maandag 29 augustus 2016

Silicon Valley waarschuwt Nederland voor verslechtering belastingklimaat

Premier Mark Rutte schudt de hand van Tim Cook,
ceo van Apple, tijdens een 3-daags bezoek aan de
Amerikaanse staat California.
Nederland moet oppassen dat de aanpak van belastingontwijking door multinationals er niet toe leidt dat het aantrekkelijke fiscale vestigingsklimaat voor Amerikaanse investeerders verloren gaat. Als bedrijven bijvoorbeeld minder mogelijkheden krijgen om afspraken te maken met de Belastingdienst over verschuldigde belastingen, zal dat negatief uitpakken voor zowel bestaande als toekomstige investeringen vanuit de Verenigde Staten.

Deze waarschuwing is afkomstig van tachtig toonaangevende technologiebedrijven uit Silicon Valley, waaronder Apple, Cisco Systems en Google. De belastingdirecteuren van deze bedrijven blijken in mei een briefte hebben gestuurd aan minister-president Mark Rutte, waarin zij advies geven over hoe Nederland zijn fiscale vestigingsklimaat kan behouden en verbeteren.
Rutte nodigde hen hiertoe uit tijdens zijn bezoek aan Silicon Valley in februari van dit jaar.
Veranderende spelregels
De brief sluit aan bij de actuele discussie over het belastingklimaat van Nederland. In de belastingadvieswereld leeft de vrees dat Nederland, door de aandacht voor belastingontwijking en de druk om daar iets aan te doen, fiscaal minder aantrekkelijk wordt voor vestigingen van internationale ondernemingen. Concurrerende vestigingslanden zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zouden beter inspelen op de veranderende spelregels.
De Amerikaanse belastingdirecteuren, verenigd in de Silicon Valley Tax Directors Group (SVTDG), delen de zorg dat de internationale inspanningen om belastingontwijking tegen te gaan, slecht uitpakken voor Nederland.
Zo prijzen zij de toegankelijkheid van de Nederlandse Belastingdienst en de mogelijkheid zogeheten 'advance tax rulings' te sluiten. Zulke rulings bieden vooraf zekerheid over grondslag voor de belastingheffing. Maar onderzoeken van de Europese Commissie naar deze rulings wegens vermeende verboden staatssteun creëren volgens de briefschrijvers onzekerheid. Zij juichen het daarom toe dat Nederland in beroep is gegaan tegen het oordeel van de Commissie dat een afspraak met koffieketen Starbucks ongeoorloofde overheidssteun zou zijn. Vorige week bekritiseerde het Amerikaanse ministerie van financiën nog het onderzoek van Brussel naar de belastingafspraak die Apple in Ierland heeft gemaakt.
In de discussie over belastingontwijking is er in binnen- en buitenland kritiek op Nederland wegens het ontbreken van bronbelasting op rente en royalty's. Hierdoor zou Nederland een veelgebruikte draaischijf zijn van internationale ondernemingen om bedrijfsinkomsten niet of nauwelijks belast te kunnen doorsluizen naar belastingparadijzen. De Europese Commissie komt nog met voorstellen voor de fiscale behandeling van rente en royalty's.
De belastingdirecteuren benadrukken echter dat de afwezigheid van bronbelasting Nederland aantrekkelijk maakt als vestigingsland voor Amerikaanse bedrijven. Dat geldt ook voor de ruime vrijstelling van winstbelasting op winsten die dochterbedrijven in andere landen behalen. Aan deze deelnemingsvrijstelling wordt echter gemorreld.
Opvallend is dat de Amerikanen de Nederlandse regering oproepen de rechtmatigheid ter discussie te stellen van 'Diverted Profits Tax' die het Verenigd Koninkrijk vorig jaar introduceerde. De Britse belastingdienst kan hiermee alsnog een aanslag van 25% opleggen aan buitenlandse dochterbedrijven over winst die volgens de Britse fiscus ten onrechte niet is opgegeven in het Verenigd Koninkrijk.
De briefschrijvers vrezen dat dit gaat gebeuren met dochterbedrijven van in Nederland gevestigde Amerikaanse moedermaatschappijen. Volgens de fiscaal directeuren is de 'Diverted Profits Tax' in strijd met het belastingverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Bovendien zou de belasting inbreuk maken op de Europese vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal.
In de discussie over de hoogte van de winstbelasting scharen de Amerikanen zich aan de zijde van de pleitbezorgers van tariefsverlaging. Om concurrerend te blijven moet het Nederlandse tarief van 25% omlaag naar een niveau dat vergelijkbaar is met het Britse, Zwitserse en Ierse tarief, schrijven zij. Dit zou betekenen dat de Nederlandse heffing ruim onder de 20% moet duiken.
Bron : FD

Geen opmerkingen :

Een reactie posten