maandag 28 september 2020

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING NHG : HCQ IS HELEMAAL NIET VERBODEN ! nieuwe huisartsbrief vs5

25 SEPTEMBER 2020

Naar aanleiding van de Rapid Review studie van het NHG en de uitspraak van Jako Burgers van het NHG op Radio1 heeft huisarts Rob Elens een reactie ingestuurd.

Hierop kwam een schriftelijk antwoord van het NHG wat enerzijds laat zien dat het NHG willens en wetens bewijzen negeert en anderszijds bevestigt dat HCQ helemaal niet verboden is!


Huisartsbrief vs5

Deel I : bewijzen vroegbehandeling binnen en buiten het ziekenhuis

Deel II : vroegbehandeling buiten het ziekenhuis is niet verbodenHiermee komt de beslissing om COVID-19 wel/niet vroeg te behandelen geheel bij de huisarts te liggen.

De interpretatie dat vroegbehandeling van COVID-19 door de huisarts verboden is is dus onjuist.

Behalve HCQ zijn er meerdere medicamenten die off-label kunnen worden ingezet voor de vroegbehandeling van COVID-19.


Om de nederlandse huisartsen meer bewust te maken van hun, door het NHG toegestane, keuzevrijheid  en om de laatste medicamenteuze inzichten te delen is besloten om een nieuwe versie van de huisartsbrief uit te brengen:

Huisartsbrief vs5

Beste huisarts, 

Graag wil ik U er op wijzen dat het NHG, recent op Radio1 en schriftelijk, heeft benadrukt dat vroegbehandeling met off-label medicatie niet is verboden (zie bijlage 1). Ik heb mij verdiept in de mogelijkheden om COVID-19 te voorkomen of te behandelen. De website zelfzorgcovid19.nl geeft hierover naar mijn mening zeer waardevolle informatie. Ik las dat het huidige protocol voor huisartsen in Nederland zich beperkt tot het voorschrijven van paracetamol als symptoombestrijding. Dit protocol vind ik verbazingwekkend omdat er blijkbaar geen enkele behandeling lijkt te bestaan die op welke wijze dan ook, in welke mate dan ook effectief is tegen COVID-19. Volstaan met paracetamol voorschrijven in de eerste lijn komt er in feite op neer dat er niets gebeurt totdat ofwel de patiënt vanzelf geneest ofwel wordt opgenomen in het ziekenhuis. Als huisarts heeft U een eed afgelegd : “Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen”. Dat is precies wat ik van U verwacht! Concreet betekent dat momenteel bij COVID-19 het in een vroeg stadium behandelen met off-label behandelprotocollen. Het vroegtijdig stoppen van de virusreplicatie voorkomt schade aan organen en ziekenhuisopname. Er zijn diverse off-label behandelingen die hiervoor wereldwijd succesvol worden toegepast. Nieuwe informatie met aanvullende bewijzen hierover kunt u vinden in bijlage 2 bij deze brief. Op grond van artikel 68 van de Geneesmiddelenwet is het de huisarts toegestaan medicatie buiten de geregistreerde indicaties (off -label) voor te schrijven wanneer protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, mits overleg tussen de behandelende arts en apotheker heeft plaatsgevonden. Dit alles is in lijn met artikel 37 uit de Verklaring van Helsinki, welke ook door Nederland ondertekend is. Ik ben op dit moment nog gezond maar mocht ik onverhoopt COVID-19 krijgen dan verwacht ik dat U er alles aan zult doen om mij te helpen genezen. Ik vraag U daarom om mij met één van de genoemde opties te behandelen indien ik COVID-19 positief getest wordt. Tevens verzoek ik U om er bij het NHG op aan te dringen om de genoemde medicamenteuze behandelwijzen op te nemen in de protocollen en/of bestaande protocollen die het gebruik ontraden op te heffen. 

Door massaal onze huisartsen te benaderen en tot nieuwe inzichten te brengen kan beginnende COVID-19 vroeg behandeld worden en kunnen we ziekenhuisopnames en een tweede lockdown voorkomen en bovendien een spoedwet overbodig maken.

bron : zelfzorgcovod19.nl

Geen opmerkingen :

Een reactie posten