vrijdag 20 november 2015

Multiculturele Samenleving? Laten we dat dan ook zo houden.

Ik overpeins het vreselijke wapen van terrorisme en de massa media die ons doet geloven dat dat iets met de Islam te maken heeft.

Bijvoorbeeld : niet iedere moslim is terrorist, maar wel iedere terrorist is Moslim (Wilders en vele napraters) Kijk de geschiedenis er maar op na er is vanuit het westen genoeg terrorisme te vinden binnen de westerse  "beschaving".

Om te beginnen de echte Islam is een zeer liefde- en respectvol geloof, ik gebruik het woord religie liever niet , omdat dat woord door vele overtuigingen misbruikt is, ook het Christendom. 

Wat de terroristen nastreven heeft helemaal niets te maken met de Islam maar alles met de onderdrukking van hun eigen volk. Lees de Koran er maar op na, daar staat niets in wat ook maar enigszins te vertalen is naar terrorisme of kledingvoorschriften en onderdrukking voor de vrouw, nergens wordt vermeld dat je bepaalde gedragingen mag vergelden met lijfstraffen en al helemaal niet dat je in de hemel komt of martelaar bent na zelfdoding bij een massamoord.

De Islam die door bepaalde Immams gepredikt wordt heeft alles te maken met haatzaaierij en onjuiste informatie.

Helaas moet ik Rutte gelijk geven dat we niet in "oorlog" zijn met de Islam , maar met IS, waar ik wel moet aantekenen dat we niet in oorlog zijn maar in bestrijding van denkbeelden die in onze en alle beschavingen totaal niet passen.
Het zou de overheid sieren dat ze zouden stoppen met de valse informatie naar hun eigen bevolking over wat er werkelijk aan de hand is, IS is geen Islam aangelegenheid , maar is opgezet en gefinancierd door verschillende Geheime diensten zoals CIA , Mossad en vele anderen.

Dan een oorlog tegen terreur kan niet bestaan omdat je niet weet tegen wie je vecht en tegen welk doel, laat staan dat we weten welk doel onze overheden nastreven....een steeds meer bewaakte en onderdrukte bevolking binnnen onze eigen beschaving, angst zaaien tegen het onbekende?

De meeste mensen onder ons zullen intussen wel bij ons geïntegreerde moslims kennen waar niets mee mis is en terrorisme net zo vreselijk vinden dan wie dan ook, ook binnen de Islam bestaat het grootste respect voor Maria (Marya) en Jezus (Isa) waar binnen de Koran ook genoeg over te vinden is.

Daartegenover staat dat de Islam ontstaan is uit onvrede tegen de Joden die ook in hun leer niet te rijmen valt met enige respectvolle benadering van de mensheid in zijn totaliteit.

Ik weet dat ik zaken noem die voor velen niet bekend zijn omdat de verschillende religieuze opvattingen anders klinken dan wat voor een vredelievende samenleving nodig en wenselijk zou zijn, het doet er in mijn opvatting in principe niet toe wát je geloofd maar wel dat je met respect met elkaar omgaat met het zelfde einddoel wereldvrede en liefde voor elkaar, ga maar vragen aan welk gezin uit welk geloof ook wat ze voor hun familie en kinderen wensen, daar zal in elk antwoord blijken rust, vrede en liefde.

Nergens zal je horen dat ze hun familie op willen offeren aan het uitroeien van de ander.

Ik weet dat het nu lijkt dat ik voor de Islam opkom, maar in principe gaat het over ieder geloof, enkel wil ik  hier op aanstippen omdat dit momenteel wel het meest urgente geloof is om in bescherming te nemen.

We zijn te bang gemaakt voor de Islam gooien hun gebieden plat en beroven hen van hun normen en waarden waardoor we met zoveel vluchtelingen komen te zitten (mede georkestreerd door de verschillende veiligheidsdiensten om onze samenleving te ontwrichten)  die we nauwelijks een onderdak kunnen bieden en daarmee onze eigen sameleving in een positie duwen die ook niet wenselijk is (angst en ongegronde haat).

Hebben je er al eens over nagedacht dat onze overheden zomaar ineens kunnen beslissen dat ze de boel zullen helpen met het platgooien van de Islamitische gebieden?
Dat daarmee gigantisch veel burgerslachtoffers vallen die al onze terroristische nederlagen ver overschrijden? en dat wij daar totaal geen zeggenschap over hebben?
Dat er zomaar geroepen wordt dat we in oorlog zijn? Willen we dat eigenlijk wel?
Het wordt ons niet gevraagd, het wordt gedicteerd zodat wij vanzelfsprekend de vijand zijn van de fictieve tegenstander?
En dat geld dan natuurlijk ook voor onze tegenstanders, we zijn tenslotte in oorlog dus wij zijn slecht.

En tot slot, We spreken over een Muliticulturele samenleving, laten we dat dan ook uit de vredelievende kant van Multicultureel houden...

Vanuit mijn hart, 
Bron: © Navarro
Geen opmerkingen :

Een reactie posten