zondag 23 juli 2017

Chemours Dordrecht - GenX = FRD902 geen gevaar voor volksgezondheid ?


23-07-2017 Jeroen Ghuijs
Ik heb even gezocht naar de samenstellling en de omschrijving van het GenX -FD902 stofje in ons water en heb er maar meteen het RIVM onderzoek bij gepakt het hele onderzoek kun je onderaan dit bericht downloaden.

Daarbij vallen mij de volgende zaken op:

 1. Naar verwachting vormt de uitstoot van deze stoffen door de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van omwonenden.
  pardon?
 2. Net als PFOA zijn geperfluorideerde koolwaterstoffen FRD-902 en FRD-903 en El slecht Afbreekbaar in het milieu.
  Lijkt me niet echt wenselijk
 3. Ook veroorzaken FRD-903 en FRD-902 vergelijkbare schadelijke effecten als PFOA (zoals kankerverwekkend en effecten op de lever).
  Geen gevaar voor de volksgezondheid?
 4. Deze stoffen zijn wel minder schadelijk voor de voortplanting dan PFOA;bij PFOA is dit aspect juist de reden om deze stof als zeer zorgwekkendte beschouwen.
  Maar ook geen gevaar voor de volksgezondheid?
 5. In tegenstelling tot PFOA lijken FRD-903 en FRD-902 zich niet in de mens op te hopen.
  Lijken zich niet in de mens op te hopen, dus weten we dit niet zeker?Publiekssamenvatting


Beoordeling van de stoffen die door Chemours (Dordrecht) bij de
GenX technologie worden gebruikt

Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours (Dordrecht) de GenX
technologie om plastics (fluorpolymeren) te maken. Bij deze technologie
zijn de omstreden PFOA-verbindingen vervangen door de stoffen FRD
902 en FRD-903 en El. Naar verwachting vormt de uitstoot van deze
stoffen door de fabriek via de lucht geen risico voor de gezondheid van
omwonenden.


Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) is onderzocht in hoeverre de drie stoffen
schadelijk zijn voor omwonenden van de fabriek. Hiervoor is in de
wetenschappelijke literatuur en de informatie in de Europese
stoffenwetgeving REACH onderzocht wat bekend is over de
eigenschappen van de genoemde stoffen. Daarnaast is op basis van
zowel de maximaal vergunde hoeveelheid als de emissiegegevens die
Chemours heeft verstrekt, berekend in welke mate ze zijn vrijgekomen.


FRD-903 wordt gebruikt om FRD-902 te maken. 
El ontstaat tijdens het productieproces. 
FRD-903 en El worden via de fabrieksschoorsteen naar de lucht uitgestoten. 
Net als PFOA zijn geperfluorideerde koolwaterstoffen FRD-902 en FRD-903 en El slecht Afbreekbaar in het milieu. 

Ook veroorzaken FRD-903 en FRD-902 vergelijkbare schadelijke effecten als PFOA (zoals kankerverwekkend en effecten op de lever).
Deze stoffen zijn wel minder schadelijk voor de voortplanting dan PFOA;
bij PFOA is dit aspect juist de reden om deze stof als zeer zorgwekkend
te beschouwen. In tegenstelling tot PFOA lijken FRD-903 en FRD-902
zich niet in de mens op te hopen.

Voor FRD-903 en FRD-902 heeft het RIVM een veilige grenswaarde voorde algemene bevolking afgeleid op basis van een worst-case scenario.
De concentratie FRD-903 in lucht blijft onder deze grenswaarde. 
Voor El ontbreekt informatie om een grenswaarde te kunnen bepalen. 
Op basis van de beperkt beschikbare informatie wordt verondersteld dat deze stof
waarschijnlijk minder schadelijk is dan PFOA.

Kernwoorden: GenX, PFOA alternatief, PBT beoordeling,
risicobeoordeling, REACH
het hele document kun je hier downloaden

Geen opmerkingen :

Een reactie posten