dinsdag 14 maart 2017

Je zweeft nog of kiest niet ? De Burger Beweging lijst 17

Jammer dat je er nog niet uit bent.
We horen veel geluiden dat mensen niet meer stemmen bij wijze van protest, ik heb er zelf ook tijden zo in gestaan maar ben toch blijven kiezen.
Lang is me ook gevraagd of gezegd dat ik in de politiek moest gaan mijn reactie was NO WAY !!!
Ok we kunnen er wel van uitgaan dat het huidige systeem niet veranderd als we zelf geen actie ondernemen.

Er zijn momenteel genoeg Partijen die de goede kant opwillen, maar dan moeten je niet blijven wachten tot die groter worden en tegelijkertijd op de traditionele 8 blijven stemmen. Die hebben intussen wel bewezen dat het zo niet meer lukt.

Toch ben ik uiteindelijk overstag gegaan omdat ik er van overtuigd ben dat WIJ de verandering kunnen inzetten door samen met de burger te bepalen wat er gaat gebeuren omdat als we het van de huidige overheid af moeten laten hangen er niets meer van komt.
We betalen via belastingen miljarden waar uiteindelijk nauwelijks iets mee gedaan wordt.
Er zijn zelfs vermoedens dat er miljarden spoorloos verdwijnen, want als er gevraagd wordt waar ons geld gebleven is krijgen we nauwelijks of géén antwoord, en daar moet echt verandering in komen.

Wij zijn een Beweging met 43 professionals die hun diensten intussen bewezen hebben en er voor gaan om Nederland weer leefbaar te maken.

Kijk eens naar onderstaande Standpunten en lees de totale lijst eens door, misschien kunnen we toch nog overhalen alsnog een stem uit te brengen, Dan kunnen we het samen doen met jullie.


Onderwijs
Wij denken aan goed structureel onderwijs  desnoods op maat zodat  zodat er géén duizenden kinderen hoeven thuis te blijven omdat er geen passende plaats voor die kinderen blijkt te zijn?

Dan gáán we daar voor zorgen.
Nederland heeft nu een ingewikkeld onderwijs systeem wat bestaat uit een te grote verscheidenheid aan verschillende onderwijstypen. Nog steeds zien we dat het huidige onderwijssysteem niet aansluit op de behoefte van deze tijd. Voor de toekomst van ons land is het nodig dat we een goed en voor iedereen toegankelijk onderwijs systeem hebben.
Een verbetering van het onderwijs is hiervoor noodzakelijk. Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig, maar eerder het omgekeerde.

Zorg
Wij denken aan gepaste Structurele zorg voor zieken en ouderen die op een menswaardige zorg kunnen rekenen ook desnoods op maat.
Om, mede met het oog op de huidige problematiek in de zorg, toenemende vergrijzing en tal van ontwikkelingen de voor iedereen best mogelijk zorg te kunnen garanderen is het nodig dat we veel aandacht geven aan preventie, goede informatievoorziening en de focus leggen op gezondheid en zelfgenezend vermogen in plaats van op ziekte en symptoombestrijding.

Defensie
Uitgaven voor Defensie moeten zeker niet omhoog en inmenging in oorlogen en vredesmissies dienen te worden voorkomen vredesmissies zijn ook oorlog.

Nieuws Media
De Media dienen ons van het werkelijke nieuws te voorzien en niet doorspekt worden met False Flags en ander gefantaseerd of letterlijk gelogen berichten.
Journalisten moeten zich vrij kunnen bewegen en niet gedicteerd worden hoe het nieuws zou moeten zijn.

Over religie laten we ons niet inhoudelijk uit maar voor welke extreme religies dan ook is hier géén plaats.

Ook zal de burger beweging streven naar een eerlijk geldsysteem.
De Burger Beweging is van mening dat rente en inflatie ethisch gezien beiden een vorm van diefstal zijn en zo veel mogelijk afgeschaft moeten worden. Belangrijke reden voor deze visie is dat het gebruik van rente één van de belangrijkste oorzaken voor scheefgroei tussen arm en rijk is.