donderdag 4 mei 2017

Dienstplicht bestaat nog steeds en vervangende dienst niet meer mogelijk.

De dienstplicht of militaire dienst, in de middeleeuwen heerban genoemd, is de verplichting tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden door (een deel van) de bevolking. Meestal wordt de term dienstplicht gebruikt voor de militaire dienstplicht, waarbij jonge mensen (in de meeste landen alleen mannen) een tijdlang verplicht deel uitmaken van de krijgsmacht. Beroepsmilitairen spreken over zichzelf als in dienst ofwel in militaire dienst. Men kan dienstplicht zien als een belasting in natura.

Het is wel erg opmerkelijk dat mensen die nog niet wettelijk oud genoeg (voor de wet niet volwassen) zijn om te stemmen, op geroepen kunnen worden voor de dienstplicht, daarbij komt dat je als ouder verantwoordelijk bent voor het gedrag van je kinderen tot hun 21e jaar.

Het lijkt me dan ook gewenst dat er toestemming aan de ouders gevraagd wordt om jouw kinderen naar het front te sturen.
Het lijkt me dat ouders daar niet of nauwelijks toestemming voor zullen geven, tenzij als je denkt dat ze dan eindelijk man of vrouw zullen worden.


Dienstplicht


De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds een dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld
In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Er is geen sprake van afschaffing. Er is wel een opschorting van de opkomstplicht sinds 1 mei 1997. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

17-jarige mannen ontvangen wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht.

Dienstplicht voor vrouwen
De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. Dit  omdat de overheid gelijke behandeling van mannen en vrouwen belangrijk vindt. Ook zijn vrouwen inmiddels even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft  hoogopgeleide specialisten nodig.

Het kabinet stelt daarom voor de Kaderwet Dienstplicht aan te passen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. De bedoeling is dat de wet in de eerste helft van 2018 van kracht wordt. Dan krijgen  ook alle meisjes van 17 jaar een brief over de dienstplicht.

Dubbele nationaliteit
Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan bent u misschien dienstplichtig in uw land van herkomst. Voor vragen over (afkoop van) de dienstplicht neemt u contact op met de ambassade of het consulaat. Richt u zich dan tot de ambassade van het land waar u of uw (groot)ouders vandaan komen.

 Uitvoeren vervangende dienstplicht Nederland niet meer mogelijk
U kunt geen vervangende dienstplicht in Nederland meer uitvoeren in plaats van de dienstplicht in het land van uw tweede nationaliteit. Dit is niet meer mogelijk sinds in 1997 de opkomstplicht in Nederland is opgeschort.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten