vrijdag 29 november 2019

Europees Parlement verteld: er is geen klimaatnoodsituatie

Tijdens een persconferentie op woensdag (20 november) kreeg het Europees Parlement te horen: 'er is geen noodsituatie in het klimaat'. Eén Europarlementariër werd emotioneel en beschuldigde de organisatoren van 'collectieve doodslag' op toekomstige generaties.

De persconferentie werd georganiseerd door de Europese Conservatieven en Hervormersgroep in het Europees Parlement, die formeel de klimaatverklaring van professor Guus Berkhout ontving.Professor Berkhout vertegenwoordigt de Climate Intelligence Foundation (Clintel), een Nederlandse groep die handtekeningen van meer dan 700 vooraanstaande wetenschappers en professionals heeft verzameld ter ondersteuning van de basisverklaring: er is geen klimaatsituatie.

Ondertekenaars zijn onder meer Nobelprijswinnaar, professor Ivar Giaever, die belangrijke experimentele ontdekkingen heeft gedaan met betrekking tot supergeleiders, en de invloedrijke wiskundige en natuurkundige professor Freeman Dyson.

De liberaal-democratische Europarlementariër, Irina von Wiese, nam de umbrage bij de verklaring en weigerde IPCC-verklaringen te geloven over een gebrek aan wereldwijde trends in extreme weersomstandigheden.

De verklaring werd ondersteund door een addendum, waarin de wetenschappelijke rechtvaardiging voor de verklaring werd uiteengezet:

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken opwarming

Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

Opwarming is veel langzamer dan voorspeld

De wereld is met minder dan de helft opgewarmd dan voorspeld door IPCC op basis van gemodelleerde antropogene forcering en stralingsonbalans. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Klimaatbeleid is gebaseerd op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn niet op afstand plausibel als globale beleidsinstrumenten. Ze blazen het effect van broeikasgassen zoals CO2 op. Bovendien negeren ze het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 ook nuttig kan zijn.

CO2 is plantaardig voedsel, de basis van al het leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor de aarde groener wordt: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft de natuurrampen niet vergroot

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke, zoals natuurrampen, intensiveren of frequenter maken. Er is echter voldoende bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als kostbaar zijn.

Klimaatbeleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul-CO2-beleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen ontstaan, en dat zullen ze zeker doen, hebben we voldoende tijd om na te denken en aan te passen. Het doel van mondiaal beleid moet 'welvaart voor iedereen' zijn door te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren. In een welvarende samenleving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, zijn geboortecijfers laag en geven mensen om hun omgeving.

Bron: Thegpwf

Geen opmerkingen :

Een reactie posten