vrijdag 7 oktober 2016

7 Oktober 21:00 uur Herhaling KWANTPUNT MET MAURITS PRINS


Maurits Prins is psycholoog ( Jungiaans ) en filosoof heeft als zodanig 45 jaar lang een praktijk gevoerd en is schrijver van het boek Het bedrog van Rome.
Het bedrog van Rome is een boek, geschreven door een man die van jongs af aan een intense en intieme verbinding had met alle dogma’s, leerstellingen van de rooms-katholieke kerk. Iemand die tijdens zijn leven en naar hij zegt, in zijn vórige levens meerdere malen daar tal functies in dit heeft vervuld en van dichtbij heeft zou hebben meegemaakt hoe ‘de vork in de steel zit’.
De kerk is in de visie van Prins van oudsher een bron van veel kwaad geweest. Ze heeft de basis gelegd van corruptie, arrogantie en machtsmisbruik binnen haar eigen organisatie en niet op de minste plaats in de maatschappij als geheel. Door de eeuwen heen heeft zij haar stempel gedrukt op de gehele mensheid. 

Maurits Prins dook ook in de kerkgeschiedenis, de kruistochten, de tempeliers, het ontstaan van de inquisitie, de katharen en protestantisme die een logisch gevolg zijn van de misstanden in de rooms-katholieke kerk. Maurits Prins gaat uitvoerig in op zoals hij dat omschrijft,“de criminele en elkaar uitmoordende pausen, hoewel hij moet toegeven dat er ook, zij het een klein aantal, integere en intellectuele pausen geweest zijn. Het is boeiend te lezen hoe het pausdom is ontstaan en hoe het kon verwoorden dat een organisatie met inderdaad soms maffia-achtige trekjes, zoals ook blijkt uit het recent verschenen boek De Kruistocht van Gianluigi Nuzzi, die een onthutsend boek schreef over de huidige wantoestanden op de hoogste niveaus binnen het Vaticaan..”
Na zijn kritische beschrijving van de geschiedenis van de kerk beschrijft Prins uitvoerig in het gnosticisme, dat zoals hij zegt door de kerk de kerk genadeloos vervolgd werd.
Zijn zoektocht naar wat hij noemt, de waarheid, of eigenlijk zijn ontdekkingsreis doorheen de kerkgeschiedenis, brengt hem bij de gnostiek; het is voor hem een aha- erlebnis, waarbij de kwartjes bij bosjes vielen.
Hij ontdekte dat de historische Jezus de grootste gnosticus aller tijden was; “een ziener, een hoog sensitief ontwikkeld mens, een lichtwerker, die alle kennis en wijsheid in zich had en mensen wilde doen ontwaken en leren dat we verbonden zijn met de Vader, het allesomvattende Licht, het Al waar we allemaal een onderdeel van zijn, omdat onze geest een onderdeel is van dat Licht.”
In dit gesprek vertelt Maurits Prins over de achtergronden van zijn boek.

 
Te beluisteren op:
 
http://www.findingvoicesradio.com/
http://tinyurl.com/tunein-finding-voices
http://www.united-lightworkers.be/
http://www.goldenawareness.net/
http://finding-voices.blogspot.nl/
 
Er is ook een live chat ter ondersteuning van de programma's voor interactief contact met de programmamakers.
Chatbox meld je eenmalig aan ivm jouw en onze privacy.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten