woensdag 10 augustus 2016

Cyborg - toekomst van de mensheid - Marcel Messing - deel 1, 2 en3 - Indigoplatform (registratie van de lezing op 9 mei 2016)

Transhumanisme en ethiek

Voor wie bij het bekijken van deze lezing van de heer Messing vragen rijzen in de stijl van : en hoe moet het nu verder, waar kunnen we mee beginnen …. Zouden we willen verwijzen naar diverse filmpjes van mevrouw Dolores Cannon .

Deze hypnotherapeute werd tijdens de 30 jaren, dat zij mensen onder een diepe hypnose bracht, geconfronteerd met informatie niet enkel uit vorige levens, maar ook informatie uit de ‘geesteswereld’ waar de zielen van bewuste patiënten vertoefden tussen twee levens in .
In verband met hun huidige incarnatie, hoorde ze het steeds weerkerend zinnetje : “ we heard the call” …. We hebben de oproep gehoord . Of zoals Doreen Virtue het ooit verwoordde : ‘they are the answer to our collective prayer for peace .
 
Deze aardbewoners behoren allemaal tot de nieuwe lichting kinderen, die ze beschrijft in haar boek : ‘ three waves of volunteers ‘ . met nederlandse ondertiteling te bekijken onder :
De drie golven kinderen en de nieuwe wereld op :
https://www.youtube.com/watch?v=5s0UT...

Hoe haar patiënten stonden tegenover de doodservaring laat ons dan andermaal een hoopvol geluid horen in :
Leven na de dood- Dolores Cannon op ( Nederlands ondertiteld)
https://www.youtube.com/watch?v=er8Ue...

Tijdens de ongelooflijke ‘gesprekken met Nostradamus ‘ die ze op die manier wist te verwezenlijken, bleek hij het in de 16de eeuw al te hebben over datgene, waar Marcel het nu heeft .
Speaking With Nostradamus, Quantum Hypnosis With Dolores Cannon op
https://www.youtube.com/watch?v=CBOml...


In een wereld vol oorlog, geweld, crises en chaos zijn slechts weinig mensen ervan op de hoogte dat binnen de wetenschap en de technologie ontwikkelingen plaatsvinden die ons mens-zijn volledig dreigen te veranderen, met zelfs het risico van het einde van de menselijke soort. Talloze topwetenschappers werken momenteel aan de zogenaamde ‘verbetering’ van de mens, aan een nieuw type mens, een soort übermensch, een kruising van mens en machine, de cyborg. Geïnspireerd door de ideologie van het transhumanisme trachten zij de ‘beperkingen’ van de mens te overstijgen.

Transhumanistische wetenschappers zijn van mening dat binnen enkele decennia het punt wordt bereikt van singulariteit: een indrukwekkende sprong in de menselijke evolutie naar iets totaal anders.

De vraag die gesteld dient te worden is: wie of wat is de mens? Wie of wat zijn we eigenlijk? Wat is trans en wat is human? Met gebruikmaking van onder andere artificiële intelligentie, nanotechnologie, robotica, informatica, genetica, biotechnologie en neurowetenschappen werken wetenschappers samen om de transhumanistische ideologie op korte termijn te realiseren. Wie de feiten hieromtrent leert kennen, zal meer dan verwonderd, verbijsterd of geschokt zijn. Is er nog een weg terug? Waarom wordt er over deze essentiële materie niet met spoed een openbare discussie in gang gezet?

Deel 1 van deze lezing van Marcel Messing in het TUDelft op
https://www.youtube.com/watch?v=RA2Ap...

Deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=PT82u...

Deel 3 

https://www.youtube.com/watch?v=RgsQp...
 
www.indigoplatform.com
www.ambassadedespetitsprinces.be

Geen opmerkingen :

Een reactie posten