te verklaren.Het Ctgb wijkt in twee gevallen,  betreffende procedurele bezwaren, af van dit advies.
Het besluit op bezwaar is 25 november 2015 in zijn geheel gepubliceerd in deStaatscourant. De besluiten en de wettelijke gebruiksvoorschriften van de betreffende middelen zijn te raadplegen in de Ctgb toelatingendatabank:
Bron :  CTGB

Ook NPO Radio1 kwam onlangs met ditzelfde nieuws van Hoogleraar Frank Berendse in de uitzending.

Het veelvuldig gebruikt het landbouwinsecticide Neonicotinoide is veel schadelijker dan tot nu toe werd gedacht. Het doodt niet alleen plaag-insecten, maar ook bijen, vlinders en vogels. Uiteindelijk belandt het gif ook op ons bord. Hoogleraar Frank Berendse luidt de noodklok.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten