dinsdag 22 augustus 2017

Ziektekostenverzekering doet aan kartelvorming

Soms maken bedrijven afspraken met elkaar, waardoor zij niet met elkaar concurreren.
Dit is verboden. Dat staat in de Mededingingswet.


Bijvoorbeeld als bedrijven afspreken een hogere prijs te vragen voor hun product of dienst. Of bijvoorbeeld als bedrijven met elkaar afspreken om niet in elkaars gebied te werken. Dan kunt u als consument niet meer bij u in de buurt kiezen van wie u het product wilt kopen.
Deze afspraken noemen we een kartel.
Als de Ziektekostenverzekeraars openbaar aangeven dat ze een verlies hebben geleden van €400.000.000 , vierhonderd miljoen dus, en vervolgens te kennen geven dat dit verlies volgend jaar op de premiebetalers zal verhaald worden à 50 euro per jaar.
Dan betekend dit dus dat er prijsafspraken gemaakt worden, en doen ze dus aan kartelvorming.Er zijn uitzonderingen dat het eventueel wel zou mogen.Op het kartelverbod bestaan uitzonderingen. In deze gevallen mogen bedrijven wel samenwerken:
  • als er maximaal acht bedrijven aan de afspraken meedoen
  • Er zijn 9 zorgverzekeringsconcerns 
  • en als deze bedrijven samen niet meer dan een bepaald bedrag verdienen.
Leveren de bedrijven vooral goederen? Dan mogen ze samen niet meer dan 5,5 miljoen euro verdienen. Dat betekent dat hun gezamenlijke omzet minder dan 5,5 miljoen euro moet zijn.
Leveren de bedrijven diensten? Dan mag hun omzet samen niet hoger zijn dan 1,1 miljoen euro.
Zoals je ziet voldoen ziektekostenverzekeraars niet aan de uitzonderingsregels en zijn dus strafbaar.
Is het bovendien niet zo dat ze aannemelijk moeten maken dat ze die verliezen werkelijk geleden hebben , of is het weer een truc om de consumet extra te bestelen om hun ba;lans op orde te krijgen?
Er worden door zorgverzekeraars Miljarden winst gemaakt dus mogen zij van mij eerst eens verklaren waar die 400 miljoen verlies vandaan komen.

© Jeroen Ghuijs
Bronnen: Consuwijzer
               Zorgwijzer
 

Geen opmerkingen :

Een reactie posten