vrijdag 31 maart 2017

21:00 Kwantpunt in gesprek met Karel Wellinghoff

Kwantpunt 31 Maart 2017
Presentatie : Aat de Kwant
Gast : Karel Wellinghoff

Karel Wellinghoff (Amsterdam (78) is een schrijver van literaire romans met een spirituele strekking. Het zijn queesteromans, waarin de hoofdfiguren door allerlei omstandigheden losgeslagen raken van de reguliere s menleving en op zoek gaan naar 'de weg naar huis'. De boeken worden omschreven als spannende, ontroerende esoterische romans. Ook legt hij zich de laatste jaren  toe op non-fictie, waarin dezelfde thematiek aan bod komt.
Zo is zijn  boek, Mijn God, dit is het doel, een inzichtelijk overzicht van de spiritualiteit in Nederland (2015)  en gaat in op  tal van spirituele bewegingen en stromingen in ons land. Karel Wellinghof is er in geslaagd een boeiend standaardwerk samen te stellen waarin hij  de belangrijkste beschrijft. Vooral in deze tijd van internet is het aanbod overweldigend. Het ‘spirituele’ met zijn kennisveld, meditatietechnieken en dikwijls therapeutische adviezen en begeleiding, schrijft Wellinghof in zijn voorwoord, lijkt op een rijk bebost pad, vol paden die allemaal een andere kant opgaan naar hetzelfde doe..”Wie geeft gelijk en welk pad moet ik kiezen, is de hamvraag van onze naar spiritualiteit hunkerende zoeker.”


Jullie moeten het zelf doen Meer overzicht van de spiritualiteit in Nederland. Aspect 2015
De opvolger van het boeiende standaardwerk Mijn God, dit is het doel en waar ik vanwege het belang, wat dieper in wil gaan.
Het boek is een overzicht van de spiritualiteit in Nederland. Net als in zijn vorige boek, Mijn God, dit is het doel! heeft Wellinghoff een aantal groepen onderzocht en mensen benaderd die, in hun zoektocht naar verlichting, hun ‘weg naar huis’ hebben gevonden. 
Een heel informatief boek met een gedegen journalistieke aanpak met kritische vragen aan bijvoorbeeld enkele advaita-leraren.

De grote ommekeer. Over de opkomst van het andere denken, de nieuwe liefde en het onuitsprekelijke geluk. 
Aspekt 2016 

Te midden van het geweld, dat ons middels de media bereikt, kunnen we ons afvragen wat we kunnen doen om het tij te keren. ‘Jullie moeten het zelf doen’ was de titel van het vorige boek van Karel Wellinghoff. Maar om het zelf te kunnen doen, dus het antwoord te vinden op bovengestelde vraag, is volgens hem een Grote Ommekeer in ons denken en in het bijzonder in het gevoelsbeleven van het hart nodig.
De onderwerpen in dit boek zijn velerlei, maar worden benaderd vanuit een spirituele zienswijze. Het gaat over een ander soort denken en ervaren en over een grote ommekeer, die ons te wachten zou staan. In dit boek wordt de vraag gesteld naar de bron van onze ervaringen buiten de ingewikkeldheden van wetenschap en religie om. Er zijn veel leraren, schrijvers en therapeuten, maar ook wetenschappers die vanuit een ander perspectief naar zichzelf en de wereld kijken.
In gesprek met Karel Wellinghoff over zijn leven en zijn boeken.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten